Nyhetsbrev 7/2018

av | aug 25, 2018 | Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet har saker om Wahl-konferansen, Aleris-saken, privatiseringens drivkrefter, rettsutvikling i kampen mot velferdsprofitt, NHOs talltriksing, NAV-snylting og dødelig helsepolitikk.

Innholdsfortegnelse:

 1. Wahl-konferansen: Kriser og kamp i en utrygg verden
 2. Massesøksmål mot Aleris – tilhengerne frykter debatten
 3. Kronikk: Privatiseringens drivkrefter
 4. Oslo vant i retten mot «ideell» velferdsprofitør
 5. Økt bot til Små Enheter AS etter Vollen-drapet
 6. Kronikk: NHOs triksing med tall om bussanbud
 7. Kommentar: Dødelig helsepolitikk
 8. Velferdsbogg: Slik kan du straffefritt snylte på NAV
 9. Globaliseringskonferansen 12.-14. oktober

 

1. Wahl-konferansen: Kriser og kamp i en utrygg verden
Den 28. november arrangerer For velferdsstaten en konferanse tilegnet Asbjørn Wahls politiske virke. Konferansen vil gå av stabelen i Oslo Kongressenter (Folkets Hus) fra kl. 9:00 til 16:00. Vi er godt igang med konferansens form og innhold. For foreløpig program og påmelding, se her.

Målet med konferansen, som har fått overskriften «Kriser og kamp i en utrygg verden», er å gjøre opp status for den økonomiske, sosiale og politiske situasjonen vi befinner oss i. Det vil skje gjennom fire hovedinnledninger, der vi først skisserer det store bildet, for så å ta for oss tre av de viktigste utfordringene vi står overfor:

 • Sam Gindin, Socialist Project, Toronto, Canada: «En verden i krise – venstresidas utfordringer». Hvor alvorlig er den økonomiske krisa, hva er effektene på den sosiale og politiske utviklingen, hva kan vi forvente de nærmeste 5-10 årene?
 • Samantha Mason, Public and Commercial Services Union, UK: «Kan arbeiderklassen forandre verden?» Hva er situasjonen i arbeiderklassen/fagbevegelsen, er den på høyde med situasjonen, hvilken rolle kan den spille, og hva er mulighetene i dagens politiske konjunktur?
 • Nina Björk, forfatter og feminist, Sverige: «Klasse eller identitet – hvordan bekjemper vi nyliberalismen?» Hvor står den folkelige motstanden mot markedsliberalismen, og hvordan påvirker konflikten mellom klassekamp og identitetskamp selve motstanden?
 • Sean Sweeney, koordinator av Trade Unions for Energy Democracy, USA: «Kan fagbevegelsen hindre klimakrisa?» Historisk utgjør klimakrisa den nyeste, dramatiske trusselen vi står overfor, et område der vi ikke kan forhandle og kompromisse; enten gjør vi det som er nødvendig for å holde den globale temperaturøkningen nede, eller så må vi ta de dramatiske konsekvensene med klimakatastrofe. Er fagbevegelsen i stand til å lede kampen?

I tillegg til de fire internasjonale hovedinnlederne, vil norske/nordiske aktører kommentere og diskutere hovedinnleggene.

 

2. Massesøksmål mot Aleris – tilhengerne frykter debatten
Lørdag 11. august trykket Dagbladet saken Fagforbundet anmelder Aleris og rullet i gang den pågående Aleris-saken. Etter lengre tids dokumentasjonsarbeid bistår Fagforbundet konsulenter som retter massesøksmål mot Aleris-konsernet for deres praksis med å benytte selvstendig næringsdrivende fremfor ordinære ansettelser. I tillegg til søksmålet har Fagforbundet anmeldt Aleris til Økokrim, og sendt varsler om selskapets drift til Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Fylkesmannen. Aleris-saken inneholder svært mange sider av velferdsprofittdebatten: kvalitet i tjenesten, arbeidsmiljø, arbeidstid, lønn, skatteunndragelser, dokumentfalsk, bevisst underbemanning, fryktkultur med mer.

Den viser en virkelighet som Aleris og deres våpendragere på den politiske høyresiden og i NHO åpenbart ikke vil snakke om. Derfor forsøker de nå å unngå enhver diskusjon om sakens innhold. Aleris-sjefens første reaksjon var å avfeie søksmålet som et mediestunt. Deretter kalte  NHO Service hele saken for et enkelttilfelle, noe For velferdsstatens Linn Herning avviste i kronikken Aleris-saken er en systemfeil, ikke en enkeltsak. Aleris har også forsøkt å unngå diskusjon ved å si at man ikke kan forhåndsprosedere saken og at man dermed ikke kan ta debatten før saken er avgjort.

På NHO Service sitt paradearrangement i Arendalsuka valgte man helt enkelt å ikke åpne for noen kommentarer til panelet satt sammen av velferdsprofitørene og deres politiske venner. Aleris-saken ble da heller ikke nevnt. Ei heller Norlandia-skandalen fra Moss i fjor. Dette i et panel som blant annet bestod av Aleris-direktøren Erik Sandøy, Norlandia-eieren Kristian Adolfsen, tidligere mosseordfører Tage Pettersen (H) og Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). At de ikke åpner for noen spørsmål eller kommentarer viser hvor ukomfortable de er med debatten om konsekvensene av å tillate privat profittjakt i offentlige velferdstjenester.

