Ressursside om konkurranseutsetting av sykehjem

av | aug 24, 2015 | Privatisering

Regjeringa inviterer private med i sykehjems-satsningen

Oppsummerende artikkel:
Overveldende dokumentasjon mot konkurranseutsetting av sykehjem (For velferdsstaten)

Debatt sommeren 2015:
Ja eller nei til velferdsprofitører (Linn Herning, For velferdsstaten)
Feil om privat drift av sykehjem (NHO Service)
Sverdslag om private aktører (Spekter)
Svar til Spekter og NHO Service (Linn Herning, For velferdsstaten)

Sykehjem er også et av temaene i boka Velferdsprofitørene av Linn Herning. Her finner du en samleside av artikler og debatt knyttet til boka.

Artikler:
Gudruns mor er missfornøyd med kvaliteten (om kommersielle sykehjem i Sverige Fagbladet 24.08.2015
Ellen taper 62.000 på å jobbe på privat sykehjem (Fagbladet 17.08.2015)
En tredel av sykehjemsplassene i Oslo drives av velferdskonsern (frifagbevegelse 12.08.2015
Hun taper grovt på å jobbe på privat sykehjem (frifagbevegelse 04.01.2015)
Må jobbe fem år ekstra – får ikke AFP (frifagbevegelse 30.01.2015)
Konkurranseutsetting av sykehjem gir dårligere kvalitet (artikkel fra NOVA 08.05.2013)
Privatisering og helsevesenet lar seg ikke forene (artikkel fra forskning.no 24.08.2012)
Det magiske innsparingstallet (artikkel av For velferdsstaten 30.10.2012)
NHO Service gjentar talltriksing med kommunale tjenester (For velferdsstaten 29.11.2011)
Mytene om valgfrihet (artikkel av For velferdsstaten 08.04.2013)
Villedende brukerundersøkelser – eksempler fra Oslo (For velferdsstaten 29.04.2011)
Beboer- og pårørendeundersøkelse for sykehjem: Anbud gir ikke bedre kvalitet (artikkel fra Ivar Johansens blogg)
Utsatt for konkurranse (kronikk i Dagbladet om konsekvensene av konkurranseutsetting for arbeidsmiljøet av Marit Müller-Nilssen, sykepleier, master i profesjonsetikk og daglig leder ved Skovheim Allsenter, Kirkens Bymisjon, 15.03.2012)
Prinsipper viktigere enn kvalitet? (Kronikk i Dagsavisen av Silje Naustvik og Fulbert Habiyambare fra Norsk Sykepleierforbund i Oslo 16.08.2012)

Notater og nettressurser:
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge 1997-2012 (Notat 1:2012 fra For velferdsstaten)
For velferdsstatens ressurssider om heftet Private sugerør i fellesskapets kasser (15.10.2010)
For velferdsstatens ressursside om heftet Ta tjenestene tilbake (18.05.2011)
Gir konkurranse kvalitet i eldreomsorgen? (Fakta fra Manifest analyse 13.05.2013)
Konkurranseutsettingssidene på Arbeidslivet.no
Fagforbundets samlesider om privatisering

Forskning:
Normacare (The Nordic Research Network on Marketisation in Eldercare) er et forskningsnettverk som studerer effekter av markedsretting av eldreomsorg. Fra Norge er flere forskere fra NOVAs avdeling for helse- og velferdsforskning tilknyttet nettverket.
Har blant annet utgitt boka Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequenses (2013)

Konkurrenceudsættelse i ældreplejen – Politik, policy instrumenter og konsekvenser for kvalitet, økonomi og medarbejderforhold (Ålborg Universitet, 2014)

Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? (SNS 2012), den mest omfattende som noen gang er utarbeidet om dette temaet i Norden. Den påviser at privatisering av velferden ikke har økt effektiviteten, slik politikerne lovet. Det er det næringslivsbaserte forskningsinstituttet Studieforbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) som står bak studien. ”Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats”, forteller SNS forskningschef Laura Hartman til Dagens Nyheter 07.09.2011. 

I januar 2012 samlet For velferdsstaten et utvalg forskningsrapporter og forskningsprogrammer om privatisering av offentlige tjenester. Samlingen finner du her. Se også artikkelen De brysomme fakta: privatisering gir ikke økt effektivitet (26.09.11) som tar for seg forskning på temaet og artikkelen Det offentlige er best på nyskaping (13.05.2011).

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.