Nyhetsbrev 2/2017

av | feb 28, 2017 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev for februar minner om markeringen 20 mars foran Stortinget mot regjeringas angrep på faglige rettigheter. I tillegg har vi saker om Utdanningsforbundets kamp mot kommersialisering, PBL, Veireno, egenregi i Sverige, «nærpoliti»-reformen, Manifest årskonferanse og venstresidas utfordringer

(Vennligst videresend i egen organisasjon og andre aktuelle nettverk!)

INNHOLD:

 1. Markering for faglige rettigheter 20. mars
 2. Utdanningsforbundet skjerper kampen mot kommersialisering
 3. Ikke la dere skremme av Private Barnehagers Landsforbund
 4. Veireno: Nå må det ryddes opp etter høyrestyret i Oslo
 5. Svenske regioner skal drive kollektivtransport i egenregi
 6. Politislakt av «nærpoliti»-reformen – lokalpolitikere i Asker tar grep
 7. Reaksjonær arbeiderklasse?
 8. Venstresidens møte med ytre høyre
 9. Manifest årskonferanse 14. mars

 

 1. MARKERING FOR FAGLIGE RETTIGHETER 20. MARS

Den 20. mars fra kl. 14.00 til 15.30 holdes en viktig markering foran Stortinget mot regjeringas angrep på faglige rettigheter. Parolene er:

* Styrk arbeidsmiljøloven – reverser forverringene!
* Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå!
* Kollektiv styring av arbeidstida – avvis Arbeidstidsutvalgets innstilling!

En rekke forbundsledere og andre tillitsvalgte holder appell.

I forkant av markeringen arrangeres en konferanse på Kulturhuset i Oslo om forverringene av Arbeidsmiljøloven og konsekvenser med fortsatt frislepp av bemanningsbransjen. Initiativtakere til arrangementene er LO i Asker og Bærum, LO i Fredrikstad, LO i Larvik og Lardal, LO i Oslo, LO i Stavanger og LO i Trondheim. Mer informasjon finnes på Facebook og på www.lo-oslo.no.

 

 1. UTDANNINGSFORBUNDET SKJERPER KAMPEN MOT KOMMERSIALISERING

Utdanningsforbundet vedtok på sitt siste landsmøte at organisasjonen skal arbeide mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering. Nå har forbundet utarbeidet mer omfattende, men likevel korte, brosjyrer der de utdyper denne politikken, beskriver strategien og skisserer en rekke tiltak for å nå målene – på lokalt så vel som på fylkes- og statlig nivå. En brosjyre for hver av de to hovedområdene skole og barnehage. Der fastslår de at «fellesskapets penger til utdanning skal i sin helhet komme barn og unge til gode, ikke bli fortjeneste for kommersielle aktører». En viktig grunn til dette er at «økt privatisering og kommersialisering gir mindre demokratisk kontroll og styring av utdanningen i Norge».

– Å hindre flere kommersielle aktører i å etablere seg innen barnehage og skole må være hovedmålet, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, i anledningen at forbundet lanserer sine nyreviderte strategier mot kommersialisering. – Slik kommersialisering i barnehagen og skolen vil svekke både den demokratiske kontrollen av utdanningen og lærerprofesjonen sin rolle, sier Handal. Forbundets korte og konsise brosjyrer er nyttig lesning også for andre som arbeider mot kommersialisering av våre velferdstjenester. Les mer her.

 

 1. IKKE LA DERE SKREMME AV PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORUND

Arbeiderpartiet i Trondheim vedtok nylig at de vil arbeide for at Aps landsmøte går inn for å endre barnehageloven slik at den får samme profittforbud som finnes i dagens privatskolelov. Da rykket direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Arild Olsen, kjapt ut i kjent stil: – Vi skal kjempe mot Trondheim Arbeiderpartis forsøk på å knekke de private barnehagene (Adresseavisen 19. februar).

Linn Herning svarte da med innlegget Ikke la dere skremme!, der hun blant annet skriver: «Når Olsen uttaler seg i denne saken, hevder han at det er på vegne av alle private barnehager, men en regulering av privat profitt kun vil ramme de barnehagene der eierne har slikt formål med driften. Selv om PBL også organiserer mange ideelle barnehager, så har Arild Olsen helt siden begynnelsen av 2000-tallet samarbeidet tett med de kommersielle barnehagene. (…) De vil forsvare retten til å ta ut privat profitt på skattefinansierte barnehager. Det er deres fulle rett, men å påstå at en slik regulering vil «knekke de private barnehagene» er bare tull. Alle som vil drive private barnehager med ideelt formål, kan fortsette som før. Arbeiderpartiets forslag vil derimot ramme eierne av de kommersielle barnehagene og deres mulighet til å ta ut privat profitt. Vi er mange som støtter dette forslaget, og vi håper at politikerne ikke lar seg skremme denne gangen.»

