Innlegg: Debatt-avsporing fra NHO Service

Dag Ekelbergs tilsvar til meg er lite elegant og fremstår som et klassisk eksempel på å takle spilleren fremfor ballen.

NHO Service er tydelig ­desperate nå som kravet om velferdstjenester uten privat profitt er i ferd med å få et bredt gjennomslag. Det kommer klart frem i deres svar til meg fredag 13. november.

Det er forståelig at NHO Service reagerer ettersom kravet om profittfrie velferdstjenester vil ramme deres kommersielle medlemmer hardt. De har full rett til å forsvare sine medlemmers interesser.

Likefullt er deres tilsvar til meg lite elegant og fremstår som et klassisk eksempel på å takle spilleren fremfor ballen.

Istedenfor å følge opp deres forsøk på å avspore debatten ved å kritisere ­omslaget på min bok fremfor innholdet, bruke henvisninger til krigs­historien istedenfor å diskutere den reelle fremveksten av velferdsprofitører i Norge og påstander om «ytterste venstre» når dette er en politikk som samtlige nasjonale partiet har underskrevet lokale avtaler på, vil jeg heller fortsette å snakke om saken.

I Norge er det gjennomført over 50 anbudsrunder for sykehjem, og av disse er kun én vunnet av ideelle aktører, og det var over ti år siden.

I dag drives rundt 25 prosent av alle barnehager som aksjeselskap. For 15 år siden var det om lag 5 prosent. Finansielle oppkjøpsfond registrert i skatteparadis får nå skattepenger for å drive barnehager, sykehjem, barnevern og skoler.

Både de finansielle oppkjøpsfondene og andre norske eiere har beviselig blitt mangemillionærer på drift av skattefinansierte velferdstjenester.

Det er denne utviklingen, og konsekvensene av den, jeg beskriver i min bok Velferdsprofitørene og i kronikken her i avisen den 5. november som særlig fokuserte på utfordringene som de ideelle aktørene møter i dagens ­situasjon.

Dag Ekelberg fra NHO Service påstår at jeg leverer «myter og halvsannheter om privat sektor». Jeg har ikke sett et eneste bevis som belegger påstanden om myter.

Tvert imot har samme mann tidligere sagt om min bok at «Det morsomme er jo at Herning på en måte dokumenterer mye av vårt arbeid. Så synes hun at alt er veldig galt, mens vi ser på det som vellykket.» Jeg tror det er en ærligere oppsummering.

Man må gjerne være uenig hvorvidt det er greit eller ikke å hente ut privat profitt fra skattefinansierte velferds­tjenester eller ikke, men selv interesse­organisasjoner som NHO Service må forholde seg til fakta på bakken.

Innlegg av Linn Herning, For velferdsstaten
Innlegget ble publisert i Vårt Land 25.11.2015

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.