Asylbransjen: Profitt på velferd er et politisk spørsmål

Lag kommunal plan mot profitt på velferdstjenester

Helene Bank, For Velferdsstaten
KLASSEKAMPEN 25.11.2015

Jeg skrev i en kommentar i Klassekampen 18. november at Adolfsen-gruppen med hoteller, barnehager, sykehjem, flyktningmottak, bemanningsbyråer med mere har kjøpt seg opp og utviklet kjedemakt innen et bredt spekter velferdssektorer. Hero Norge AS, inngår i dette konsernet etter oppkjøp i 2014. Hver tredje flyktning bor på Hero-mottak.

Adolfsen-gruppen og Hero-direktør Brekke, som svarte meg 23. november, er dyktige forretningsfolk. Med flyktningmottak, 70.000 tolkemøter (i 2014), kursing og arbeidsformidling kan en flyktning leve et helt liv innafor veggene til samme konsern. De er i tillegg arbeidsgivere, gjennom egne virksomheter eller gjennom sine tidligere eiere ISS Norge. Her kan altså vertskap, lærer, tolk og arbeidsgiver sitte på alle sider av bordet.

Dette handler ikke om ikke å ha tillit til asylsøkere, men om maktforhold mellom asylsøkeren og det altomfattende systemet hun settes inn i. Dette bør vekke bekymring, ikke hos Hero-direktør Brekke og Adolfsen-gruppen, men hos norske politikere, norske kommuner, og hos oss som skal ta imot flyktningene som kolleger og naboer. Skal Adolfsen-gruppen ta over for velferdsstaten? Blir resultatet integrering eller blir det parallellsamfunn?

Hero kan gjerne ha kjerneverdier som «åpenhet», «likeverd» og «profesjonalitet». Det skulle bare mangle. Men kommersielle foretak har ikke ansvar etter offentlighetslov og forvaltningslov.

Hero hjelper folk i arbeid, men de hjelper folk inn i sektorer som er veldig utsatt for sosial dumping, ringevakter og deltid, og arbeidsforhold som er alt annet enn likeverdige og åpne. Er det en del av Hero-kursingen å fortelle om faglige rettigheter, og at det er lurt av arbeidstakere å organisere seg, eller er det ikke i Adolfsen-gruppens interesser?

Tor Brekke har selvfølgelig helt rett i at jo fortere folk kommer i arbeid, jo bedre går integreringen. Det jeg har stilt spørsmål ved, er om det norske samfunn skal sluse flyktninger inn i en verdikjede av kommersielle aktiviteter som egentlig hører velferdsstaten til. Dette er et politisk valg, og bør heller besvares av Stortinget enn av velferdsprofitørene selv.

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.