Fagforbundet ut mot KS sin innsparingsrapport

Avkler NHO Service sin privatiseringspropaganda

Notat:
«Fagforbundets motargumenter til KS og NHOs tolkning av rapporten «Kostnader, besparelser og
effektivisering av konkurranse»

Rapporten, Kostnader, besparelser og effektivisering av konkurranse, februar 2014 var bestilt av KS og
utført av konsulentfirmaene Rambøll og Inventura. Kommunal Rapport, NHO Service og KS tok
utgangspunkt i denne når de fremmet påstanden om at kommunene kunne spare 1,7 milliarder på
mer og bedre konkurranse. Fagforbundet ser tre hovedproblemer med KS og NHO Service sin bruk av
rapporten:

1. Innsparingstallet 1,7 milliarder handler ikke om økt konkurranseutsetting av tjenester og kan
derfor ikke brukes som et argument for det.

2. Innsparingstallet er usikkert, som konsulentene selv sier i klartekst. Med god grunn, for dette er
innsparingsestimater av mest banale sort.

3. Selektiv og spekulativ bruk innsparingstall og konsulentrapporter ødelegger en offentlig opplyst
debatt rundt utfordringer og muligheter i kommuneøkonomien.

I tillegg til utdyping av disse argumentene inneholder notatet argumenter fra professor Bjarne Jensen om for hvorfor kommunal egenregi er bedre enn konkurranseutsetting.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.