Markedsstyring i staten: NTL inviterer til konferanse

MARKEDSSTYRING I STATEN
Norsk Tjenestemannslag (NTL) har i flere år arbeidet med å sette søkelyset på innføring og konsekvenser av New Public Management (NPM) i offentlig sektor. I april 2012 kom NTLs rapport ”Markedsstyring i staten – utfordringer og NTLs forslag til tiltak”. I tillegg til å peke på utfordringer skisserer også rapporten tiltak som vil kunne motvirke markedsstyringen i statlige virksomheter. Rapporten kan leses her.

Konferansen arrangeres som et ledd i NTLs oppfølging av rapporten. Til konferansen kommer det, i tillegg til representasjon fra regjeringen, et bredt utvalg representanter fra arbeidsgiversiden i statlige virksomheter. Les mer om programmet for konferansen her.

Praktisk informasjon om konferansen:

Tid: Tirsdag 5. februar, kl 9.30.- 16.00. (Registrering fra kl. 09).
Sted:
Oslo Kongressenter/Folkets Hus
Pris:
Konferansen er gratis og åpen for alle.
Påmelding:
Påmelding sendes post@ntl.no innen 29. januar 2013. Merk påmeldingen ”Markedsstyringskonferanse”. (Det er begrenset med plasser)
Mat:
Det serveres enkel lunsj.

HER KAN DU LASTE NED PRESENTASJONER SOM BLE HOLDT PÅ KONFERANSEN.

 

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.