RenoNorden: En varslet søppelkonkurs

av | sep 29, 2017 | Privatisering

RenoNorden: En varslet søppelkonkurs

Av Helene Bank

Det var Fagbladet som dekket saken omfattende samme kveld. På kort tid måtte alle kommunene finne kriseløsningerSituasjonen likner på den vi så i Oslo da Veireno AS måtte gi tapt og som endte med at Oslo kommune overtok driften. Renovasjonsarbeidene og bilene sto uansett klare til innsats. Det er tross alt de som gjør arbeidet. Sakene viser hvor stor risiko kommunene tar når de setter renovasjon ut på anbud. Renovasjonsetatene må ha beredskap for at selskaper slår seg konkurs eller ikke klarer å drifte lovlig. Samme beredskap bør finnes for å ta over ansatte og materiell.

Samtidig avslører sakene at kommunene har gjort en slett jobb som innkjøpere og hvor store ressurser det krever for at dette skal kunne gjøres skikkelig. Kommunale innkjøpere har et selvstendig ansvar for å undersøke omdømmet, referanser og soliditeten til et selskap de inngår kontrakt med, og for å sjekke at tilbudet ikke er lavere enn kostnadene.

Kommunen må i tillegg ha juridisk kompetanse til å kontraktfeste kommunens rettigheter og til å følge opp kontrakter og eventuelle kontraktsbrudd på måter som ikke skaper nye kostnader gjennom søksmål fra selskapene. De må også ha kapasitet og kompetanse til tilsyn for å sikre at kontrakt og gjeldende lovverk følges. Dette er kostnader og risiko kommunen må ta med i betraktning før de velger å legge offentlige tjenester ut på anbud.

 

Når klokkene bør ringe i kommunene

I RenoNorden-saken kom konkursen ikke som en overraskelse. Heller ikke kontraktsbrudd og lovbrudd burde være overraskende. Hvert eneste år siden 2011 har eierne av RenoNorden tatt ut opp til tre ganger så mye i konsernbidrag fra driften enn hva selskapet tjente (med unntak fra 2012, da eierne «nøyde» seg med å ta ut årsresultatet.) I 2011 fikk RenoNorden nye eiere og et oppkjøpsfond kom inn i bildet. Lederlønna passerte to millioner og RenoNorden gikk på børs i 2014.

I februar 2017 kunne Hamar Arbeiderblad melde om søppelkaos og lovbrudd hos RenoNorden. Den tidligere ledelsen i RenoNorden gav kommunene pristilbud som var opp mot 90 prosent lavere enn konkurrentene. I juni 2017 meldte NTB at RenoNorden fikk en bot på nesten 1,4 millioner kroner fra Oslo Børs med risiko for konkurs. Selskapet hadde brutt plikten til å melde innsideinformasjon til markedet. Da informasjonen endelig kom ut, raste aksjen ned 57 prosent på Oslo Børs. I juli ble konsulenter leid inn av RenoNorden for å hjelpe med helt eller delvis salg – noe som fikk RenoNorden-aksjene til å falle ytterlige. I august skrev Dagens Næringsliv at selskapet i lengre tid har vært i store økonomiske problemer. Dette er signaler til innkjøpere om at noe er galt.

 

Det åpenbare alternativet: kommunal drift

Stadige anbud fører til et ras mot bunnen for arbeidsintensive tjenester. Underbud med stadig tøffere krav, fare for sosial dumping, skader og ulykker er en naturlig konsekvens av profittkravet og anbudsregimer som presser prisene nedover.

Når det nå kanskje blir høyere avgifter for innbyggerne i Bærum kommune, har nok forhandlerne i kommunen hatt stort fokus på å presse prisen. Mens det når Kragerø sparer penger på å drive selv, kan tyde på at kommunen tidligere har subsidiert utbyttefesten i RenoNorden. I realiteten er det umulig å vite om selskapet har tjent eller tapt på den enkelte kontrakt, ettersom priser og kontraktsbetingelser er forretningshemmeligheter.

Anbudssystemet lurer både kommuner og innbyggerne. Alt i alt betaler innbyggerne ekstra for selskapenes profitt, samtidig som ansattes lønn og arbeidsbetingelser presses.

Etter konkursene i Veireno og RenoNorden kjemper de gjenværende store aktørene på markedet for sine kommersielle interesser og bransjens omdømme. Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri mener kommunene ikke skal fokusere ensidig på pris, mens Norsk Gjenvinning AS (der hovedeier er oppkjøpsfondet Altor) ønsker at anbud legger større vekt på arbeidsforhold, miljø og kvalitet enn i dag. Profittkravet sier de ikke noe om. RenoNorden-gründeren, Svein Morten Sørensen, som solgte seg ut av RenoNorden, står også klar til å gå inn i gamle RenoNorden kommuner med sitt nye selskap Nordren AS (RB 20.9.2017).

De ansatte og Fagforbundet understreker at stabil drift og offentlig styring krever offentlig drift av renovasjonstjenestene. Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Else May Botten, mener «anbudsregimer» ikke er en god måte å løse en samfunnsoppgave på (NRK 20.9.17). Også Senterpartiets Heidi Greni anbefaler kommunene å overta søpla selv.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.