Nyhetsbrev 3/2019

av | mar 29, 2019 | Nyhetsbrev

I denne månedens nyhetsbrev skriver vi om at kampanjen for velferd uten profitt starter opp på ny i kommunevalgkampen. Linn Herning kommenterer navnebyttet i NSB og du kan få med deg alle turene i den siste tidens debatt om kommersiell eldreomsorg.

Innholdsfortegnelse:

  1. Kommunevalg 2019: Kampanje for velferd uten profitt
  2. Hva vil vi med statlig eierskap i jernbanesektoren?
  3. Fire tiltak for økt kommunal barnehagekontroll
  4. Oslos eldreomsorg: Misvisende innsparingstall
  5. Debatt om kommersiell eldreomsorg
  6. Høyrepolitikk i all framtid – Handelskriger og velferden
  7. Abonnerer du på For velferdsstatens podcast?

 

1. Kommunevalg 2019: Kampanje for velferd uten profitt

Kampanjen «Velferd uten profitt» starter opp på ny etter påske. Denne gang med blikket rettet mot lokalvalget 2019, og en valgkamp med fokus på kommunene. Kampanjen ble først startet opp i forkant av stortingsvalget 2017, med mål om å sette en stopper for velferdsprofitørene. Målet med årets kampanje er å holde trykket oppe i kampen mot velferdsprofitørene og å samle den store støtten blant velgere og lokalpolitikere som ønsker velferd uten profitt.

Hovedbudskapet til kampanjen er at våre skattepenger til barnehage, barnevern, skole og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt. Disse velferdstjenestene bør drives av offentlige og ideelle aktører, ikke av aktører med kommersielle motiv for sin virksomhet. Du kan enkelt følge med på siste nytt på Facebook-siden Velferd uten profittog på kampanjens nyoppstartede Instagram-konto, med navnet @velferdutenprofitt.

Kampanjen drives av en aksjonsgruppe hvor alle medlemmene har egne erfaringer med, eller spesiell kunnskap om, konsekvensene av å slippe aktører med kommersielle motiv inn i velferdstjenestene. I forkant av kampanjestart vil kampanjens hjemmesider bli oppdatert med informasjon om medlemmene av årets aksjonsgruppe. «Velferd uten profitt» er en politisk uavhengig kampanje, og sekretariatet driftes av For velferdsstaten.

 

2. Hva vil vi med statlig eierskap i jernbanesektoren?

Debatten rundt tidligere NSBs nye navn Vy var en av de store debattene i måneden som gikk. For velferdsstatens Linn Herning mener at navneskiftet først og fremst er et sørgelig symptom på et betydelig større problem, nemlig at det statlige eierskapet på jernbanen er tømt for samfunnsansvar, men at dette er en god anledning til å diskutere hva vi faktisk vil med statlig eierskap i jernbanesektoren. Les innlegget Bør staten eie Vy? og kronikken Fra etat til konsern som baserer seg på Hernings masteroppgave i historie om endringene i statens eierskap i norsk infrastruktur fra 1970 til 2006.

 

3. Fire tiltak for økt kommunal barnehagekontroll

For velferdsstatens Helene Bank foreslår fire kommunale tiltak for økt kommunal barnehagekontroll. Tilsyn, å kjøpe eller bygge kommunale barnehager, gjøre avtale om forkjøpsrett med private, å lage barnehageplan og bruke kommunens arealplan aktivt, og slik få mer helhetlig drift og økonomisk kontroll med bevilgningene. Tiltakene vil redusere spekulasjon, bedre den økonomiske, demokratiske og kvalitetsmessige styringen, redusere kommersiell makt og styrke de kommunale barnehagene. Tiltakene er mulige å iverksette innen rammen av dagens Barnehagelov og viser til erfaringer som allerede er gjort.

