Nyhetsbrev 8/2015

av | sep 30, 2015 | Nyhetsbrev

Septembernyhetsbrevet inneholder For velferdsstatens valganalyse, tips til nye kommunestyrerepresentanter, alternativer til New Public Management, folkets jernbane, siste nytt fra velferdsprofitørene, TISA m.m.

INNHOLD:

  1. Valg 2015: Velgerne krevde et steg til venstre
  2. Omdømmesjekken: Fire tips til nye kommunestyrerepresentanter
  3. Seks alternativer til New Public Management
  4. Folkets jernbane også i Norge?
  5. Høyrepolitikk for all framtid – ny rapport om TISA-avtalen
  6. Siste nytt fra velferdsprofitørene
  7. Innlegg: Hvorfor er privatisering en dårlig ide?
  8. Rapport: Samarbeid lønner seg
  9. Svensk rapport: Vägen till den likvärdiga skolan

 

1. VALG 2015: VELGERNE KREVDE ET STEG TIL VENSTRE

Høyresidas tap av flertallet i storbyene Oslo, Bergen og Tromsø er noen av de viktigste resultatene av årets kommunevalg. Disse byene har vært utstillingsvindu og lokomotiv for høyresidas privatiserings- og konkurranseutsettings-politikk, noe som nå forventes avviklet. Også generelt resulterte valget i en politisk forskyvning fra sentrum-høyre til sentrum-venstre, fordi alle regjeringspartiene (inkludert støttepartiene KrF og Venstre) gikk noe tilbake og alle opposisjonspartiene gikk noe fram. Valgresultatet kan imidlertid også gi klarere signaler om i hvilken retning Ap ønsker å bevege seg – i retning «stø kurs» eller «ny kurs». Det vil si i retning høyre mot KrF og Venstre – eller mot venstre til SV, Rødt og eventuelt SP og Miljøpartiet De Grønne (MDG) på de steder der disse partiene velger å alliere seg til venstre. Les Asbjørn Wahls valganalyse.

 

2. OMDØMMESJEKKEN: FIRE TIPS TIL NYE KOMMUNESTYRER

Konkurranseutsetting, privatisering, anbud, innleide vikarer, innkjøp osv., osv. Det er kommunestyret som må svare for kommunens avtaler, selv om gjennomføring er delegert til byråd, administrasjon eller interkommunalt selskap. Selv opposisjonsrepresentanter må sikre seg at pengene går til det formålet som er vedtatt, at lønn utbetales og skatt betales, at arbeidstid og arbeidsbetingelser ikke strider med lovverket, og at det ikke foregår sosial dumping eller drives arbeidsmiljøkriminalitet. Alle folkevalgte er arbeidsgivere, og innbyggernes ombudsmenn og –kvinner.

Her er For velferdsstatens fire tips for å sikre at kommunestyret ikke mister helt kontroll: 1) Hvem eier selskapet – og hvor mange datterselskaper, holdingselskaper og utenlandske oppkjøpsfond er del av eierstrukturen? 2) Finnes det offentlig informasjon om selskapet og dets eiere? 3) Kontroll med og innsyn i lønns- og arbeidsvilkår. 4) Fagforeningene er den beste kontrollør av lønns- og arbeidsvilkår. Les mer om omdømmesjekken her.

 

3. SEKS ALTERNATIVER TIL NEW PUBLIC MANAGEMENT

For velferdsstatens daglige leder, Asbjørn Wahl, var nylig i Sverige og innledet om alternativer til New Public Management (NPM) på møter med Vänsterpartiets kommunal- og landstingsrepresentanter, samt på de stadig viktigere Vänsterdagarna i Malmö. Her kan dere lese en kortversjon av Wahls presentasjoner. I innlegget konstaterer han at NPM er markedsliberalismens ektefødte barn, men at det finnes veier å bekjempe markedsreformene på. I den sammenhengen skisserer han seks alternativer til NPM. Strengt tatt dreier det seg om å nedkjempe markedsreformene i den offentlig sektor. Her er kortversjonen av hans innledning.

 

4. FOLKETS JERNBANE OGSÅ I NORGE?

I vår vedtok H-FrP regjeringen, med støtte fra KrF og Venstre, en omfattende jernbanereform. Reformen har til hensikt å tilrettelegge for mer anbud, konkurranseutsetting og markedsstyring av jernbanen. Konkrete tiltak i forbindelse med jernbanereformen er venta allerede i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet i oktober. Motstanden mot denne reformen er stor, særlig innad i fagbevegelsen. Men hvilke alternativer har vi til enda mer markedsgjøring av norsk jernbane? Hva er det vi vil med norsk jernbane?

Inspirasjonen til regjeringens jernbanereform er henta fra Storbritannia og Sverige. Dette er to land som har privatisert og konkurranseutsatt mye av jernbanesektoren sin de siste femten årene. Nå kommer motreaksjonene for fullt, særlig innad i fagbevegelsen og i de sosialdemokratiske partiene i begge landene. Flere tar nå til orde for å gjøre jernbanen til deres politiske kampsak og vil endre organiseringen, finansieringen og styringen av jernbanen fundamentalt. Det snakkes om Folkets jernbane. Les mer her.

 

5. HØYREPOLITIKK FOR ALL FRAMTID – NY RAPPORT OM TISA-AVTALEN

– Vi har ennå muligheten til å omgjøre dårlige politiske beslutninger. Det kan TISA sette en stopper for, er konklusjonen på en ny rapport utarbeidet av Ida Wangberg og Lars Gunnesdal fra Manifest, og Helene Bank i For velferdsstaten. Rapporten er kalt «Høyrepolitikk for all framtid. TISA-avtalen og folkestyret over fellestjenestene». – Avtalen ligger an til å sikre at utviklingen bare kan gå en vei: i retning mer avregulering av tjenestesektoren, skriver to av forfatterne i en kronikk. Avisa Klassekampen omtalte rapporten under overskriften Norge trekker opp stigen etter seg. Artikkelen beskriver hvordan TISA vil begrense lands frihet til å utvikle egen velferd.

