Nyhetsbrev 2/2014

av | feb 14, 2014 | Nyhetsbrev

Dette nyhetsbrevet inneholder en kommentar til utviklingen i KS og organisasjonens undergraving av den norske samfunnsmodellen, en artikkelsamling om fjorårets kamp mot lærerne i Danmark, saker om blåblå konkurranseutsetting, samt noen konferanser du bør være obs på.

INNHOLD:

  1. Vi trenger et KS-opprør
  2. Mer konkurranseutsetting – eller rekommunalisering?
  3. Ny rapport: Kampen mot lærerne i Danmark
  4. Når politikk blir handelshindring
  5. Barnehager på anbud
  6. Debatt om boka ”Ulikhetens pris”
  7. Manifest Årskonferanse – påmeldingsfrist i dag!
  8. Velferdskonferansen 2014 – 7. oktober

 

1. VI TRENGER ET KS-OPPRØR

Konflikten som for tida bygger seg opp mellom KS og lærerorganisasjonene her i landet, avdekker en aggressiv arbeidsgiverorganisasjon som i tråd med tunge internasjonale trender går til angrep på fagbevegelsens posisjoner. Konflikten avslører imidlertid også en interesseorganisasjon på politisk vidvanke. At kommunenes interesseorganisasjon nå går i spissen for å avvikle lærerorganisasjonenes medbestemmelse over arbeidstida – til fordel for arbeidsgivernes ubegrensede styringsrett – er ikke mindre enn oppsiktsvekkende. At det skjer med bred konsensus i det politisk valgte styret, gjør ikke saken mindre alvorlig. Mye tyder derfor på at det vi først og fremst trenger nå, er et politisk opprør i KS – et opprør som må komme nedenfra både i fagorganisasjonene, blant partienes medlemmer og velgere.

Les Asbjørn Wahls analyse og kommentar.

 

2. MER KONKURRANSEUTSETTING – ELLER REKOMMUNALISERING?

Privatisering og konkurranseutsetting av offentlige velferdstjenester sto sentralt i fjorårets valgkamp. De rødgrønne advarte mot at en seier for høyresiden ville føre til omfattende privatisering. Høyresidens seier, og den blåblå regjeringas politiske plattform, bekreftet påstandene – ikke minst gjennom sin programmatiske påstand om at ”produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet.”

De rødgrønne partiene trenger imidlertid ikke vente til neste stortingsvalg i 2017 for å endre dette. Kampen om privatisering og konkurranseutsetting foregår nemlig kontinuerlig, og det meste skjer faktisk på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Dersom de rødgrønne ønsker å markere sin motstand mot regjeringens privatiseringspolitikk, er det derfor bare å sette i gang. For det første ved å stanse enhver ny konkurranseutsetting og privatisering i kommuner der de har, eller klarer å oppnå, flertall. For det andre ved å rekommunalisere tjenester som allerede har blitt konkurranseutsatt. Hvordan de kan gjøre det, finnes det gode oppskrifter på i vårt hefte ”Ta tjenestene tilbake”.

Les Asbjørn Wahls artikkel om konkurranseutsetting.

 

3. NY RAPPORT: KAMPEN MOT LÆRERNE I DANMARK

Kampen om lærernes arbeidstid hardner for tida til her i landet. Da kan det være nyttig å se litt nærmere på hva som skjedde i Danmark i de dramatiske dagene våren 2013, da lærene ble lockoutet av Kommunernes Landsforening (KL) i kampen omkring arbeidstida og arbeidsgivernes styringsrett. For velferdsstaten har utfordret danske fagforeningsledere og forskere til å fortelle hva kampen sto om, og hvordan den utviklet seg. Pedagog Lissie Thording har samlet tekstene i rapporten som vi har kalt Kampen mod lærerne i Danmark. Der gjennomgås forløpet i konflikten, som utviklet seg til et brutalt overgrep mot lærernes medbestemmelse og kontroll over sin egen arbeidstid. Vi får også interessante analyser av hvordan KL og sentrum-venstreregjeringa i Danmark konspirerte i kulissene for å nedkjempe lærerne, samt hva dette betyr for utviklingen av den nordiske velferds- og arbeidslivsmodellen, og for selve det pedagogiske samfunnsoppdraget til folkeskolen. Regjeringa hadde allerede før konflikten brøt ut for fullt, vedtatt en ny skolereform. Det skulle vise seg at det var lærernes opparbeidete rettigheter som ble inndratt for å finansiere den nye reformen.

