Desperat barnehagekamp

Av Helene Bank, For velferdsstaten

(Klassekampen 12.9.2016)

Kommuner er ikke tvunget til å konkurranseutsette drift av velferdstjenester

Oslo er for tida slagmark for kampen mellom velferdsprofitører og det rødgrønne byrådet, med støtte av Rødt. Det er viktige, men moderate grep som er vedtatt i samarbeidserklæringene mellom de rødgrønne partiene i Oslo. Hvis det gjøres på rette måter er det helt innafor både EØS-regelverk og barnehageloven.

Likevel har syv kommersielle barnevernsselskap, med NHO i ryggen, nå stevnet byrådet i Oslo for å bare ville bruke egne og ikke-kommersielle aktører innen det kommunale barnevern. Også Private barnehagers landsforbund rasler med sablene.

Oslo er et stort marked. Det ligger nært sentrale beslutningstakere, og det er lettest å drive propaganda nær redaksjonene til de store riksdekkende mediene. Derfor ser vi nå velferdsprofitørenes desperasjon. De har ikke råd til å miste terreng i Oslo. Oslo har stor symbolverdi. Nå legger de inn alle ressurser på å skremme og å utfordre, og å forsinke gjennomføring av politiske vedtak.

SV og byråd for barnevernet Inga Marte Thorkildsen har tatt kampen før, fra regjeringskontorene i den rødgrønne regjeringen. De vant fram i to viktige saker, blant annet å prioritere offentlige og ikke-kommersielle institusjoner. Det var kommersielle barnevernsprofitører som førte sak under EØS-avtalen mot den rødgrønne regjeringen. Nå gjentar syv selskap, med NHO-Service i ryggen, truslene mot Oslo-byrådet.

Men Thorkildsen har visst å bestille de juridiske rådene fra sin byrådsavdeling. Byrådet vinner nok denne saken også. Ellers finnes det andre måter å nå målet på.

Ap og byråd for barnehager Tone Tellevik Dahl har ikke tatt en slik kamp før. Hvis hun har gitt Kommuneadvokaten samarbeidsavtalen med Rødt som grunnlag for oppdraget, at «kommunen og ideelle … skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo», så har den ikke svart på oppdraget. Derfor er det befriende og avklarende at Rødt med Bjørnar Moxnes har fått professor Tarjei Bekkedal ved UiO til å gi en juridisk vurdering av det politiske handlingsrommet barnehageloven og EØS gir for å sikre at alle «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode».

For nye barnehager kan kommunene velge egen, og ideell drift. Det politiske handlingsrommet er stort. I tillegg mener Bekkedal at Kommuneadvokaten har beveget seg langt inn på politikkens område i rådene til byråd Dahl.

Kommuner er ikke tvunget til å konkurranseutsette drift av velferdstjenester, men både denne og forrige regjering og departementene, som har mest fokus på konkurranse. Byrådet i Oslo har imidlertid lov og rettspraksis i ryggen. Thorkildsen følger antakelig dagens lov. Ny Lov om offentlige anskaffelser har ikke ennå trådt i kraft. Det viktigste kravet for å ikke bli rammet av de nye anbudsreglene, er å velge å drive i offentlig egenregi. Ideelle aktører kan inviteres inn i denne rammen også, men under nye samarbeidsmåter.

Den desperate kampen til velferdsprofitørene om å hindre at nye politiske flertall skal stanse deres lønnsomme, skattefinansierte forretningsområde kan stanses, men det krever politisk håndverk, vilje og mot både i kommunene og av en ny regjering etter 2017.

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.