Nyhetsbrev 6/2018

av | jun 25, 2018 | Nyhetsbrev

Dette nyhetsbrevet innholder saker om at For velferdsstaten tilegner Asbjørn Wahl en konferanse høsten 2018, at «alle» gir For velferdsstaten rett om barnehageprofitørene, mer argumenter mot profitt i velferden, litt om Globaliseringskonferansen og om vår personvernerklæring.

Innholdsfortegnelse:
1.    For velferdsstatens konferanse 2018 tilegnes Asbjørn Wahl
2.    Gir For velferdsstaten rett om barnehageprofitører
3.    Attføringsanbud: En gavepakke til profitører
4.    Teori møter praksis: Velferd er ikke et marked!
5.    Globaliseringskonferansen 2018 12.-14. oktober: MAKT
6.    For velferdsstatens personvernerklæring (GDPR)

1. For velferdsstatens konferanse 2018 tilegnes Asbjørn Wahl
Den 28. november 2018 arrangerer For velferdsstaten en konferanse som tilegnes Asbjørn Wahls politiske virke. Asbjørn Wahl var, fra sin stilling i den gang Norsk Kommuneforbund, med og etablerte For velferdsstaten i 1998/99 og var daglig leder fram til utgangen av 2016, da han gikk over i en stilling som spesialrådgiver. Ved utgangen av inneværende år har han bestemt seg for å pensjonere seg (men ikke slutte å engasjere seg).

Asbjørn Wahl har vært avgjørende i å gjøre For velferdsstaten til en viktig aktør i kampen mot markedsliberalisme – for økonomisk utjevning, sosial rettferd og anstendige arbeidsforhold. Som en sterk alliansebygger og gjennom sine analyser, foredrag og skriverier har han gitt betydelige bidrag i å forsvare våre offentlige velferdstjenester mot kommersialisering og markedsorientering, til å sette dagsorden mot den markedsliberale offensiven i inn- og utland og til å sette klimakampen inn i et klasseperspektiv. For velferdsstaten ønsker å markere Wahls innsats med en konferanse i hans politiske ånd.

Konferansen er ikke et sluttpunkt for Wahls virke, men skal brukes til å gjøre opp status for den økonomiske og politiske situasjon vi befinner oss i. Tittel på konferansen er «Kriser og kamp i en utrygg verden» og den vil ha fire hovedinnledninger. Først en innledning med et overordnet perspektiv på den politiske og økonomiske situasjonen, deretter tre innledninger om de viktigste utfordringene vi står overfor. Arbeidstitler på innledningene er som følger:
•    En verden i krise – venstresidas utfordringer
•    Kan arbeiderklassen forandre verden?
•    Klasse eller identitet – hvordan bekjemper vi markedsliberalismen?
•    Kan fagbevegelsen hindre klimakrisa?

Merk av datoen 28.11.2018 allerede i dag! Konferansen vil bli holdt i Oslo Kongressenter/Folkets Hus.

 

2. Gir For velferdsstaten rett om barnehageprofitører
Den 1. juni skrev Dagbladet følgende på kommentatorplass: «For ganske nøyaktig tre år siden lanserte historiker Linn Herning boka «Velferdsprofitørene». Som leder av organisasjonen For velferdsstaten hadde hun siden 2010 kartlagt informasjon om kommersielle selskaper i velferdstjenestene. Allerede i 2015 var bildet ganske tydelig: I kjølvannet av barnehagereformen som skulle sikre full dekning i landet, hadde de private barnehageeierne forsynt seg selv med et solid stykke av kaka.

Likevel har regjeringspartiene strittet imot. Upåvirket av sterke bevis, har både Høyre, Frp og Venstre vært nærmest karikerte i sin tilbakevisning av kritikken. I valgkampen i fjor høst framstilte Venstre-leder Trine Skei Grande motstanden mot profitten i barnehagene som et «angrep på kvinnelige gründere». (…) Denne uka kom rapporten som ga Linn Herning rett. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har konsulentselskapet BDO analysert markedssvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering i barnehagesektoren. På punkt etter punkt havner den på samme konklusjon som kritikerne har påvist i mange år.»

På grunnlag av rapporten Markedssvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering  i barnehagesektoren (BDO) og den tidligere Økonomiske resultater i private barnehager (Telemarksforskning) har regjeringen varslet gjennomgang av regelverket for private barnehager (pressemelding). Dette representerer et stort gjennombrudd for kritikerne av velferdsprofitører på barnehagefeltet. Hele det partipolitiske spekteret erkjenner nå at «noe» må gjøres. Da flyttes den politiske striden fra problemformulering til debatt om løsningene. Vi har vunnet viktige slag, men de viktigste gjenstår. Det trengs sterke og konkrete politiske grep dersom vi skal sikre velferd uten profitt, og velferdsprofitørene kommer ikke til å gi seg uten kamp.

 

3. Attføringsanbud: En gavepakke til profitører
I hurtigtogsfart tvang den første Solberg-regjeringen igjennom anbudsutsetting av attføringstjenester rettet mot personer som står langt unna arbeidslivet. Kritikken var massiv, men ble ikke hørt. Nå er regjeringens første evalueringsrapport klar, og den gir langt på vei kritikerne rett. Rapporten er meget kritisk til hva anbud betyr for særlig utsatte grupper på arbeidsmarkedet: «På den negative siden er det en ganske unison tilbakemelding fra informantene, og vårt inntrykk fra leverandørenes evalueringsrapporter, at det er et dårligere tilbud til de brukerne som har svakest forutsetninger».

