Rapport: Bemanningsselskaper i kommunesektoren

av | feb 28, 2018 | Arbeidsliv

Orange Helse-saken ruller videre i Sverige

Last ned rapporten her: Bemanningsselskaper i kommunesektoren. Erfaringer med Orange Helse
(DeFacto rapport 2:2018)

Innholdsfortegnelse fra rapporten:

1 Bemanningsselskaper i kommunesektoren

2 Innleie er «enkelt», men dyrt
2.1 Innleie påvirker kvaliteten

3 Erfaringer med Orange Helse
3.1 Året 2016 – et «annus horribilis» for Orange Helse
3.2 Kastet ut av Bergen kommune
3.3 Mistet kontrakt med sykehusene
3.4 Kastet ut av Oslo kommune
3.5 Utfasing av kontrakten med Moss kommune
3.6 Arbeidstilsynet på banen
3.7 Tilbakeslagene tvinger frem store endringer
3.8 Ny selskapsstruktur i Norge
3.9 Vokser i Sverige
3.10 Endringer i Litauen
3.11 Nærmere om Årsregnskap 2016 for Sydvest Prosjekt AS
3.12 Hva skjer i Litauen / Øst-Europa?

4 Utfordringer ved bruk av bemanningsselskaper
4.1 Eksempel på kontrollregime
4.2 Arbeidstilsynets rolle
4.3 Mer kontroll eller forbud?

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.