Nyhetsbrev 3/2013

av | mar 14, 2013 | Nyhetsbrev

I For velferdsstatens tredje nyhetsbrev i 2013 kan du lese om Velferdskonferansen, Sykehusopprør: Skottland viser vei, Ordboka som avkler New Public Management-språket, hvordan ledelsen ved universitetet i Oslo overkjører medbestemmelsen og LOs fakta om konkurranseutsetting.

 INNHOLD:

  1. Velferdskonferansen 2013 – 15. april – meld deg på!
  2. Sykehusopprør: Skottland viser vei!
  3. Ordbok for underklassen avkler New Public Management-språket
  4. Ledelsen ved universitetet i Oslo overkjører medbestemmelsen
  5. LO med fakta om konkurranseutsetting

 

1. VELFERDSKONFERANSEN 2013 – 15 APRIL – MELD DEG PÅ!

Velferdskonferansen nærmer seg raskt, og den er spekket med dagsaktuelle temaer og innledere. Helseforetak, HR-ledelse, forretning eller forvaltning, ordbok for underklassen, medbestemmelsens kår, skjulte strateger, magiske innsparingstall, rekommunalisering m.m. Vi tar diskusjonen om hvordan Norge bør styrke og styre offentlig sektor.

Spre gjerne informasjon i dine nettverk, og meld deg på i dag! Påmeldingsfristen er satt til 2. april, altså rett etter påske. For mer informasjon: www.velferdsstaten.no/konferanser. Se her for direktelenker til oppdatert program og påmelding.

 

2. SYKEHUSOPPRØR: SKOTTLAND VISER VEI

Er helseopprøret i gang nå? Opprørskronikken som ti leger nylig publiserte i Tidsskrift for Den norske legeforening, og som fikk bred medieomtale, kan være starten på det mange av oss har ventet på – nemlig et mer omfattende opprør mot den markedsorienterte sykehusmodellen som nå har eksistert her i landet i et drøyt tiår. Etter all den innestengte frustrasjonen som mange av oss har vært vitne til blant dem som arbeider i dette systemet, er det mer en befrielse enn en overraskelse at opprøret kommer. Mange har allerede sluttet seg til. Tre sykepleiere gir sin fulle støtte i en kronikk i VG 22. mars. Fra å være et lege-initiert opprør mot markedsorienterte løsninger, mistillit mot de ansatte og økende byråkratisk kontroll ovenfra, har det nå utviklet seg til den brede og omfattende Helsetjenesteaksjonen. Uviljen til å erkjenne problemene på det politiske toppnivå ser imidlertid ut til å være like bastant.

Et av argumentene som ofte brukes mot kritikerne, er at de (vi) ikke viser til noe alternativ til den aktuelle modellen. At det er feil, får så være. Nå har imidlertid de ti legene lansert omfattende forslag til endringer – bort med foretaksmodellen og styrene i sin nåværende form, avvikling av innsatsstyrt finansiering, stans den meningsløse og tidskrevende interne faktureringen mellom ulike avdelinger innen sykehusene, slank byråkratiet. Tidligere har den skotske modellen i flere sammenhenger blitt vist til som en utmerket alternativ måte å organisere spesialisthelsetjenesten på. For å forsikre oss om at den fortsatt utgjør en levedyktig og vellykket modell, ble det nylig gjennomført en studietur til Skottland. Daglig leder Asbjørn Wahl, som deltok i studiegruppen, oppsummerer de løfterike erfaringene fra det skotske helsevesenet i denne artikkelen.

 

3. ORDBOK FOR UNDERKLASSEN AVKLER NEW PUBLIC MANAGEMENT-SPÅKET

Boka ”Ordbok for underklassen” ble lansert 15. mars som en satirisk guide til nytalen og tåkespråket som følger med New Public Management. Forfatterne Arne Klyve og Jon Severud kommer til Velferdskonferansen for å avkle moteord som ”bærekraft”, ”styringsdialog”, ”horisontal samordning” og ”milepælplan”. Boka tar også for seg konkrete reformer med løfterike navn som Kvalitetsreformen og Samhandlingsreformen. Sistnevnte omtales i en kronikk i avisa Klassekampen (16.03.2013) på denne måten:

”Samhandlingsreform: Samle­betegnelse for en rekke katastrofale omorganiseringer i offentlig sektor (jf. NAV). Samfunnsmessige ekstrakostnader er per i dag unndratt offentlighet. Reformen handlet først og fremst om hvordan helsevesenet kunne spare penger ved å unngå å legge folk inn på foretak (tidligere: sykehus).”

Forfatterne kommer til Velferdskonferansen for å delta med oppklarende bidrag gjennom hele konferansen. For mer; les artiklene Ta språket tilbake (Frifagbevegelse) eller Avslører tåkespråket (Klassekampen), eller se intervju med forfatterne på NRK-nett.

 

4. LEDELSEN VED UNIVERSITETET I OSLO OVERKJØRER MEDBESTEMMELSEN

Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo (UiO) vedtok 12.mars å gjennomføre en omfattende omorganisering av sentraladministrasjonen på tross av sterk motstand fra samtlige tjenestemannsorganisasjoner. Vedtaket ble gjort med knappest mulig margin: Både en stemme fra et styremedlem som hadde forlatt møtet og rektors dobbeltstemme måtte til for å ”sikre” vedtaket. Tjenestemannsorganisasjonene utformet en felles uenighetsprotokoll.

NTL ved universitetet har arbeidet med den såkalte ”Internt handlingsrom (IHR)”-prosessen siden den startet i 2010. De har blant annet utarbeidet en informasjonsbrosjyre som tar for seg konsekvensene av innføringen av en bestiller-utførermodell i sentraladministrasjonen, noe de mener er en av konsekvensene av styrevedtaket. Leder av NTL ved UiO, Ellen Dalen, kommer til Velferdskonferansen og parallellseminaret ”De skjulte strateger” til for å fortelle om IHR-prosessen, de magiske innsparingstallene og hvordan den konsulentkontrollerte prosessen overkjører de ansattes medbestemmelse og dermed demokratiet ved universitetet. Direktørens forslag til omorganisering, som ble vedtatt, går under det velklingende navnet ”Nærhetsmodellen”, noe forfatterne bak ”Ordbok for underklassen” sikkert kunne gitt en rikholdig definisjon av (se saken over).

For velferdsstaten har tidligere omtalt IHR-prosessen i artikkelen Det magiske innsparingstallet, og sett på drivkrefter, aktører og konsekvenser av å bruke bestiller-utførermodeller i offentlig sektor gjennom artiklene Bestiller-utførermodeller – markedsretting av offentlig sektor og Mer bestiller-utfører ble svaret, men hva var spørsmålet?

 

 

5. LO MED FAKTA OM KONKURRANSEUTSETTING

I artikkelen Konkurranseutsetting av velferdstjenester, publisert på nettsiden www.arbeidslivet.no, gir LO nyttige oppsummeringer av erfaringer med konkurranseutsetting av velferdstjenester fra Sverige, Danmark og England. På faktaflaket Velferd gjennom fellesskap presenterer LO sin politikk på området, og sammenlikner den med politikken til Høyre og Frp.

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Postboks 7003, St. Olavsplass

0130 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Helene Bank

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Linn Herning

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.