Disse funnene kommer i tillegg til det manglende samsvaret mellom de honnørord regjeringen brukte for å selge anbudsutsettingen, og det som faktisk skjedde. I rapporten «Milliarder, ikke mennesker» dokumenterte For velferdsstaten sammen med FLT at regjeringen lovet innovasjon, mangfold, valgfrihet, flere og nye ideelle leverandører og sosiale entreprenører. Ingen av disse lovnadene ble innfridd. Derimot vant store kommersielle leverandører fram, hvorav to er særlig kontroversielle. En på grunn av eierskap i utenlandske skatteparadis. Den andre på grunn av sin brutale forretningsmodell. Les innlegget Attføringsanbud: En gavepakke til profitører og mer om rapporten «Milliarder, ikke mennesker» her.

 

4. Teori møter praksis: Velferd er ikke et marked
I to nye kronikker trekkes den overordnede debatten om markedsteori, næringsliv og velferdsprofitt opp. Begge tar på liknende måte som den svenske samfunnsøkonomen Anne-Marie Pålsson i kronikken Bør aksjeselskap drive offentlig velferd? opp det grunnleggende skillet mellom velferdstjenester og ordinært næringsliv, og hvordan markedsmekanismene passer dårlig for drift av offentlig finansierte velferdstjenester.

Dagbladet 6 juni skriver samfunnsøkonom og utreder i Manifest tankesmie, Roman Eliassen, om hvordan de markedsteoretiske og ideologiske argumentene som brukes for kommersielle aktører i barnehagesektoren viser seg å ikke fungere i praksis. Hverken argument om profitt som insentiv eller konkurranse som effektivitetsfremmer holder mål i møtet med virkeligheten i den norske barnehagesektoren. «Systemet vi har med kommersielle barnehager, der eierne tar profitten og skattebetalerne tar risikoen, er ikke insentivriktig. Ikke engang tankesmien Civitas, høyresidens høyresides, logikk, strekker til for å rettferdiggjøre velferdsprofitørenes profitt.»

I Klassekampen 9. juni skriver Svenn Arne Lie, statsviter og tidligere rådgiver i For velferdsstaten, at «Når kommersielle aktører kan hente sin avkastning innenfor den skattefinansierte velferdssektoren, vitner dette om en manglende forståelse for skillet mellom forretning og forvaltning. På den ene siden ødelegges forvaltningsformålet til offentlig sektor fordi man etterligner lønnsomhetsformålet til forretningen. Samtidig svekkes den framtidige verdiskapningen når investeringene til et næringsliv som skaper verdier gjennom produksjon, skal konkurrere med velferdsprofitører som tjener penger på penger som allerede er skapt (skatt). At noen tjener penger, betyr ikke at verdier skapes. Å bli rik på bevilgninger fra fellesskapet er ikke verdiskapning. (…) Å slippe løs kommersielle selskaper i de skattefinansierte velferdstjenestene våre, er derfor ikke bare dårlig fordelingspolitikk. Det er også elendig næringspolitikk.» Les Lies kronikk på våre hjemmesider.

 

5. Globaliseringskonferansen 12. – 14. oktober: MAKT
Globaliseringskonferansen er det største møtestedet i Norge for alle som ønsker endring og løsninger basert på demokrati og solidaritet. Konferansen arrangeres av Norges Sosiale Forum og mer enn 70 forskjellige organisasjoner bidrar til programmet. Årets konferanse holdes 12.-14. oktober 2018 i Oslo i Kulturkirken Jakob og DOGA, og byr på et bredt og spennende program med debatter, seminarer, foredrag, workshops, teater, film, konserter og mye mer!

Tema for konferansen i år er makt. Hvem har makta? Hvem tjener på dagens maktforhold? Hvordan gi folk makta over samfunnsutviklinga? Sette av datoene! På www.globalisering.no finner du hele programmet og kan melde deg på.

 

6. For velferdsstatens personvernerklæring (GDPR)
Det er nå trådt en ny EU-lov i kraft som skal sikre privatpersoner flere rettigheter i det digitale landskapet (GDPR). Dette er et viktig regelverk for å sikre personvern i den digitale økonomien, noe For velferdsstaten også har engasjert seg i.

Vi har vurdert reglene opp mot vår kommunikasjon med dere som mottar vårt månedlige nyhetsbrev.
Vi har gjort følgende vurderinger om saken og våre forpliktelser:
1) E-postlista vår brukes bare til ett formål å spre våre nyhetsbrev, som for tiden sendes ut ti ganger i året. Den brukes ikke til andre formål og deles ikke av eller til andre aktører.
2) De som får tilsendt nyhetsbrevet kan deles i tre kategorier:
a) de som har bedt om å få tilsendt nyhetsbrevet (enkeltpersoner, organisasjoner og redaksjoner);
b)  den offisielle adressen til de som er medlemmer/tilsluttede hos For velferdsstaten, og innehar den posisjon som får nyhetsbrevet (styret, varamedlemmer og leder i organisasjoner som er medlemmer);
c) tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene, der nyhetsbrevet sendes ut som tillitsvalgtinformasjon av organisasjonene.

Dette er vår personvernerklæring: E-postlista brukes bare til det ene formålet å sende ut nyhetsbrev. Kategori 2.b. og 2.c. omfattes ikke av GDPR, da det anses som ordinær medlems- og styreinformasjon. Kategori 2.a er de som har bedt om informasjonen. Dere kan når som helst be om å bli tatt ut av lista og dermed ikke lenger motta vårt månedlige nyhetsbrev, se nederst i nyhetsbrevet.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.