God dag mann, Aftenposten!

av | sep 22, 2016 | Privatisering

Lenge leve Kapital!

Av Linn Herning, For velferdsstaten

Aftenpostens kommentatorkorps har tydeligvis bestemt seg for at all kritikk av velferdsprofitørene er et «mørkerødt standpunkt». At det ikke stemmer med virkeligheten, ser ikke ut til å bry avisens kommentatorer. Den 13. september skriver Andreas Slettholm at det å prioritere ideelle og kommunale driftere i fremtidige barnehageutbygginger, fremfor enda flere kommersielle konsern, «må kunne kalles et ganske mørkerødt standpunkt i norsk politikk.» Liknende analyser kunne vi lese da byrådserklæringen og avtalen med Rødt var klar i fjor. Men hva mener da avisa om Bondeviks første regjering, bestående av KrF, Senterpartiet og Venstre, som skrev i sin barnehagemelding at barnehager med sikte på størst mulig fortjeneste for eieren ikke skulle støttes med offentlige midler. De ville altså ikke ha kommersielle barnehager i det hele tatt. Var de også mørkerøde?

Eller hva med de 88 prosentene av befolkningen som i en spørreundersøkelse svarte at de vil begrense kommersielle selskapers mulighet til å hente privat profitt fra barnehager, barnevern, skole, sykehus og eldreomsorg? Eller de 45 prosentene som vil ha full stopp for kommersiell virksomhet innen disse områdene? At denne brede folkelige støtten til å bekjempe velferdsprofitørene frammarsj ikke har fått tilsvarende gjennomslag i de politiske partiene – også på venstresiden – skyldes selskapenes årelange lobbyvirksomhet og manipulasjon av den offentlige debatten.

Aftenpostens kommentatorkorps må gjerne være tilhengere av kommersielle konsern og markedslogikk innen velferdstjenestene, men å påstå at det motsatte standpunktet er marginalt eller ytterliggående er rett og slett feil. Kanskje bør Aftenposten også merke seg den svenske avisen Ekspressen sin kommentar om kommersielle skoler den 31.mai i år: «å late som at skolekjemper på børsen er like selvklart og harmløst som såpe på vaskefater vitner om at borgerligheten har blitt særinteressenes fange i dette spørsmålet.»

Dette tilsvaret ble refusert av Aftenposten.  

 

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.