Nyhetsbrev 1/2017

av | jan 27, 2017 | Nyhetsbrev

Årets første nyhetsbrev fra For velferdsstaten presenterer en helt fersk pamflett om veien til profittfri velferd. Ellers har vi saker om den danske kommunereformen, regjeringen og skatteparadis, norske energiinteresser i TISA, landbruksmeldinga, kampen om offentlig sektor, konferanser og ny ledelse i For velferdsstaten

(Vennligst videresend i egen organisasjon og andre aktuelle nettverk!)

INNHOLD:

 1. Pamflett: Profittfri velferd. ABC for folkevalgte, fagorganiserte og folk flest
 2. Ti år etter den danske kommunereformen – hvordan gikk det?
 3. Regjeringen beskytter skatteparadis mot Stortingets vilje
 4. Norges energiinteresser i TISA kan hindre effektiv klimapolitikk
 5. Landbruksmeldinga: Hund begravet på side 72
 6. Kampen om offentlig sektor – eller hva?
 7. Konferanse: Politikerne i utakt med folket?
 8. Manifest årskonferanse 14. mars
 9. Ny daglig leder i For velferdsstaten

 

 

 1. PROFITTFRI VELFERD. ABC FOR FOLKEVALGTE, FAGORGANISERTE OG FOLK FLEST

Å la kommersielle konsern drive offentlige tjenester har verken gitt bedre eller billigere tjenester. Skattepenger til velferd ender derimot opp som privat profitt. Dette kan ikke fortsette. Det er på tide å ta tjenestene tilbake og skape en profittfri velferd!

For velferdsstaten har i samarbeid med forlaget Manifest laget en enkel pamflett der vi viser flere mulige veier til målet om profittfri velferd. Dette er nemlig enklere enn mange tror! Bli med til Tromsø, Oslo, Bergen, Moss og Trondheim for å se hva de har fått til der.

Pamfletten er en håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Forfattere er For velferdsstatens Helene Bank og journalist Astrid Hauge Rambøll. For omtale og forhåndsbestilling se her.

 

 1. TI ÅR ETTER DEN DANSKE KOMMUNEREFORMEN – HVORDAN GIKK DET?

Større og færre kommuner skulle sikre den danske velferdsstaten, gi bedre velferdstjenester og mer kompetanse i kommunene. Det er i disse dager ti år siden Danmark gjennomførte en omfattende kommunesammenslåingsreform.

Men hva ble konsekvensene? I en rekke spørreundersøkelser den siste tiden har danskene fått si hva de mener om de kommunale velferdstjenestene etter reformen. Resultatene er nedslående. Hver tredje danske, eller 34 prosent, mener tjenestene i deres kommune har blitt dårligere eller mye dårligere i løpet av de siste ti årene.

Begrunnelsen for sammenslåingen av de danske kommunene var at framtidas storkommuner skulle gi bedre velferdsløsninger. Men undersøkelsene viser at innbyggerne i de små kommunene er mer fornøyd med velferdstjenestene enn innbyggerne i de store kommunene. Lignende undersøkelser, med samme resultat, har blitt gjennomført i Norge.

 

 1. REGJERINGEN BESKYTTER SKATTEPARADIS MOT STORTINGETS VILJE

Arbeidet for skatterettferdighet – mot skatteparadis og for krav om mer åpenhet om de multinasjonale selskapenes skatteinnbetaling gjennom såkalt land-for-land-rapportering – har pågått lenge. Utviklingen på dette området er godt beskrevet i artikkelen Skatterettferdighet: Vi prøver igjen av  Attac-lederen Petter Titland.

Organisasjonen Publish What You Pay mener nå at regjeringen, ved finansminister Siv Jensen, rett før jul ga skatteparadisene fullstendig beskyttelse gjennom endringer i forskriften om land-for-land-rapportering. Denne forskriften ble vedtatt i 2014 med formål å øke åpenheten. Stortinget stadfestet i 2015 viktigheten av å håndheve denne forskriften. Men regjeringen og finansminister Siv Jensen følger altså ikke de folkevalgtes vedtak. Tvert imot.

