For velferdstatens verktøykasse mot markedsideologi

av | okt 28, 2013 | Privatisering

For velferdstatens verktøykasse mot markedsideologi

Utklipp fra Høyre-Frp regjeringens politiske plattform:
«Regjeringen vil legge til rette for private og frivillige initiativ, og slippe flere til også innen velferdstjenesten. Det vil skape mer innovasjon, større valgfrihet og et mer variert tilbud til et mangfold av brukere. (…) Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet.»

For velferdsstaten har siden etableringen i 1999 arbeidet mot markedsideologien, og de grunnleggende tankene den baserer seg på, uavhengig av hvem som sitter i regjering. I For velferdsstatens politiske plattform står det:«Vi står (derfor) foran en avgjørende kamp om offentlig sektor og den demokratiske styringen av vårt samfunn.» Denne erklæringen har vært aktuell helt siden den ble skrevet i 1999, men aktualiseres ytterligere av den eksplititte markedsideologien som ligger til grunn i Høyre-Frp-regjeringens politiske plattform.

Kritikk av markedsideologien og dens tro på konkurranse og privatisering er gjennomgående i det meste av For velferdsstatens arbeid, så hele hjemmesiden kan sees på som en verktøykasse mot markedsideologi. Blant annet har vi egne temasider om markedsretting, der vi både skriver egne og anbefaler andres saker. I tillegg omhandler mye av vårt trykte materiell, som kan bestilles gratis, også denne tematikken.

Artikkelsamling: Mål – eller mening?
Heftet Mål – eller mening? fra 2013 presenterer en rekke artikler som belyser problemene omkring organisering og styring av offentlig sektor, gjennom egenproduserte og eksterne bidrag. Dette heftet gir et bredt grunnlag til å analysere markedsideologiens konkrete utslag i Norge. Heftet presenteres på denne siden. Der finnes også For velferdsstatens bidrag i elektronisk form.

Hefte/veileder: Ta tjenestene tilbake!
I 2011 laget For velferdsstaten heftet Ta tjenestene tilbake. Dette heftet ble laget som en respons på den rødgrønne regjeringens manglende vilje til å utvikle verktøy mot konkurranse og privatisering. Heftet ser på muligheter for rekommunalisering av privatiserte tjenester og metoder for kvalitetsutvikling i offentlig regi. Ressurssider med elekronisk versjon av heftet, foredrag, kronikker og medieoppslag finnes her.

Hefte: Private sugerør i fellesskapets kasser
Heftet Private sugerør i fellesskapets kasser fra 2010 handler om privatisering av velferdstjenester, hvilke aktører som overtar og hvordan disse presser kvalitet og tjener store penger på offentlig finansierte velferdstjenester. Mye av informasjonen er fortsatt svært aktuell, selv om noen av eksemplene og selskapsbeskrivelsene er uttdaterte. Ressurssider med elekronisk versjon av heftet, foredrag, kronikker og medieoppslag finnes her.

Verktøykasse for lokalaktivister
I forbindelse med kommunevalget 2011 laget For velferdsstaten en verktøykasse for lokalaktivister med ulike metoder for å arbeide lokalt mot konkurranseutsetting og privatisering. Her finner du blant annet veileder til hvordan du kan finne ut hvem som eier de private barnehagene i din kommune. Denne oppskriften, sammen med omdømmesjekk og guide til selskapsjakt, kan være nyttige verktøy for å finne informasjon om de selskapene som nå skal ta over den offentlig finansierte velferden.  

Notater:

FV notat 1/2014 «Kommersielle skoler i Norge«
FV notat 1/2013 «Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen«
FV notat 1/2012 «Konkurranseutsatte sykehjem i Norge«
FV notat 2/2011 «Nytt finansieringssystem for barnehagene – Alle pengene til barna?«
FV notat 1/2011 «NHO på ville veier?«

Utvalg av For velferdsstatens artikler fra 2013:
De mest sentrale tekstene fra de siste årene er samlet i artikkelsamlingen Mål – eller mening?. Her er et utvalg av artikler fra For velferdsstaten fra 2013.

Generelt:
Tanker om veien fram for offentlig sektor
Fra misnøye til mobilisering
Valgfrihet i velferden: Valg for hvem? Frihet for hvem?

Skole:
Et frislipp for private skoler – uten noen effekter?
Kommersielle skoler med statstilskudd: Slik omgår de utbytteforbudet
Høyres problem i skoledebatten

Barnehage:
Debatt om kommersielle barnehager
Barnehager og rødgrønn naivitet
Kommersielt barnehagekupp i Bergen

Sykehjem:
Overveldende dokumentasjon mot konkurranseutsetting av sykehjem
Ressursside om konkurranseutsetting av sykehjem

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.