Over hele verden går debatten om TISA og de nye udemokratiske handelsavtalene. I Uruguay og Paraguay har debatten gått så høyt at begge disse landene nå har trukket seg fra TISA-forhandlingene. I motsetning til hemmelighold og avpolitisering i Norge, ble alle ministrene i Uruguays regjering bedt om å utrede hvilke konsekvenser avtalen kunne få for offentlige tjenester, matproduksjon og arbeiderrettigheter. Etter denne øvelsen trakk Uruguay seg ut av TISA-forhandlingene i september 2015. En av grunnene var at arbeidsministeren fant at det kunne bli vanskelig å regulere arbeidsmarkedet i tråd med ILO-konvensjonene om arbeidsrettigheter.

I Norge skal det være en markering 10. oktober i Oslo «Forsvar folkestyret – Nei til TISA», arrangert av Folkebevegelsen mot TISA i samarbeid med flere store fagforbund og organisasjoner. Markeringen er en del av en global aksjonsuke. Vi oppfordrer alle som kan til å delta i demonstrasjonen!

 

6. SISTE NYTT FRA VELFERDSPROFITØRENE

Mens valgkampen har rullet over landet, har velferdsprofitørene stort sett gått stille i gangene. Det er kun i de tilfeller der enkeltselskap blir direkte omtalt i media at selskapene, med sine kommunikasjonsdirektører og andre direktører, deltar i debatten. Eierne hører vi derimot aldri noe i fra. De er opptatt med nye oppkjøp, nye markeder, samt sine strategier for å stilne motstand og øke sin egen makt og profitt.

Norges rikeste velferdsprofitører, Adolfsen-brødrene, har allerede har investert i barnehager, barnevern, sykehjem, rus m.m. Nå vil de erobre Europas asylmarkedI Finansavisen kunne vi 8. september både lese at eierne av barnehageselskapet FUS/Trygge barnehager, Eli Sævareid og Gunnar Aase, har satset 700 millioner kroner i oljeservicemarkedet, og at Volvat medisinske senter har rigget seg til flere offentlige anbud og fritt brukervalg. Volvat, som eies av internasjonale Capio, er nå etablert i alle helseregioner. Det er nå også endelig Wallenbergeide Aleris ettersom Konkurransetilsynet nylig godkjente Aleris sitt oppkjøp av Teres medical group. Og mens de kommersielle helseselskapene bygger seg opp i Norge, bygger det offentlige ned. Kragerø sykehus kan nå kjøpes på finn.no, og Sensberg sykehus er allerede solgt til kinesiske investorer.

Ellers annonserte Læringsverkstedet under valgkampen at de ønsker å kjøpe «flest mulig» av Stavangers offentlige barnehager. Om dette rasktvoksende barnehagekonsernet skal få en slik gavepakke, avgjøres av det nye byrådet bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet. Eierne til barnehageselskapet Espira, det svenske oppkjøpsfondet EQT, ser derimot ut til å ha gått lei barnehager og skoler, og har annonser at de vil selge Academedia som er Espiras direkte eier. Dette kan trolig forklares med at det i Sverige foregår en hard politisk kamp om regulering av privat profitt i velferden.

Til slutt kan vi melde at Norlandias direktør, Hilde Britt Mellby, anser fagbevegelsen og de ansattes opparbeidede rettigheter som en av de største utfordringene for humankapitalen i Norge, og at Orange helse, som leverer både helsevikarer og private hjemmetjenester, har levert trussel om søksmål til DeFacto for en rapport de har skrevet om selskapet.

 

7. INNLEGG: HVORFOR ER PRIVATISERING EN DÅRLIG IDÉ?

I mange kommuner gikk debatten høyt om konkurranseutsetting av sykehjem. Her kan du lese Linn Hernings innlegg i fagbladet Sykepleien om hvorfor privatisering er en dårlig ide, og hva som egentlig er forskjellen på offentlig og kommersiell drift av sykehjem.

 

8. RAPPORT: SAMARBEID LØNNER SEG

– Vi har sett på hvilke økonomiske effekter som følger når kommuner satser på egne ansatte.  Konklusjonen er at samarbeid lønner seg, også målt i penger, fastslår Roar Eilertsen i DeFacto. Utsagnet baserer han på rapporten «Samarbeid lønner seg. Økonomiske effekter av trepartssamarbeid i tre norske kommuner» som DeFacto har utarbeidet på oppdrag fra Fagforbundet. Les mer og last ned rapporten her.

 

9. SVENSK RAPPORT: VÄGEN TIL DEN LIKVÄRDIGA SKOLAN

Den svenske tenketanken Katalys har nylig utgitt rapporten Vägen till den likvärdiga skolan sammen med Nätverket för en likvärdig skola. Rapporten følger opp Katalys sitt tidligere arbeid med svensk skole, men gir også ny og oppdatert kunnskap. I rapporten presenteres ulike forslag til hva som kan gjøres for å sikre en likeverdig skole for alle i Sverige.

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Kolstadgata 1

0652 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Linn Herning, rådgiver og nestleder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Helene Bank, spesialrådgiver

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Svenn Arne Lie, rådgiver

E-post: svenn.arne.lie(at)velferdsstaten.no

Mobil: 97794112

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.