 

 1. NORGES ENERGIINTERESSER I TISA KAN HINDRE EFFEKTIV KLIMAPOLITIKK

 Et norsk-islandsk forslag i TISA-forhandlingene kan påvirke muligheten for å drive klimapolitikk og arbeidsmiljøforbedringer på sokkelen. Victor Menotti, ekspert i handelspolitikk og klima, mener at forslaget undergraver mulighetene for å gjennomføre det grønne skiftet. Her er en norsk oppsummering av den engelskspråklige rapporten.

Handelsavtaler og avtaler for investeringsbeskyttelse kan få store innvirkninger på et lands miljøpolitikk. I notatet «Miljø til salgs. Konsekvenser av handelsavtaler» har Tina Andersen Vågenes og Mari Gjerdåker, begge aktive i Natur og Ungdom, sett på miljøkonsekvenser av avtaler Norge enten forhandler om eller har inngått. Notatet går nærmere inn på følgende seks punkter : 1) Investor-stat tvisteløsning (ISDS) der investorer kan saksøke stater i private rettssystem utenfor nasjonal kontroll. 2) Begrepet energinøytralitet, som blant annet er inkludert i TISA-forhandlingene. 3) De pågående forhandlinger om en miljøvareavtale med formål om å fjerne tollbarrierer på såkalte «miljøvarer». 4) Farlig avfall som vare, som også er i konflikt med FN-konvensjon. 5) Miljøparagrafer i EFTAs tredjelandsavtaler som snarere kan svekke miljøet, på grunn av at frihandel er det overordnede mål. 6) Hvordan økt internasjonal varehandel også fører til økt internasjonal transport, og dermed økende klimautslipp og forbruk.

Begge notatene er gitt ut av Handelskampanjen.

 

 1. LANDBRUKSMELDINGEN: HUND BEGRAVET PÅ SIDE 72

«Regjeringens forsøk på å begrave det importerte kraftfôret i definisjonen av sjølforsyning, er en tilsløring av en lang historisk konflikt i norsk jordbruk. Forholdet til importert kraftfôr er kjernen i norsk jordbrukspolitikk. Temaet har politisk sprengkraft». Les kommentar av Svenn Arne Lie her.

 

 1. KAMPEN OM OFFENTLIG SEKTOR – ELLER HVA?

– Det kan ikke være arbejderbevægelsens og lønmodtagernes interesse at kæmpe for en stor offentlig sektor eller en sektor styret af et offentligt teknokrati og professionsgruppers specifikke faginteresser.

Spørsmålet må stilles: Hva slags offentlig sektor er det vi ønsker?  Les hele artikkelen av Jan Helbak her. Helbak er redaktør for det danske nettstedet KritiskDebat.dk som i en årrekke har publisert artikler med vidtrekkende tema knyttet til samfunnspolitikk, demokrati, arbeidsmarked, økonomi og EU.

 

 1. KONFERANSE: POLITIKERE I UTAKT MED FOLKET?

Lokalsamfunnsforeningen, Fagforbundet og Politiets Fellesforbund inviterer 6. februar til konferanse om det omfattende reformarbeidet som pågår i Norge og virkningen dette har for samfunnet og oss som innbyggere. Enkeltreformer som Politireformen, Nav-reformen og Kommune- og regionreformen vil bli belyst inngående, men hovedfokuset for konferansen er de samlede virkningene alle disse reformene har på samfunnet. For mer informasjon, se her.

 

 1. MANIFEST ÅRSKONFERANSE

Den 14. mars arrangerer Manifest sin årskonferanse på Sentrum Scene i Oslo. Årets tema er Høyrepopulismen og rødgrønne veivalg under mørkeblå makt. Sett av datoen. For foreløpig program og påmelding, se her.

 

 1. NY DAGLIG LEDER I FOR VELFERDSSTATEN

Ved årsskiftet ble det gjennomført en intern omrokkering i For velferdsstatens sekretariat. Fra 1. januar overtok Linn Herning som daglig leder. Asbjørn Wahl, som har vært daglig leder siden organisasjonen ble opprettet i 1999, fortsetter i For velferdsstaten som spesialrådgiver.

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Kolstadgata 1

0652 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Linn Herning, daglig leder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Asbjørn Wahl, spesialrådgiver

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Helene Bank, spesialrådgiver

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Svenn Arne Lie, rådgiver

E-post: svenn.arne.lie(at)velferdsstaten.no

Mobil: 97794112

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.