 

4. Oslos eldreomsorg: Misvisende innsparingstall

Det er ikke bestandig det er nok å ha et tall – hva tallet faktisk betyr er vel så viktig. NRK lanserte 6. mars 2019 nyheten om at Oslo byrådet «Takker nei til å spare 440 millioner».Det var ifølge NRK så mye Oslo kunne spare på å konkurranseutsette eldreomsorgen. Men etter å ha lest hva Oslos Byråd for eldre, helse og arbeid har svart på spørsmål fra FrPs Carl I. Hagen, viser sparetallet seg å være teoretisk. Det viser spørsmålet fra FrP og svaret fra byrådet. Hovedparten av mulig sparing er lavere pensjonsjonssparing. Resten gjelder oppgaver som ligger hos kommunen og ikke kan overføres til private. Med privatisering som spareplan er det framtidens pensjonister som eventuelt ville betale for Oslo kommunes innsparing. Det vil ikke Oslo-byrådet. Les Helene Banks oppsummering her.

 

5. Debatt om kommersiell eldreomsorg

Debatten om kommersiell eldreomsorg fortsetter. I forrige nyhetsbrev omtalte vi Cathrine S. Amundsens debattinnlegg Eldreomsorgen trenger fagpersoner i førstelinja – ikke profitt. Hun fikk svar fra både Norlandia (Valgfrihet i hjemmeomsorgen) og NHO Service (Kunnskapsløst om førstelinja i eldreomsorgen).

NHO Service og Norlandia følger kjente mønstre. Norlandia kaller privatisering for valgfrihet og unngår debatten om konsekvensene av markedsretting i eldreomsorgen. NHO Service forsøker å svekke troverdigheten til den omfattende dokumentasjonen på at kommersiell eldreomsorg truer faglig kvalitetsutvikling, tillit og et trygt arbeidsliv.

Amundsen svarer med innlegget Kommersiell velferd gir systemsvikt, der hun blant annet peker på NHO Service sin respektløshet overfor pasienter, brukere og ansatte som har opplevd baksiden av kommersiell velferd. Hun skriver at «NHOs «anekdoter» er enkeltmenneskers erfaringer, som til sammen utgjør en bevisrekke for systemsvikt. NHO Service mener dette er Bortforklaringer, noe Amundsen svarer på med innlegget Velferd er fellesskap – ikke butikk. Der skriver hun blant annet at NHO kjemper for storselskapenes rammevilkår. Det svekker fellesskapet og gir oss dårligere og dyrere helse- og omsorgstjenester.

 

6. Høyrepolitikk i all framtid – Handelskriger og velferden

Realitetene i dagens handelspolitiske utvikling må ikke bli borte i all oppmerksomheten om USAs og Trumps handelskriger. Alle elementene av det som lenge har skapt konflikter mellom sivilsamfunn på den ene siden og nyliberale politikere og storkapital på den andre består. Det gjelder spesielt forslag som rammer velferdsordningene og demokratiet. For velferdsstatens Helene Bank viser i denne artikkelen tre konkrete områder det er viktig å være oppmerksomme på for alle som vil at politikken og ikke markedet skal styre samfunnet.

1) Det som i handelspolitikken kalles «politisk risiko» for investorer, er ofte i realiteten demokratiske vedtak som begrenser markedet. 2) Retten til å kunne utforme og innføre «innenlandske reguleringer» er grunnleggende for demokrati og velferd. Dette må derfor kunne gjøres uten å måtte bevise overfor utenlandske aktører at det er nødvendig. Såkalt «nødvendighetstesting» utfordrer demokratiet. 3) Storselskapenes kontroll over «stordata» og den nye digitale økonomien, gir nye utfordringer for balansen mellom politikk og marked.

 

7. Abonnerer du på For velferdsstatens podcast?

I For velferdsstatens podcast kan du høre spennende og inspirerende debatter, taler og intervjuer. Podcasten oppdateres med en ny episode hver uke. I de siste to episodene kan du høre opptaket fra Politisk pub om Oslomodellen og Sam Gindins innledning på Wahl-konferansen om En verden i krise – venstresidens utfordringer.

Du finner nå For velferdsstatens podcast på ItunesSpotify og SoundCloud​. God lytting!

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.