 

3. Kronikk: Privatiseringens drivkrefter

En stor og demokratisk styrt offentlig sektor var et av de viktigste virkemidlene fag- og arbeiderbevegelsen brukte, da de tøylet markedskreftene og la grunnlaget for utbygging og styrking av den nordiske velferdsmodellen. Skal denne demokratiske styringen gjenerobres, må derfor offentlige tjenester bringes inn under offentlig eierskap og drift. Deres oppgave er å innfri samfunnsmessige behov, ikke å skape høyest mulig avkastning til kommersielle eiere. Dette er venstresidepolitikk i dag. Alternativet er å fortsette å gi konsesjoner til kapitalkreftenes markedsliberale offensiv, skriver Asbjørn Wahl i denne kronikken.

 

4. Oslo vant i retten mot «ideell» velferdsprofitør

Da det rødgrønne byrådet i Oslo bestemte at kun ideelle aktører skulle få levere tilbud om drift av sykehjem, steilet de kommersielle aktørene. Først forsøkte de å klage kommunen inn for ESA (EFTAs overvåkingsorgan), men regjering forsvarte Oslo kommunes prosedyre. (Oslo har også vunnet en liknende sak mot de kommersielle aktørene innen barnevern.)

En av de kommersielle aktørene, Incita Holding AS, forsøkte en annen strategi: De lagde et datterselskap med ideelt formål. Slik ville Incita sno seg rundt byrådets politiske mål om profittfrie sykehjem. Heldigvis lot ikke Oslo kommune seg lure og kuttet selskapet ut av anbudskonkurransen. Den avgjørelsen tok selskapet til retten. Etter at Incita først fikk medhold i Oslo tingrett, har nå Borgarting lagmannsrett i dom 29. juni gitt Incita Holding AS og PRK Helse AS et sviende nederlag. (se oppsummering i Anbud-365-artikkelen Var ikke ideell aktør – kunne overføre overskudd til kommersiell eier).

Dommen er en seier for Oslos byråd og alle som kjemper for et tydelig skille mellom privat kommersiell drift og privat ideell drift av velferdstjenester. Dommen sier blant annet at dersom en organisasjon legger opp til en struktur som er i grenseland for hva som skal anses som en ideell organisasjon, må det tillates at kommunen trekker denne grensen basert på politiske og reelle hensyn.

 

5. Økt bot til Små Enheter AS etter Vollen-drapet
Hele fire år etter at en 15 år gammel jente drepte en nattvakt på barnevernsinstitusjonen Små Enheter på Vollen i Asker, fikk selskapet som hadde ansvaret for henne sin endelige straff. Mens den 15 år gamle jenta er dømt til ni års fengsel, fikk selskapet en bot på 500.000 kroner. Opprinnelig satte Statsadvokaten boten til 200.000 kr, men Riksadvokaten økte den nylig til 500.000 kr. Små enheter, som nå eies av Unicare AS, har vedtatt boten. Riksadvokaten mener barnevernsinstitusjonen visste at den 15 år gamle jenta kunne være farlig. Likevel var miljøterapeuten alene med jenta da drapet skjedde. (les mer hos NRK)

Denne saken viser klart at det er de ansatte og brukere som bærer risikoen ved underbemanning, mens selskapene som har ansvaret (og tjener penger på underbemanning) slipper lett unna. Små Enheter Unicare driver fremdeles sju avdelinger for ungdom i alderen 13 til 20 år som er utsatt for omsorgssvikt og traumer, har relasjonsskader, atferdsproblematikk og symptomer på psykiske lidelser.

 

6. Kronikk: NHOs triksing med tall om bussanbud
«Det er ren interessekamp når NHO trikser med tallene som viser fordelene med konkurranseutsetting av bussruter. Det er ingen dokumentasjon i NHOs notat som viser en slik sammenheng mellom anbud og effektivitet. Innsparing på mer enn 1 milliard kroner årlig er ren gjetning», skriver Helene Bank i kronikken NHOs triksing med tall om bussanbud.

 

7. Kommentar: Dødelig helsepolitikk
«Regjeringen og stortingsflertallet har abdisert i helsepolitikken og lar direktørene i helseforetakene ta beslutningene om innføring av nye medisiner. Resultatet har blitt aldersdiskriminering, hemmelighold av priser, mer makt til farmasøytisk industri og fare for at helsevesenet mister tillit,» skriver For velferdsstatens Helene Bank i kronikken Dødelig helsepolitikk.

 

8. Velferdsblogg: Slik kan du straffefritt snylte på NAV
«Hvis en person blir tatt for å ha mottatt for mye i trygd, sanksjoneres det hardt med tilbakebetalingskrav, bøter og eventuelt fengsel. Hvorfor slipper da selskaper og eierne av disse enhver straff når de har tjent millioner av NAV-kroner på å bryte loven?» Les Linn Hernings bloggpost på Velferd.no.

 

9. Globaliseringskonferansen 12.-14. oktober
Globaliseringskonferansen er det største møtestedet i Norge for alle som ønsker endring og løsninger basert på demokrati og solidaritet. Konferansen arrangeres av Norges Sosiale Forum og mer enn 70 forskjellige organisasjoner bidrar til programmet. Årets konferanse holdes 12.-14. oktober 2018 i Oslo i Kulturkirken Jakob og DOGA, og byr på et bredt og spennende program med debatter, seminarer, foredrag, workshops, teater, film, konserter og mye mer! Les mer på www.globalisering.no. For velferdsstaten arrangerer to møter på årets konferanse: «Profittfri velferd» og «Pengemakt og lobbymakt».

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.