Kampen om barnevernet

av | apr 11, 2018 | Privatisering

Har vi et ideelt problem?

Av Linn Herning
Publisert i Nationen 11.04.2018

Stortinget skal behandle et forslag fra Arbeiderpartiet om å fase ut kommersielle aktører i barnevernet. I den forbindelse har Morten Gohn, konstituert CEO i Team Olivia Norge AS, altså sjefen for en av de største kommersielle barnevernsaktørene i Norge, et innlegg i Nationen 09.04. Ettersom forslaget vil innebære at kommersielle barnevernsbedrifter ikke lengre vil kunne tjene penger på å drive barnevern, går de naturlig nok hardt ut mot forslaget og alle som støtter det. I innlegget retter konsernsjefen seg inn mot Senterpartiet med en fortelling om at Team Olivia representerer lokalt gründerskap og at forslaget vil forby alt privat initiativ.

Men forslaget skiller klart mellom ulike former for privat drift, mellom kommersielle og ideelle aktører, altså mellom de som driver for profitt og de som driver non-profit. Det er de kommersielle som skal fases ut. De ideelle skal skjermes. Gjennom å bruke fellesbetegnelsen «private» skyver kommersielle aktører som Team Oliva de ideelle aktørene foran seg i kampen for å fortsatt kunne tjene seg rike på offentlige barnevernskroner.

Gohn skriver at «Av våre selskaper har ett selskap base på Hadeland, ett på Toten og ett på Fosen. Alle er grundet av lokale personer som så et behov for barna som Staten ikke dekket, og som så at de kunne bygge opp en god tjeneste med forankring i nærmiljøet.» Det han derimot ikke forteller at de lokale ikke lenger eier dem. Team Oliva Norge AS er ikke et lokalt gründerselskap, men den norske delen av et svensk storkonsern der hovedeieren er det skatteparadisregisterte oppkjøpsfondet Procuritas. At internasjonale finansfond i dag er en hovedeier i norsk barnevern, er neppe fordi de brenner for barnevern eller distriktsutvikling. Oppkjøpsfond investerer fordi barnevern er blitt en av landets mest lønnsomme bransjer basert på en stabil strøm av norske skattekroner og dramatisk kutt i bemanning og arbeidsvilkår for de ansatte.

Konsernsjefen lanserer tre merkelige forklaringer på Senterpartiets standpunkt: En radikal endring av politisk ståsted, manglende kompetanse på barnevern eller ønske om økt sentralisering. La meg lansere en annen forklaring: Partiet har sett den dramatiske kommersialiseringen som norsk barnevern har gjennomgått, og ønsker å reetablere et barnevern der det er barnas behov som settes i sentrum, ikke kommersielle eieres inntjeningskrav.

At konsernsjefen i ett av disse firmaene vil forsvare sine markedsandeler er bare naturlig, men han har en dårlig sak og må derfor ty til en velfrisert virkelighetsbeskrivelse. Vi kan nok forvente flere innlegg og lobbykampanjer med liknende presisjonsnivå. Det er bare å håpe at partiene ikke lar seg presse av kommersielle krefter og finansfond som ser barnevern som lukrativt investeringsobjekt fremfor en samfunnsinstitusjon opprettet for å ivareta de mest utsatte blant oss.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.