Manipulerer med ventelister og kritikk av foretaksmodellen

Når statistikken viser nedgang i ventetid ved norske sykehus, så betyr det ikke nødvendigvis mindre venting eller bedre behandling for pasienten.

– Helsevesenet blir oppmuntret til uheldig praksis for å nå politiske mål, sier Per Arne Holman. Han er doktorgradsstudent ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi og har studert tallene fra Norsk pasientregister sammen med Marit Halvorsen, professor i offentlig rett.

Les saka om hvordan norske sykehus manipulerer med ventelister

«Ventelisteavsløringen oppleves åpenbart som sjokkerende for mange. Men sett fra et faglig ståsted er saken slett ikke overraskende. Tvert imot er dette noe vi burde ha ventet, som et resultat av måten vi styrer helsevesenet på», skriver Sigrid Hagerup Melhuus, rådgiver i tankesmien Agenda i denne kommentaren fra Dagens Medisin

Manipulering av ventelister må ses i lys av en stadig mer intens debatt om styringen av helsevesenet. Den siste tida har det kommet sterk kritikk av selve foretaksmodellen. Endringen av sykehus til helseforetak innebar store endringer i måten sykehusene ble styrt, organisert og finansiert på. Spørsmålet er om helsevesenet blitt profittavhengig?  

Helsetjenesteaksjonen har utarbeidet en oversikt over helseforetaksloven på 1-2-3

 Regjeringen har nedsatt Kvinnsland-utvalget, ledet av tidligere administrerende direktør for Helse Bergen Stener Kvinnsland. Utvalget skal se nærmere på nye modeller for organiseringen og styringen av helseforetakene. Flere forslag diskuteres allerede. Blant annet har Senterpartiet lansert Folkets helsetjeneste med forslag om å skrote foretaksmodellen.

Svenn Arne Lie

For velferdsstaten

 

 

 

 

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.