Settes barn eller business først?

av | apr 24, 2018 | Privatisering

Forskning: Konkurranseutsetting - ikke det store universalmiddelet?

Av Linn Herning
Svar til Morten Gohn trykket i Nationen 24.08.2018

I nok et innlegg forsøker Morten Gohn fra Team Olivia Norge AS, å vri på forslaget om å fase ut kommersielle aktører fra barnevernet. Nå ved å skyve barnevernsbarna foran seg.

Det er ikke min rolle å vurdere hva som er barnets beste i den enkelte barnevernssak. Derimot anser jeg det som sentralt for den offentlige debatten å avkle kommersielle aktører når de forsøker å manipulere debatten om våre felles velferdstjenester for å sikre sin egen private profitt.

Gohn skriver at han ble trist av mitt innlegg. Det får dessverre stå sin prøve. I denne saken har vi viktigere ting å ta hensyn til enn tynnhudede direktører.

Gohn påstår at vi er «i den situasjon at om Senterpartiet nå skal forby oss å levere tjenesten til barnet, så vil mange av barna i Norge få et dårligere tilbud.» Men dersom Team Olivia virkelig ønsker å levere de tjenestene de gjør i dag fordi de setter barnas behov først, så er det ingen som vil hindre dem i det.

Forslaget fra Arbeiderpartiet, som blant annet Senterpartiet ser ut til å støtte, vil ikke innebære et forbud mot private tjenesteleverandører. Derimot vil det bety at eiere ikke lengre kan hente ut privat profitt på barnevernstjenester. Selskaper som setter business først må ut. Aktører som setter barna først får bli.

Gohns problem er at eierne av Team Olivia, det skatteparadisregistrerte oppkjøpsfondet Procuritas, neppe er interessert i å drive barnevernstjenester i Norge hvis de ikke kan tjene penger på det.

Likevel forsøker Gohn seg med klassiske velferdsprofitørretorikk, når han skriver at «verken vi eller vårt morselskap har noensinne tatt ut utbytte eller overført penger til noen investeringsfond. Eventuelle overskudd benyttes til å utvikle vårt tilbud.»

At så å si ingen oppkjøpsfond realiserer sin gevinst gjennom utbytte eller overføringer, men gjennom å kjøpe selskaper som de så feiter opp ved å putte overskuddet i egenkapitalen slik at de blir mer verdifulle å selge, endrer ikke på det faktum at et oppkjøpsfonds eneste oppgave er å gi investorene god avkastning på investert kapital.

Jeg tror ikke Gohn vil klare å lure særlig mange til å tro at et finansielt oppkjøpsfond først og fremst er investert norsk barnevern fordi de er opptatt av barna, og ikke fordi barnevernet har blitt Norges mest lønnsomme bransje når man ser på avkastning i forhold til investert kapital.

Sakens kjerne er dette: Skal det fortsatt være mulig å hente ut privat profitt på skattefinansierte barnevernstjenester, eller ikke? Og blir forslaget vedtatt, så får eierne i Team Olivia bare bestemme seg om de vil sette barna eller businessen først.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.