Slik kan du straffefritt snylte på NAV

av | aug 27, 2018 | Privatisering

Har vi et ideelt problem?

Av Linn Herning
Publisert på velferdsbloggen til Velferd.no 24.08.2018

Det siste året har NAV-systemet håndtert en sak knyttet til Din Utvikling AS. Dette selskapet har vunnet anbud om å levere arbeidsinkluderingstiltak til Nav for 552 millioner kroner.

Da fagforeningene varslet at selskapet hadde ulovlige arbeidsforhold og trolig tjente millioner på det, var NAV ikke en gang særlig interessert i å undersøke saken.

Da de etter press hyret inn et advokatfirma for å vurdere lovligheten av arbeidsforholdene, var konklusjonen klar: Din utvikling AS sin forretningsmodell var ulovlig.

I stedefor å ansette folk på ordinært vis, har selskapet drevet utstrakt kontraktørvirksomhet. Fremfor å ansette dem som utførte arbeidet i ordinære stillinger, ba selskapet sine veiledere om å opprette egne selskaper slik at Din utvikling kunne leie dem inn som «oppdragstakere».

Dette er en forretningsmodell der selskaper fraskriver seg ansvar for de ansatte og omgår sine forpliktelser til å innbetale skatter og avgifter knyttet til ansettelser. Slik kontraktørvirksomhet er altså både lønnsomt og bekvemt for selskapet, men går dramatisk utover både de ansattes rettigheter og samfunnet gjennom unndragelse av skatter og avgifter.

Derfor er dette ulovlig i Norge dersom arbeidet som utføres faktisk ikke er oppdragsvirksomhet, men «vedkommende er underlagt arbeidsgivers styring og kontroll», som det heter i advokatenes vurdering av denne saken.

Hvor myeDin utvikling AS og dets eiere har tjent på denne ordningen, har ingen forsøkt å finne ut. Sannsynligvis flerfoldige millioner. Det er i alle fall sikkert godt over folketrygdens grunnbeløp (1G) på drøyt 80.000 kroner.

For trygdesnyltere har Høyesterett fastslått at alle saker som overstiger dette beløpet som hovedregel skal medføre ubetinget fengsel.

For eierne av Din utvikling AS var responsen fra NAV følgende:

– Vi har bedt Din Utvikling å redegjøre for hvilke tiltak virksomheten nå vil iverksette for å bringe de påpekte forhold inn i lovlige former. (økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen til E24 15.12.17)

Ingen sanksjoner. Ingen krav om tilbakebetaling. Ingen bøter. Hvorfor er det plutselig straffefritt at noen bryter lover og snylter på NAV?

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.