Støtt lærernes kamp!

Nytt notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge

Etter at Utdanningsforbundets medlemmer stemte ned det anbefalte forslaget til tariffavtale med overveldende flertall, er nå alle lærerorganisasjonene i konflikt. Råkjøret fra KS, der et av de viktigste målene har vært å skaffe seg økt detaljstyring av lærernes arbeidstid, er dermed avvist av dem som arbeider i skolen – og som vet hvor skoen trykker. Ettersom dette skoleåret er over, blir det imidlertid først ved skolestart til høsten at vi virkelig vil få oppleve effektene av denne konflikten.

Lærerkonflikten dreier seg om viktige prinsipper i arbeidslivet, prinsipper som angår arbeidstakere på en rekke områder. Overordnet dreier det seg om å endre maktforholdene i arbeidslivet. Konkret handler kampen om arbeidsgivernes styringsrett, om de ansattes medbestemmelse i organiseringen av arbeidet, om kompensasjon for ekstra pålagt arbeidsoppgaver, samt om tiltak for å holde seniorene lenger i skolen. Dette er prinsipper som er under press fra stadig mer aggressive arbeidsgivere i store deler av verden. I Danmark ble eksempelvis lærernes organisasjoner i fjor fullstendig nedkjempet av KS sin søsterorganisasjon og regjeringen i fellesskap, et resultat som KS sin forhandlingsleder har uttrykt ønske om å innføre også her i landet. Derfor er dette en kamp som fortjener full støtte fra alle grupper av arbeidstakere.

Det eksisterer mange myter om lærernes arbeidstid. De bør vi bidra til å avlive. Konflikten dreier seg for eksempel ikke om hvorvidt lærerne skal arbeide 7,5 timer pr dag, som det helt meningsløst har blitt framstilt som i enkelte medier (inkludert NRK Dagsrevyen). Lærerne arbeider daglig mye mer enn det, og de har det samme årstimetall å arbeide som andre arbeidstakere. På grunn av skoleårets organisering og arbeidets egenart arbeider de imidlertid lengre pr uke enn de fleste av oss de delene av året da elevene er på skolen – og så avspaserer de fornuftig nok de ekstra ukentlige timene den tida av året da elevene har ferie.

I tillegg krever arbeidet deres, og dermed en kvalitativt god undervisning, at det brukes mye tid til for- og etterarbeid; retting av prøver, skriving av rapporter, utvikling av undervisningsopplegg m.m.m. Det er til beste for både skolen og elevene at lærerne har stor selvstendighet i å organisere dette arbeidet. Det oser mistillit til lærerne fra KS sin side, når de insisterer på at denne delen av arbeidet skal overvåkes gjennom et firkantet krav om økt tilstedeværelse på skolen – der mange knapt får den roen som er nødvendig eller arbeidsforhold som er tilfredsstillende. Derfor støtter vi lærernes kamp fullt ut. Deres kamp er vår kamp – ikke minst fordi det også er en kamp for en best mulig skole for våre barn, for reell medbestemmelse for de ansatte, og for at styring skal bestå av noe annet enn systematisk mistillit og økt detaljkontroll ovenfra.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.