Det er både forskjeller og likheter mellom det som skjedde i Danmark og det som nå er under oppseiling i Norge.

Denne rapporten vil i alle fall være nyttig lesing for alle som er opptatt av det som nå foregår i norsk skole.

 

4. NÅR POLITIKK BLIR HANDELSHINDRING

EU og USA startet i 2013 å forhandle om en omfattende frihandels- og investeringsavtale (TTIP – Transatlantisk handels- og investeringspartnerskap). Frivillige organisasjoner i EU og USA har klart å skaffe seg interne dokumenter som viser hva det forhandles om. Det er ikke tollsatser mellom de to stormaktene som hindrer storselskapenes økonomiske aktivitet. Det er miljø-, forbruker- og arbeidslivspolitikken som står i veien.  Et av de nye prinsippene som foreslås innført, er at selskaper skal få anledning til å gå til sak mot stater (i dag er det kun stater som kan utfordre andre stater på dette området). Både gamle og nye politiske reguleringer kan dermed risikere å bli utfordret av multinasjonale selskaper i et internasjonalt tribunal. Dermed kan stater kunne dømmes til å fjerne viktige reguleringer, i tillegg til at selskaper kan rett til erstatning for tap av framtidig profitt.

Les Helene Banks artikkel.

 

5. BARNEHAGER PÅ ANBUD

I Oslo gjennomfører Høyre/KrF/Venstre-byrådet nå et eksperiment med anbudsutsetting av barnehagedrift til høylytte protester fra ansatte, foreldre og den politiske opposisjonen. Det finnes mange private barnehager i Norge, men det er første gang en kommune setter driften av eksisterende kommunale barnehager ut på anbud. Forslaget kom på bordet under budsjettforliket med FrP høsten 2012. Argumentasjonen for dette prøveprosjektet, som i tillegg innebærer salg av 10 kommunale barnehager, var i utgangspunktet rent økonomisk. Kunnskapsgrunnlaget var en konsulentrapport utført av PricewaterhouseCoopers (PwC). En ”motrapport” fra De Facto viser at det trolig er lite å spare på så vel salg som konkurranseutsetting, fordi kommunen blir sittende med store pensjonskostnader. Men verken protestene eller de nye økonomiske analysene ser ut til å stoppe byrådet.

Det som imidlertid kan sende prosjektet på skraphaugen, er mangel på interesserte selskaper. Etter protester fra foreldrene om at de ikke har vært hørt i saken, ble anbudsfristen utsatt i tre uker til 4.mars. Foreldrene har kontaktet potensielle tilbydere, og per nå ser det ut til at det kun er Norlandia som fortsatt vurderer å legge inn anbud. Mandag 3. mars arrangerer foreldrene kulturmønstring utenfor Norlandias hovedkvarter i Oslo – i håp om at heller ikke Norlandia vil legge inn anbud.

På Facebook-gruppa Foreldre mot privatisering av barnehager har foreldrene samlet et stort antall leserinnlegg, avisartikler og annet relevant materiale om saken. Se også For velferdsstatens analyse av konkurranseutsetting av barnehager fra desember 2012 med lenker til PwC-rapporten, DeFacto-rapporten og annet relevant stoff her.

 

6. MANIFEST ÅRSKONFERANSE – PÅMELDINGSFRIST I DAG

Manifest Årskonferanse arrangeres tirsdag 4. mars kl. 10.00 til 16.00 på Sentrum Scene i Oslo. Temaet er ”Frihet og fellesskap”. Under en mørkeblå regjering – hva skjer med Norge? Manifest Årskonferanse samler rundt tusen fagorganiserte, forskere, journalister, politikere og studenter fra hele landet. I 2014 etterlyser de rødgrønne visjoner for veien videre: Kan styrket fellesskap øke friheten for folk flest?

Se program og meld deg på her.

 

7. VELFERDSKONFERANSEN 2014 – 7. OKTOBER

Velferdskonferansen 2014 arrangeres på Folkets hus i Oslo den 7. oktober. Konferansen skal brukes til å bygge allianser for demokrati, velferd og et trygt og regulert arbeidsliv. Sett av dagen!

Mer informasjon kommer i våre nyhetsbrev, samt på vår hjemmeside.

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Postboks 7003, St. Olavsplass

0130 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Linn Herning, rådgiver og nestleder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Helene Bank, spesialrådgiver

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Atle Forfang Rostad, rådgiver

E-post: atle.rostad(at)velferdsstaten.no

Mobil: 90194336

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.