Trondheim holder på kommunal kunnskap og beredskap

Trondheim holder på kommunal kunnskap og beredskap

Av Helene Bank og Astrid Hauge Rambøl

Publisert i pamfletten Profittfri Velferd: ABC for folkevalgte, fagorganiserte og folk flest, Forlaget Manifest AS, Oslo 2017.

Det kommunale Analysesenteret i Trondheim analyserer drikkevannskvalitet og forurensning i vann, mat, natur og luft. Kommunen utfører disse tjenestene for offentlige virksomheter, men tilbyr også analysetjenester til private bedrifter og privatpersoner.

Fram til 2010 var det Analysesenteret selv som solgte tjenestene sine til privatkunder. Men så etablerte Eurofins Scientific seg i Trondheim. Det er et internasjonalt analyseselskap med virksomhet i 34 land og eiere i skatteparadiset Luxembourg. Selskapets eiere anmeldte senteret til ESA, fordi de mente at Trondheim kommune med Analysesenteret brøt EØS-reglene for offentlig støtte.

ESA vurderte at Analysesenteret hadde en for høy del av sin omsetning fra markedet. Anmelderne mente også at det var konkurransevridende at det offentlige ikke betaler skatt.

Høyre og Frp i Trondheim bystyre, og Eurofins, ville legge ned den delen av Analysesenteret som opererte i det private markedet. Det var også ESAs tilrådning. Frp ville i tillegg legge ned den kommunale aktiviteten.

Fagorganisasjonene mente det var viktig for både Trondheim kommune og andre offentlige virksomheter i landsdelen med et offentlig laboratorium for kontroll av vannkvalitet og forurensning – både for beredskapen og for å holde på kompetansen.

Løsningen ble å skille ut et eget selskap som sto for levering til private, som så kjøpte tjenester fra Analysesenteret. Slik ble oppgavene og bredden av kompetanse beholdt i kommunen.

I mars i 2015 kom den endelige avgjørelsen fra ESA, som bekreftet at Trondheim kunne fortsette å drive med en kommunal del, Analysesenteret, og selskapet Lab Tjenester AS, som står for salg i markedet.

De ansatte ved Analysesenteret var aktivt med i prosessen for å beholde senteret. Ingeniør Kjell Morten Denstad er veldig fornøyd med at senteret fikk beholde alle oppgavene sine.

– En ting er å slåss for arbeidsplassen, men vi mener også at dette er det beste for både kommunen og det lokale næringslivet. Nå kan vi fortsatt være en kompetansebedrift overfor skoleelever og studenter, og tilby besøk og hospitering på laboratoriet.

Hvis Analysesenteret bare skulle levert tjenester til kommunen, hadde antall ansatte sannsynligvis blitt redusert. Denstad mener dette hadde gått ut over beredskapen i kommunen.

– Hvis det skjer en alvorlig hendelse, har det stor betydning om vi er ti eller tjue ansatte. Hvis det for eksempel er problemer med drikkevannet, er vi nok ansatte til å ta en rekke prøver i en akutt periode. Det er viktig at vi har en viss størrelse for å kunne ta på oss slike oppdrag.

De fleste ansatte er medlemmer i Nito, men Fagforbundet og Tekna har også medlemmer blant de ansatte.

– Vi har stått samlet hele tiden og hatt god kontakt med de hovedtillitsvalgte. De har støttet oss og hatt nær kontakt med politikerne. Fagforbundet er veldig stort i Trondheim, og med sin kontakt med det rødgrønne styret i byen har de vært viktige, sier Denstad.

Denstad mener høyresida i Trondheim glemmer hva konsekvensen av privatisering vil være.

– Laboratoriebransjen står i en ganske tøff tid, med hard konkurranse fra utlandet på grunn av det høye lønnsnivået i Norge. Privatisering innebærer at prøvene og arbeidet sendes ut av landet eller til store sentrallaboratorier på Østlandet.

Denstad er glad for at politikerne ikke ga seg da Trondheim kommune ble trukket for retten.

– Vi er veldig glad for å være ansatt i Trondheim kommune og for at vi har politikere som tok kampen.

 

Slik gikk Trondheim kommune frem

  • Trondheim kommune ble innklaget for å bryte reglene for offentlig støtte ved at det kommunale Analysesenter leverte tjenester i markedet og brukte offentlig infrastruktur.
  • Da Analysesenteret ble dømt av ESA, undersøkte Trondheim kommune hvilke muligheter de hadde. Løsningen ble å skille ut den delen av Analysesenteret som solgte tjenester til det private næringslivet.
  • På den måten beholdt Analysesenteret oppgavene de gjorde for Trondheim kommune og andre omkringliggende kommuner i offentlig egenregi. Analysetjenester fortsatte å levere sine tjenester i det private markedet gjennom selskapet Lab Tjenester AS.
  • Alle de ansatte fikk beholde jobben.
  • ESA anbefaler at kommuner spør departementet og eventuelt at departementet ber om avklaring hos ESA, før en gjør tiltak som kan komme i konflikt med EØS-reglene om offentlig støtte.
  • Å bli innklaget til et av EUs organer kan skremme mange fra å teste regelverket. Men det er viktig å ikke gi opp – som denne saken viste, finnes det ofte muligheter.
Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.