Massesøksmål mot Aleris – tilhengerne frykter debatten

av | aug 28, 2018 | Privatisering

Kontraktørvesenet blomstrer i barnevernet

Saken er hentet fra For velferdsstatens nyhetsbrev 7/2018.

Lørdag 11. august trykket Dagbladet saken Fagforbundet anmelder Aleris og rullet i gang den pågående Aleris-saken. Etter lengre tids dokumentasjonsarbeid bistår Fagforbundet konsulenter som retter massesøksmål mot Aleris-konsernet for deres praksis med å benytte selvstendig næringsdrivende fremfor ordinære ansettelser. I tillegg til søksmålet har Fagforbundet anmeldt Aleris til Økokrim, og sendt varsler om selskapets drift til Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Fylkesmannen. Aleris-saken inneholder svært mange sider av velferdsprofittdebatten: kvalitet i tjenesten, arbeidsmiljø, arbeidstid, lønn, skatteunndragelser, dokumentfalsk, bevisst underbemanning, fryktkultur med mer.

Den viser en virkelighet som Aleris og deres våpendragere på den politiske høyresiden og i NHO åpenbart ikke vil snakke om. Derfor forsøker de nå å unngå enhver diskusjon om sakens innhold. Aleris-sjefens første reaksjon var å avfeie søksmålet som et mediestunt. Deretter kalte  NHO Service hele saken for et enkelttilfelle, noe For velferdsstatens Linn Herning avviste i kronikken Aleris-saken er en systemfeil, ikke en enkeltsak. Aleris har også forsøkt å unngå diskusjon ved å si at man ikke kan forhåndsprosedere saken og at man dermed ikke kan ta debatten før saken er avgjort.
 
På NHO Service sitt paradearrangement i Arendalsuka valgte man helt enkelt å ikke åpne for noen kommentarer til panelet satt sammen av velferdsprofitørene og deres politiske venner. Aleris-saken ble da heller ikke nevnt. Ei heller Norlandia-skandalen fra Moss i fjor. Dette i et panel som blant annet bestod av Aleris-direktøren Erik Sandøy, Norlandia-eieren Kristian Adolfsen, tidligere mosseordfører Tage Pettersen (H) og Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). At de ikke åpner for noen spørsmål eller kommentarer viser hvor ukomfortable de er med debatten om konsekvensene av å tillate privat profittjakt i offentlige velferdstjenester.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.