 

 1. VEIRENO: TID FOR OPPRYDDING I OSLO

Søppelkaoset i Oslo var komplett da Oslo-byrådet 19.2.2017 meldte at kontrakten med Veireno AS var sagt opp, og at Veireno ville begjære seg konkurs. Biler og ansatte ble virksomhetsoverdratt til Oslo kommune. Konkursen rammer også renovasjonstjenestene i Vestfold og i Romerikskommunene. Det var på høy tid at Oslo kommune overtok. Dagbladet har beskrevet alt som gikk galt i denne saka. For velferdsstatens Helene Bank skrev i forkant av kommunes overtakelse denne kronikken om hvordan byrådet kunne si opp kontrakten med Veireno, og samtidig unngå erstatningskrav. Dette er en framgangsmåte som kan brukes også av andre, og i andre sektorer.

På tross av Veireno-kaoset i Oslo har byrådsleder Raymond Johansen (AP) så langt bare uttalt at han ønsker en fredning mot anbud ut denne byrådsperioden. Men et nytt anbud i framtida er ingen fornuftig løsning. Ikke i Oslo, ikke i Vestfold eller andre steder. Veireno-saka viser at regninga for anbud og billig-renovasjon kommer til kommunens innbyggere i etterkant. Løsninga er at kommunen driver i  egenregi, som i Trondheim.

 

 1. POLITISLAKT AV «NÆRPOLITI»-REFORMEN – LOKALPOLITIKERE I ASKER TAR GREP

Det store flertallet i Politiforums spørreundersøkelse slakter prosessen rundt regjeringens «nærpoliti-reform» og hevder det ikke er rom for å si sin mening og påvirke. Flertallet har også svært liten tillit til Politidirektoratets gjennomføring av reformen. Politifolkene tror heller ikke på påstandene om at sentraliseringen vil føre til at politiet vil komme raskere fram eller nærmere publikum. Les mer om spørreundersøkelsen her.

Ordet «nærpoliti» er en gjenganger i regjeringens politireform. Mens regjeringen vektlegger responstid, hevder kritikerne at et nærpoliti må være noe mer enn kort responstid på hendelser. Kriminalitet og hendelser skal også forebygges. I Asker kommune har lokalpolitikerne tatt regjeringen på alvor ved å vedta offensive krav. Kommunepolitikerne har en klar forståelse av at politiets rolle i lokalsamfunnet er mye mer omfattende enn å måle responstid ved alvorlige hendelser. I vedtaket klargjør Asker kommunestyre kravet om at nærpolitireformen skal gi det navnet indikerer – et nært politi.

 

 1. SVENSKE REGIONER SKAL DRIVE KOLLEKTIVTRANSPORT I EGENREGI

Regionene Västmanland og Örebro har vedtatt å forvalte og utvikle kollektivtrafikken gjennom et felles eid offentlig foretak (ABVL). I Västmanland har de allerede over flere år utviklet kollektivtrafikken i offentlig egenregi, og kollektivselskapet har mottatt en rekke priser for ledelse, miljø og bedriftsmessig samfunnsnytte. – Det har vært vellykket å drive busstrafikken i egenregi, vi har fornøyde kunder, godt arbeidsmiljø og en miljøvennlig bussflåte, forteller Tommy Levinsson, regionråd i Västmanland for Socialdemokraterna i en pressemelding om vedtaket.

I Örebro er kollektivtransporten drevet av det kommersielle selskapet NOBINA, som også driver i flere norske fylkeskommuner. Men når anbudsavtalen går ut i 2019, skal kollektivtransporten overtas av et foretak eid i fellesskap av Västmanland og Örebro. Regionråd i Örebro, Mats Gunnarsson (Miljöpartiet de gröna), mener at egenregi gir økt lokalt handlingsrom til å utvikle kollektivtrafikken. Vedtaket begrunnes også med klager på kvaliteten og dårlige ansettelsesforhold for sjåførene i det nåværende kommersielle foretaket.

 

 1. REAKSJONÆR ARBEIDERKLASSE?

«Store deler av vestens arbeiderklasse flokker seg nå om høyrepopulister, demagoger og rasister. De stemmer på reaksjonære og fascistoide politiske partier», skriver Asbjørn Wahl i denne kommentarartikkelen. Der prøver han å sortere og rydde litt i analysene og begrepene omkring situasjonen i fagbevegelsen, arbeidsfolks forhold til ytre høyre-partiene og utviklingen av den såkalte nordiske (arbeidslivs)modellen. «Hva skal fagbevegelsen og venstresida gjøre?», spør han.

 

 1. VENSTRESIDENS MØTE MED YTRE HØYRE

««Kamp mot storfinans och folkeförrädare!» Mitt mest skjellsettende politiske øyeblikk i 2016 var hverken brexit, Trump eller terror. Det var 1. mai. Ikke det sedvanlige Youngstorget-ritualet, som neppe vekker noen til politisk kamp, men en Facebook-video fra Sverige. Uten fagforeningsfaner og røde flagg. Det var fascister i taktfast marsj på åpen gate.» Les Linn Hernings kommentar her.

 

 1. MANIFEST ÅRSKONFERANSE 14. MARS

Den 14. mars arrangerer Manifest sin årskonferanse på Sentrum Scene i Oslo. Årets tema er høyrepopulisme og rødgrønne veivalg under mørkeblå makt. For program og påmelding se her.

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Kolstadgata 1

0652 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Linn Herning, daglig leder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Asbjørn Wahl, spesialrådgiver

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Helene Bank, spesialrådgiver

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Svenn Arne Lie, rådgiver

E-post: svenn.arne.lie(at)velferdsstaten.no

Mobil: 97794112

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.