Forbudet fungerer

Forfatter: Magnus Thue, Magnus Thue, rådgiver, Kunnskapsdepartementet
På trykk i Klassekampen 19.10.2013 som svar på For velferdsstatens kronikk Høyreskolens nye aktører (17.10.2013)

I Klassekampen 16. og 17. oktober har det blitt gitt et feilaktig inntrykk av den nye regjeringens skolepolitikk: Høyre/Frp-regjeringens skolepolitikk handler først og fremst om den offentlige skolen, hvor 96 prosent av elevene går.

Samtidig vil den nye regjeringen åpne for at flere kan drive offentlig finansierte friskoler, men dette innebærer ikke noe frislipp.

Som det fremgår av regjeringens politiske plattform, ønsker vi at det stilles krav til innhold og kvalitet heller enn til formål. Samtidig er det en forutsetning at etableringen ikke svekker det offentlige skoletilbudet. Fordi regjeringen vil at statlige penger skal komme elevene til gode, har vi også understreket at vi vil videreføre forbudet mot utbytte.

Asbjørn Wahl og Atle Forfang Rostad skriver i Klassekampen 17. oktober at saken der Utdanningsdirektoratet har avdekket brudd på regelverket hos noen skoler viser at forbudet mot profitt ikke fungerer. Men saken viser tvert imot med all tydelighet at forbudet håndheves i praksis. Svaret på at noen forsøker å omgå regelverket bør ikke være forbud mot nye skoler, men å sørge for effektivt tilsyn og klare reaksjoner.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.