Rydd opp i søppelkaoset i Oslo

Nå må det ryddes opp etter høyrestyret i Oslo

Av Helene Bank, spesialrådgiver i For Velferdsstaten og forfatter av pamfletten «Profittfri velferd» 

Kronikken i Dagbladet 10.februar 2017

Søppelkaoset i Oslo er komplett. Mer enn 30 000 klager siden oktober 2016[i], rotteplagen og helsefaren øker. Veireno AS er nå tatt i brudd på arbeidsmiljøloven – mer enn 344 dokumenterte brudd på arbeidstidsreglene bare i oktober 2016. Opptil 80-timersuke og 29 dager i strekk, er funn fra Arbeidstilsynet[ii].

Søppelbiler er tatt med tre tonn for mye vekt – mer enn 113 brudd med for mye vekt på søppelbilene bare i januar 2017[iii] – noe som også ødelegger veiene.

Uansett hva byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg og byråd Raymond Johansen foretar seg nå: Å sørge for skikkelig renovasjon i Oslo kommer til å koste mer enn Høyre hadde budsjettert etter prisen de godtok fra Veireno AS rett før det nye byrådet tok over. Vi må ta den kostnaden. Det koster å rydde opp etter Høyre-byrådet.

Med erfaringer fra byer som driver renovasjon i egenregi er svaret enkelt – offentlig egenregi.

I den nye publikasjonen fra Manifest – «Profittfri velferd», er det forsøkt å skrive hvordan man kan håndtere slike kontraktsbrudd, og ta tjenestene tilbake i offentlig regi. Kontrakten med Veireno må avvikles. De jurister som mener at det kan føre til erstatningskrav mot kommunen må tenke på nytt.

For det første bryter Veireno AS lover i oppdrag for Oslo kommune – igjen og igjen. For det andre bryter Veireno kontrakten med kommunen. Fire måneders manglende levering av tjenestene etter kontrakt og utallige lovbrudd, både på arbeidsmiljøloven og veiloven, er mer enn tilstrekkelig til at kommunen kan og bør avvikle kontrakten. Det er ganske parallelt med det som skjedde under Adecco-skandalen i 2011.

For det tredje har Oslo kommune satt inn egne mannskaper og dermed indirekte godtatt at kontrakten ikke oppfylles, ved å la Veireno fortsette å bryte lov og ikke hente søppel etter avtale. Dermed bryter antakelig også kommunen norsk lov. Lov om offentlige anskaffelser – for Oslo gir da Veireno bedre betingelser enn det de andre selskapene konkurrerte på[iv]. Det er diskriminering av de andre selskap som ikke nådde opp i Høyres priskonkurranse. Det er altså ikke bare Veireno som må ansvarliggjøres. Byrådet ligger også tynt an. Selv om det er god grunn til å peke på det forrige byrådets ansvar.

I tillegg subsidierer vi – innbyggerne i Oslo – Veireno AS for ikke å hente søppelet vårt.

Noe av det siste Høyre-byrådet i Oslo gjorde før de måtte overlate klubba til et rødgrønt styre, var å signere kontrakt med Veireno. 420 millioner kroner var kontrakten på, hele 129 millioner kroner lavere enn RenoNorden og 81 millioner kroner lavere enn Norsk Gjenvinning[v]. Med så stor forskjell hadde Høyre-byrådet plikt til å vurdere om det var et realistisk bud eller underbud. I stedet undertegnet de et altfor lavt tilbud. Et så lavt bud krever at man undersøker litt mer.

Det har også vist seg at renovasjonsetaten frarådet Høyre-byrådet å gi Veireno monopol. Kanskje de allerede hadde gjort undersøkelser, i tillegg til å være imot monopolet til Veireno?

Det skal nemlig ikke mer enn et nettsøk til for å skjønne at Veireno har underbudt og brudt kontrakt og lovverk tidligere. I 2015 fikk Veireno ansvar for søppelhenting i ti kommuner i Vestfold. Søppelkaos. Manglende henting. Dårlig opplæring. Brudd på arbeidsmiljøloven og politianmeldelse fra Arbeidstilsynet. Overlessede biler med all for stor vekt. 2000 avvik i Tønsberg[vi]. Veireno har søkt om permanent tillatelse til å kjøre med for tung last

I Vestfold skulle antall renovatører gå fra 48 til 33 – og jobbe 30 prosent hardere. I Oslo skal antall renovatører gå ned fra 130 til 100 – og jobbe 20 prosent hardere og lenger dager[vii]. Timelønnene går drastisk ned i tillegg.

VT-gruppen eier Veireno, som Jonny Enger eier alene. Han ble i Økonomisk rapport i 2008 (13. mars) framhevet som gründer, som i utgangspunktet var en ungdom som bare ville kjøre lastebil. Han var ikke så opptatt av å tjene penger, mest av hestekrefter. «…det er viktig å ta vare på folk og la dem føle at de betyr noe for driften totalt sett», ifølge portrettet.

