Ressursside om kommersielle skoler

Høyres problem i skoledebatten

FV notat 1/2014:
Kommersielle skoler i Norge

Selskapskartene fra notatet finner du her:

Akademiet
Sonans
Noroff


For velferdsstatens nylige innlegg i media om kommersielle skoler:

Regjeringens lovforslag om en midlertidig dispensasjonsadgang for å kunne godkjenne et større omfang av private skoler, har nylig vært ute på høring. For velferdsstaten gjennomgår flere problemstillinger i Nyhetsbrev-artikkelen «Regjeringa åpner for kommersialisering av skolen» (mars 2014)

For velferdsstaten hadde innlegget Et dårlig skoleeksempel på trykk i Fedrelandsvennen den 20.03.2014. Det fikk motsvaret Kunnskapsløst om privatskoler fra leder i NHO/Abelia forum for friskoler den 25.03. Dertil svarte For velferdsstaten med innlegget Tilsløring av lovbrudd den 27.03.

Leder i NHO/Abelia Forum for Friskoler hadde innlegget «Myter Basert på Usannheter» på trykk i Klassekampen 28.01.2014. Det fikk motsvaret Utbytte i skolen: en realitetsorientering fra For Velferdsstaten den 04.02.2014.

Et dårlig skoleeksempel, kronikk i Bergens Tidende 26.01.2014 og i Dagsavisen 30.01.2014. Det fikk Leder i NHO/Abelia forum for friskoler, Knut-Erik Beyer Arnesen til å reagere med innlegget Kunnskapsløst om Privatskoler i både Bergens Tidende og Dagsavisen den 06.02.2014. For Velferdsstaten svarte først med innlegget Kremmerskolenes Tåkefyrste i Bergens Tidende 10.02.2014, deretter med innlegget Tilsløring i Dagavisen 12.02.2014.

Ikke utelukkende profitt?, innlegg i Morgenbladet 24.01.2014, som var svar på innlegget Lettvint fra Hernes av kommunikasjondirektør i Sonans, Arne Moe, (17.01.2014), som igjen var en respons på innlegget Private lærevansker av Gudmund Hernes (10.01.2014)

Samleside om skoledebatten etter valgkampen (15.11.2013)

Høyreskolens nye aktøre
r, kronikk i Klassekampen 17.10.2013, debatt med Kunnskapsdepartementet ved rådgiver Magnus Thue.
Kommersielle skoler med statstilskudd: Slik omgår de utbytteforbudet, analyse i FV nyhetsbrev 8/2013
Høyre lyver om skole, kronikk i Dagsavisen 27.08.2013 og tilsvar fra Akademiet-skolene, ved Kjetil Eide 30.08.2013
Høyres problem i skoledebatten, analyse i FV nyhetsbrev 7/2013

Relevante saker fra andre:
Privatisering og utdanningskvalitet. Temanotat 8/2013 fra Utdanningsforbundet
Privatskoleeksperimentet, kronikk av Ebba Boye i Manifest analyse (Dagbladet 09.07.2013)
Fritt fall. Erfaringer med konkurranse i den svenske skolen. Rapport fra Manifest analyse

Se også For velferdsstatens Verktøykasse mot markedsideologi.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.