Barnehagetilsyn avdekker alvorlig misbruk av midler

Barnehagetilsyn avdekker alvorlig misbruk av midler

Bakgrunden til at det ble gjort tilsyn med Torshovhagen i Oslo er at barnehagen har den samme eieren som Risenga barnehage i Asker hvor det har blitt avdekket en rekke økonomiske missforhold det siste året. Det har også blitt åpnet tilsyn med eierens tredje barnehage, Klengstua barnehage i Halden kommune, men denne har ennå ikke blitt avsluttet.

I den grundige, men lettleste, tilsynsrapporten gjennomgår Fylkesmannen det generelle regelverket om krav til private barnehagers bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, og foretar en gjennomgang av Torshovhagens brudd på dette basert på en omfattende dokumentasjon.

Hoveddelen av tilbakebetalingskravet på 5,4 millioner knytter seg til for høy husleie, lån mellom selskaper og lønn til daglig leder og styrer (som også er eiere) utover det som anses som rimelig. Det er også dokumentert flere brudd på kravet om å kun kostnadsføre utgifter som kan knyttes direkte til barnehagedrift. Samtidig skriver Fylkesmannen at de av ressursmessige grunner ikke har gjennomgått alle bilag. Grunnlaget for tilbakebetalingskravet er oppsummert i denne tabellen:

{insert_ep_object class=»» title=»» alt=»» vspace=»» hspace=»» width=»500″ imageId=»67887″ type=»image»}
*Tilsynsrapport. Bruk av tilskudd og foreldrebetaling 2015 og 2016. Torshovhagen barnehage, side 41.

Vedtaket om tilbakebetaling er datert 5.mars og barnehagen har etter det tre uker på seg for å sende inn en eventuell klage på vedtaket.

Dette tilsynet viser at selv om den eksisterende barnehageloven har vage formuleringer rundt kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, er det mulig for kommunene å dokumentere regelbrudd og dermed kreve tilskudd tilbakebetalt, i alle fall i de groveste tilfellene. Men dette er en ressurskrevende prosess og sanksjonsmulighetene med tilbakeholdelse eller tilbakebetaling av tilskudd er begrensede. Sanksjonene rettes også mot selve barnehagen, og ikke mot eierne, og vil således kunne ramme fremtidig drift og dermed barna.

Les mer:
Fylkesmannen krever millioner fra privat barnehage – håper tilsynet er til hjelp for kommunene (Utdanning 13.03.18)
Eierne tok ut 10 millioner i barnehagelønn – kun en tredjedel ble undersøkt av fylkesmannen (Utdanning 19.03.18)
Foreldrene støtter de ansatte i Torshovhagen etter millionkrav (Sagene Avis 13.03.18)
Barnehage må betale tilbake 5,4 millioner kroner (Budstikka 06.03.18)
Få dem bort fra bingen (Budstikka 10.03.18)

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.