Omsorgskonkurser og konkurranseutsetting i Danmark

Regjeringa inviterer private med i sykehjems-satsningen

Danske kommuner får nå varsel om at de vil bli underlagt konkrete måltall for konkurranseutsetting. Økonomi- og innenriksminister Simon Emil Ammitzbøll mener at «konkurranseutsettingen i kommunene er for lav og vokser for langsomt. Vi må være langt mer ambisiøse. Derfor bør vi fastsette konkrete måltall for konkurranseutsettingen.» Les mer om saken her.

Tre uker senere kom beskjeden om at det største private omsorgsfirmaet i Aarhus går konkurs. Resultatet var at 1000 brukere sto uten hjelp og kommunen måtte ta over på kort varsel. Danmark har de senere årene opplevd en bølge av konkurser i private omsorgsfirmaer. I følge fagforbundet FOA er over 12.000 eldre rammet av slike konkurser de senere årene. FOA har også laget en egen konkursindeks.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.