Ny tjenestemannslov i juli og ny igjen etter valget?

av | jun 29, 2017 | Arbeidsliv

Ny tjenestemannslov i juli og ny igjen etter valget?

1.juli erstattes Tjenestemannsloven med regjeringens nye Lov om statsansatte, som har blitt vedtatt av et flertall i Stortinget og innført i ekspressfart. Norsk Tjenestemannslag (NTL) skriver i sin uttalelse at den nye loven raserer arbeidsvilkårene for statsansatte, og at nettopp disse vilkårene, som var forankret i den tidligere Tjenestemannsloven, «har vært en viktig del av fundamentet som sikrer faglig integritet og rettsikkerhet og som har bidratt til at den norske forvaltningen har høy tillit og legitimitet i befolkningen».

Både NTL og LO krever at en ny regjering må omgjøre disse endringene. LO skriver i sin kongressuttalelse om offentlig sektor at «LO kan ikke akseptere endringer som vil svekke forvaltningens faglige og politiske uavhengighet og vil arbeide for at svekkelser i tjenestemannsloven omgjøres.»

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.