For mannen som bare var opptatt av hestekrefter og ikke penger har nå et selskap med en driftsmargin på nesten 23 prosent i 2014. Mange ganger mer lønnsom enn petroleumsnæringen. Mens søppelkaoset herjet i Vestfold, underbetalte og overarbeidete renovatører med overlessede biler.

Som en kuriositet, for første gang er ulempene i Oslo ganske likt fordelt mellom øst og vest. Og selv Byråd Raymond Johansen har hatt uavhentet søppe[viii]l. Det er minst like mange klager på manglende henting av søppel fra vestkantstrøk og på østkanten. Det skal Jonny Enger fra Hakadal ha.

Men nå må vi ta renovasjonen tilbake i kommunal egenregi. Spare helse, spare folk, spare veien, følge loven og ha styring og stanse velferdsprofitt.

Det er mulig å tenke seg at Oslo-byrådet ser med bekymring på de investeringer som er nødvendig, ikke minst med nye søppelbiler. Men Oslo-byråd Raymond Johansen (Ap) kan starte med å se hva kontrakten med Veireno AS gir av mulighet for erstatning og bøtelegging.

Veireno har nok fått noen bøter – men Oslo kommune har kjent til brudd siden oktober[ix]. I kontrakten står det at slikt kan bøtelegges med opp til 40 000 kroner per brudd. Hvis vi bare regner lovbruddene (arbeidstid og overvekt på biler) – og ikke manglende henting – og velger den strengeste håndheving for lovbruddene, bør Jonny Enger bøtelegges for minst 18 millioner kroner. I tillegg bør det komme bøter for kontraktsbruddene. Så er det kostnadene kommunen har for å svare på og behandle klager, og for tjenestene som ikke er levert.

Byråd Johansen snakker om nytt anbud[x] – men et av de andre selskap i budrunden har nettopp vunnet anbud i Hedmark – med fullt kaos der også[xi]. Ikke tenk på det.

Det er mulig å ta en telefon til partikolleger i andre byer, der de driver i offentlig regi. Byrådet kan få litt råd[xii] – og så går det an å ta en prat med ansattes organisasjoner.

La oss rydde opp etter Høyrestyret i Oslo, og bygge en renovasjonsetat å være stolt av.

 

[i] http://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/01/10/195269360/avslorte-80-timers-arbeidsuker

[ii] http://www.aftenposten.no/osloby/Arbeidstilsynet-om-Veireno-Fant-flere-brudd-pa-Arbeidsmiljoloven-612672b.html . I etterkant av denne kronikken har det vist seg at bruddene er opp i mer enn 2000 avvik http://www.dagbladet.no/nyheter/over-2000-avvik—veireno-bryter-arbeidsmiljoloven/66923642

[iii] https://www.nrk.no/ostlandssendingen/soppelbil-overlastet-med-flere-tonn-avfall-1.13339147  og http://www.vg.no/nyheter/innenriks/soeppelkaoset/veireno-kjoerte-ulovlig-113-ganger-i-januar-varsler-sjekk-av-alle-biler/a/23907909/

[iv] https://www.nrk.no/ostlandssendingen/jussekspert_-_-kontrakten-med-veireno-er-ulovlig-1.13345276

[v] http://www.dagsavisen.no/oslo/tjener-ratt-pa-oslos-soppel-1.794114

[vi] http://fagbladet.no/nyheter/veireno-politianmeldt-etter-grove-brudd-pa-arbeidstidsbestemmelsene-6.91.421834.88485ef5a1

[vii] http://www.vg.no/nyheter/innenriks/lan-marie-nguyen-berg/soeppelsjefen-proever-jeg-aa-forklare-og-forsvare-meg-blir-det-bare-feil/a/23895112/

[viii] http://www.aftenposten.no/osloby/Byradsleder-Raymond-Johansen-klaget-pa-soppelhentingen-hos-seg-selv-612574b.html

[ix] http://www.aftenposten.no/osloby/Soppelkaoset-Byradet-har-visst-om-brudd-pa-arbeidsmiljoloven-hos-Veireno-siden-oktober-612719b.html  og www.vg.no/nyheter/innenriks/soeppelkaoset/allerede-i-juni-ble-oslo-kommune-advart-om-for-lange-arbeidsdager-for-veireno-ansatte/a/23910086/

[x] http://www.aftenposten.no/osloby/Raymond-Johansen-apner-for-ny-anbudsrunde-pa-soppelhenting-613168b.html

[xi] http://www.aftenposten.no/osloby/Sliter-pa-Hedmarken—klar-for-a-bista-i-Oslo-615414b.html og http://www.h-a.no/default.aspx?tabid=1144&articleid=159234 Også Norsk gjenvinning har blitt tatt for ulovligheter, her med farlig avfall http://www.aftenposten.no/okonomi/Her-fant-de-farlig-avfall-fra-Norge-31973b.html

[xii] http://www.de-facto.no/wp-content/uploads/2016/01/Sosial-dumping-i-off.sektor.pdf

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.