Ny pamflett! Velferd uten profitt

I den nye pamfletten Velferd uten profitt: Fakta og argumenter mot velferdsprofitørene løfter vi fram fem hovedargumenter for velferd uten profitt og presenterer situasjonen innen de ulike velferssektorene. Vi tror dette er nyttig lesning for alle som er nysgjerrig på striden om velferdsprofitørene, og – ikke minst – for alle som vil gjøre velferd uten profitt til sin kampsak foran de viktige valgene i 2019 og 2021.

Pamfletten er en oppfølger av Stans velferdsprofitørene på 1-2-3, som ble skrevet i forbindelse med Stortingsvalget 2017. Den er skrevet av Annika Sander, Linn Herning og Ida Søraunet Wangberg, og kan kjøpes på Forlaget Manifest.

Om pamfletten:

Velferd bør ikke bli marked. Markedet skaper vinnere og tapere, mens velferdsstaten ble kjempet fram for å sikre alle innbyggere et godt velferdstilbud. At vi i fellesskap skal sikre alle som trenger det gode barnehager, et trygt barnevern, en god skole og et verdig omsorgstilbud har bred oppslutning blant norske velgere.

Like fullt henter eierne av kommersielle selskaper milliarder av kroner i profitt fra budsjettene fellesskapet har bevilget til driften av disse velferdstjenestene. Dette er velferdsprofitørene. Profittjaget deres undergraver de fellesfinansierte velferdstjenestene.

Når profitørene nå møter økende motstand i befolkningen, er det av gode grunner. Denne motstanden er en helt nødvendig motvekt til velferdsprofitørenes lobbyisme og PR-arbeid for å øke sin rolle i samfunnet.

I denne pamfletten løfter vi fram fem hovedargumenter for velferd uten profitt:

  1. Våre skattepenger til tjenester for barn, syke og eldre skal gå til felles velferd, ikke privat profitt
  2. Profittmotiv og konkurranse truer kvaliteten i velferden
  3. Kommersialisering av velferden truer folkestyret
  4. Privat kapital bør investeres i privat sektor
  5. Kommersialisering av velferden øker forskjellene

Pamfletten gir også et bilde av situasjonen innen sektorene barnehage, barnevern, skole og omsorg, og vi gjennomgår de mest sentrale argumentene og motargumentene i debatten.

Gjennom konkrete eksempler gir pamfletten også inn- blikk i erfaringene som folkevalgte, også på høyresiden, gjør seg når teorien om profittmotivets velsignelser prøves ut i virkelighetens velferdsnorge.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.