Arbeiderpartiet ut mot kommersielt barnevern

av | mar 22, 2018 | Privatisering

Arbeiderpartiet ut mot kommersielt barnevern

Den 7. mars lanserte Arbeiderpartiet et representantforslag på Stortinget om et offentlig og ideelt drevet barnevern. Her skjerpes politikken fra partiprogrammet overfor kommersielle barnevernsaktører.

Stortinget behandlet i desember et forslag fra SV om å sikre et profittfritt barnevern. Det resulterte i et enstemmig vedtak der regjeringen bes å sikre at lønns- og arbeidsbetingelser i det private barnevernet er på linje med det offentlige, og at regjeringen setter ned et offentlig utvalg som skal kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester, og foreslå løsninger som kan sørge for at offentlige midler i størst mulig grad går til faktisk velferd.

Det nye barnevernsforslaget fra Arbeiderpartiet, som er signert av Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Anette Trettebergstuen og Kari Henriksen, skjerper politikken mot kommersialisering ytterligere:

  1. Stortinget ber regjeringen sikre at barnevernsinstitusjoner drives av det offentlige og ideelle aktører, og legge fram en plan for gradvis opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift av institusjonsplasser i barnevernet.
  2. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan kommersielle aktører kan fases ut av øvrige deler av barnevernet, slik at hele barnevernet drives i offentlig og ideell regi.

Forslaget ligger tett opp til partiprogrammene til de andre partiene i opposisjonen. Det er likevel usikkert om KrF vil støtte forslaget. KrFs Geir Jørgen Bekkevold sa til Vårt land (9.3.18) at Krf ikke «tror det er nødvendig med et forbud».

Fremover blir det derfor viktig å få fram at forslaget ikke nødvendigvis innebærer et nytt lovverk med «profittforbud», men at det offentlige slutter med anbud og konkurranse, og i stedet driver tjenestene selv i samarbeid med ideelle aktører gjennom utvidet egenregi. Utvidet egenregi og langsiktige avtaler er helt i tråd med KrFs partiprogram.

Regjeringen har allerede gått gjennom barnevernsloven og sett at det av hensyn til barna er strenge grenser for private i barnevernet. Dersom Arbeiderpartiets forslag går igjennom vil vi også få et tydelig skille mellom ideelle og kommersielle aktører, og en stadfesting av at barnevernsbarn ikke er en vare som kan omsettes på et kommersielt marked. 

 

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.