Fortsatt høy temperatur i skoledebatten

Kampen om skolen, om skolens innhold og organisering, om test- og målemanien, om karaktersetting, om forholdet mellom profesjon og politikk, om forskning og «forskning» (hvis dere skjønner), alt dette raser videre i debattspaltene. De mest engasjerte får sikkert det meste med seg. Her presenterer vi et lite knippe av innleggene de siste par månedene – for dem som ikke følger så godt med, men som ønsker seg en smakebit. Det er prinsipielle og viktige spørsmål det dreier seg om – og det er våre barn det i siste instans gjelder.

Kommentatoren Shazia Sarwar i VG får æren av å åpne ballet, med sin kommentar «Den store skolekrigen». Den finske professoren Pasi Sahlberg følger opp med en advarsel mot de omfattende markedsreformene som er i ferd med å endre – og ødelegge – skolen verden over. I en artikkel i den danske folkeskolen.dk oppfordrer han til å bygge allianser mellom lærere, foreldre og elever for å stanse denne utviklingen.

Den omstridte newzealandske skoleforskeren John Hattie var nylig i Norge, og de som var villig til å betale 4750 kr kunne oppleve ham i fri dressur i Kristiansand. Kritikerne tok imidlertid også til orde, og en omfattende debatt oppsto. Professor emeritus Svein Sjøberg ved Universitetet i Oslo er blant de skarpeste kritikerne og dundret til i en kronikk i Aftenposten. Forskeren Simen Gaure ved Frichsenteret tok også et sterkt oppgjør med Hattie, i samme avis.

Den 15. juni la Ludvigsenutvalget fram sin rapport om de behov framtidas skole skal dekke. Lektor og sterk kritiker av den markedsliberale testskolen (blant annet i boka «Bak fasaden i Osloskolen»), Simon Malkenes, skrev en kronikk i Dagsavisen om forventningene til denne rapporten. Da rapporten var lagt fram, ble den møtt positivt, med både stor åpenhet og optimisme av mange av dem som har kritisert utviklingen av norsk skole de siste årene – slik det framgår blant annet i en artikkel av lektor Øystein Imsen på radikalportal.no.

Forholdet mellom profesjon og politikk er et annet aktuelt stridstema som har preget norsk skoledebatt i lengre tid. Det går rett inn i hele striden omkring de markedsorienterte New Public Management-inspirerte tendensene i organisering og ledelse av offentlige virksomheter. Kritikken dreier seg blant annet om at profesjonenes rolle og faglige kvalifikasjoner desavueres og devalueres til fordel for detaljert rapportering og kontroll i forhold til enkle, kvantifiserbare mål – definert av politikere og byråkrater. Ovenfor nevnte Svein Sjøberg har skrevet en svært informativ og analytisk artikkel om dette i tidsskriftet Pedagogisk Profil. Utdanningsforbundets nestleder Steffen Handal tok også opp denne problemstillingen i forhold til barnehagene i en kronikk i Aftenposten. Han ble møtt med motforestillinger fra BI-professor Johan From. Handal svarte.

Oslo-skolen har lenge vært en arena for sterk meningsbrytning. Spørsmålet om kommunen driver med snikinnføring av karakterer har kommet opp i det siste, i forbindelse med at det er innført vurderingsskjema helt fra første klasse i grunnskolen. Det har ført til at en del foreldre har tatt initiativ til «Foreldreopprør i Osloskolen». De mener kommunen bryter Opplæringsloven og vil ha en slutt på denne evalueringen, der elevene graderes i forhold til måloppnåelse i ulike fag fra første klasse.

Striden omkring ytringsfrihet og lojalitetskrav for lærerne ved Haugerud skole førte til omfattende diskusjoner i «alle kanaler» – også på nasjonalt plan. Her tar vi kun med Eva Grindes kommentar i Dagens Næringsliv, som på en utmerket måte oppsummerte saken.

Om noen ønsker å følge skoledebatten nærmere, og enda ikke er registrert, så finnes det flere Facebook-sider som tar opp ulike sider av utviklingen i skolen, slike som Status Lærer, Livet bak fasaden i Osloskolen og Foreldreopprør i Osloskolen. Som en avslutning før sommerferien lenker vi til denne artikkelen, «Alt som du har nært», som Drammens-læreren Unni Helland skrev i Dagsavisen Fremtiden nylig – om opprørsånd og kampvilje. God sommer!

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.