Orange Helse kastes ut av sykehusene

Helseforetakenes innkjøpsservice, HINAS, sendte 30.03.2016 et brev til Orange Helse der de sier opp rammeavtalen med bemanningsselskapet.  Bakgrunnen for oppsigelsen er at Orange Helse har rotet med lønnsutbetalinger, hatt for lav timelønn til sine vikarer og brutt arbeids- og hviletidsbestemmelsene på norske sykehus. Saken er blant annet omtalt på nettstedet Sykepleien

HINAS skriver i sitt oppsigelsesbrev til Orange Helse: «Samlet er bruddene av en slik karakter at det er uforenlig med kravene som stilles for å være en kompetent og kvalifisert leverandør av helsepersonellvikarer». Les hele oppsigelsesbrevet her

Orange Helse AS er et bemanningsselskap som i flere hår har levert helsepersonellvikarer til norske kommuner og sykehus. Mange av disse vikarene hentes inn fra de baltiske land, via Orange Helses filial i Litauen, Orange Baltic Group.

For velferdsstaten har fulgt Orange Helse over lang tid. Bemanningsselskapet har tidligere vært i konflikter både med norske kommuner og arbeidstakerorganisasjoner. Her kan du lese mer om Orange Helse sin virksomhet i Norge.

Kunnskapssenteret De Facto dokumenterte i fjor hvordan Bergen kommune har sløst bort titalls millioner kroner på innleie av helsepersonell fra bemanningsselskaper som Orange Helse, i stedet for å satse på egne ansatte. Les rapporten her

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.