Legeopprør mot dagens helsepolitikk

I felleskronikken «Ta faget tilbake!«, i Tidsskrift for den Norske legeforening, går ti leger offensivt ut mot dagens styring av helsesektoren. Legene kritiserer New Public Management som styringsideologi og skriver at «Forvaltningen blir en egenartet kombinasjon av butikk og byråkrati, der butikken kjennetegnes av liberalistisk tankegods og byråkratiet av ekspanderende kontroll- og rapporteringssystemer som signaliserer en grunnleggende mistillit til helsearbeiderne.»

I kronikken kommer det frem mange kritikkverdige forhold ved dagens styringsideologi og retningen Støre styrer i. Legene presenterer i kronikken en alternativ styringsideologi, konsekvensene av denne og hvordan den bør implementeres i praksis. Les hele kronikken her.

Les også lederartikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening: «Statsråd Støre og
sjukehuspolitikken»

NRK løftet i går saken frem ved å ha den som sin toppsak på sine nettsider:  «Legeopprop mot Støre – mener helsevesenet forfaller».

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.