Ny kurs for velferdstjenestene – profitørene i harnisk

av | okt 28, 2015 | Privatisering

Velferdsprofitørene - samleside

Lokalvalget har gitt politiske resultater i kampen mot velferdsprofitørene. Flere kommuner, slik som byene Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø og Moss, har gjort vedtak som hindrer eller strammer inn bruken av kommersielle selskap i velferdstjenestene. En oversikt over plattformene finnes her.

Dette har fått velferdsprofitørene og deres allierte til å reagere. Nå roper de høyt at den nye politikken er ulovlig, kommunistisk og allergisk. Disse hysteriske påstandene er klare tegn på at desperasjonen nå brer seg, og at den politiske kampen skjerpes på dette området. At velferdstjenester skal være profittfrie, er allerede nedfelt i skolelovgivningen i Norge. På dette området påstår Høyre-regjeringen at de strammer inn lovverket for å sikre at alle pengene skal komme elevene til gode, slik målet med loven er. Man kan lure på hvorfor dette er god høyrepolitikk for skole, men kommunisme for barnehage og sykehjem? (Hør radioprogrammet Ekko om private skoler her.)

Alle politiske partier har ført en inkonsekvent politikk ovenfor velferdsprofitørene, og har hatt ulik politikk overfor ulike sektorer. Men det sentrale spørsmålet nå er hva slags politikk man ønsker å føre fremover? Her viser de politiske plattformene etter lokalvalget en bred front mot velferdsprofitørene. Det er stor politisk vilje til å utelukke kommersielle selskaper fra skattefinansierte velferdstjenester. Nå kreves det politisk gjennomføringskraft.

For velferdsstaten har gjennom arbeidet Ta tjenestene tilbake vist at dette er en politikk som lar seg gjennomføre. I august skrev vi en egen artikkel om hvordan man kunne drive kommunale tjenester i offentlig regi og hvilket handlingsrom det er for å samarbeide med ideelle aktører – også under det nye EU-direktivet for offentlige anskaffelser, som trer i kraft i 2016. Den artikkelen kan leses her. Det har vært mange innlegg og debatter om velferdsprofitørene de siste ukene. For de som vil oppdatere seg på debatten, har vi samlet innlegg, radiodebatter m.m. her.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.