Profitt i velferden på SKUP-konferansen 2018

av | mar 22, 2018 | Privatisering

Profitt i velferden på SKUP-konferansen 2018

Profitt i velferden ble heftig diskutert i stortingsvalgkampen 2017. Gjennom kampanjen Velferd uten profitt har vi tatt vare på alle leserbrev, kronikker, debattinnlegg og nyhetsoppslag som ble skrevet de tre månedene før valget. Arkivet inneholder tilsammen over 280 tekster. Mengden leserbrev (160 stk.) vitner om at dette er et spørsmål som vekker stort folkelig engasjement. De mange nyhetssakene (120 stk.) bekrefter at dagens system fører til mange skandaler, samtidig som det også viser at landets nyhetsredaksjoner mener at denne typen saker har en høy nyhetsverdi.

Et halvtår etter valget er tiden så kommet for den årlige SKUP-konferansen (Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse.) På konferansen deles den prestisjetunge SKUP-prisen ut til den eller de journalister som juryen mener sto for den beste saken i kritisk og undersøkende journalistikk året før. Redaksjonene sender selv inn metoderapport for de gravejobbene som de ønsker å konkurrere med.

I år har tilsammen 53 bidrag blitt sendt inn og flere av disse handler om nettopp profitt i velferden:

En av de større gravesakene fra i fjor var Norlandia-skandalen i Moss som ble avdekket av journalistene Yngvil Mortensen og Øystein Windstad i FriFagbevegelse midt i valgkampen. Saken førte til heftig politisk debatt og at politikerne i Moss besluttet å kaste det kommersielle selskapet ut av kommunen. FriFagbevegelse-journalistene kommer til å presentere hvordan de gikk fram når de jobbet med saken på konferansen den 14. april. Også journalistene Lars-Erik Nygaard og Nora Rydne fra avisen Budstikka skal presentere hvordan de arbeidet med å avdekke de økonomiske forholdene i Risenga barnehage i Asker.

At landets nyhetsredaksjoner er med på å avdekke og grave i disse sakene er utrolig viktig for framtiden til våre felles velferdstjenester. Det viser leserne hvilke konsekvenser dagens system fører til, og denne kunnskapen er avgjørende for å skape den folkelige mobiliseringen som er nødvendig for å stoppe velferdsprofitørene.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.