Nyhetsbrev 5/2019

av | mai 29, 2019 | Nyhetsbrev

I denne månedens nyhetsbrev får du en oversikt over innsparingsmyter i kommersiell velferd. Du finner også informasjon om den nye pamfletten Velferd uten profitt, den nye boken Privatskoleparadokset og en ny rapport om veien til profittfri velferd.

Innholdsfortegnelse:

  1. Velferdsprofitt og innsparingsmyter
  2. Ny rapport! Veien til profittfri velferd
  3. Ny pamflett! Velferd uten profitt er i salg
  4. Kampanjen «Velferd uten profitt» i media
  5. Lansering av boken Privatskoleparadokset
  6. Abonnerer du på For velferdsstatens podcast?

 

1. Velferdsprofitt og innsparingsmyter

I årevis har tilhengerne av kommersiell velferd skapt tall de hevder beviser at det offentlige sparer penger på privatisering og konkurranseutsetting. Problemet er at påstandene om innsparing svært sjelden stemmer. Vi har sett at tallene likevel over tid blir til seiglivede innsparingsmyter.

Hvor kommer disse tallene fra, og er det hold i tallene? Er et tall først lansert så henger det ved i debatten. De forbeholdene som kanskje ble nevnt i første lansering, eller som svar på kritikk, kommer ikke frem i de politiske debattene. Tallene lever sitt eget liv. For velferdsstaten vil bidra til å avdekke virkeligheten bak mytetallene som kommer til å svirre i lufta og debattene i kommunevalgkampen 2019. Her knuser vi fire myter om offentlig sparing på kommersiell eldreomsorg, private barnehager, lite profitt hos velferdsprofitørene og at private skoler drives uten profitt.

 

2. Ny rapport! Veien til profittfri velferd

For velferdsstaten har sammen med DeFacto samlet erfaringer fra fem rødgrønne storbykommuner som har tatt opp kampen med velferdsprofitørene og deres venner i politikken. I rapporten Veien mot profittfri velferd: Erfaringer fra fem storbyer gjennomgår Roar Eilertsen og Helene Bank hvilke tiltak som er gjennomført og hvordan erfaringene med disse har vært.

Rapporten gjennomgår erfaringer fra Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø, og ser spesielt på tiltakene innen barnehage, helse- og omsorgstjenester, barnevern og andre kommunale tjenester. Det vises til konkrete erfaringer fra politiske og rettslige prosesser som har gitt kommunene avklaringer på handlingsrom i politikken. Rapporten viser også hvordan politiske håndverk og engasjement gir bedre løsninger for innbyggerne. Vi håper at rapporten skal inspirere og trygge politikere og andre som nå skal ut i valgkampen for å vinne kampen for profittfri velferd.

Du kan lese mer, og laste ned en foreløpig versjon av rapporten her. Når endelig versjon er klar, vil den bli lagt ut på våre nettsider.

 

3. Ny pamflett! Velferd uten profitt er i salg 

For velferdsstaten har sammen med Manifest Tankesmie og kampanjen «Velferd uten profitt» skrevet pamflettenVelferd uten profitt: Fakta og argumenter mot velferdsprofitørene. Pamfletten er en oppfølger av pamfletten Stans velferdsprofitørene på 1-2-3, som ble skrevet i forbindelse med Stortingsvalget 2017. I den nye pamfletten løfter vi fram fem hovedargumenter for velferd uten profitt:

1) Våre skattepenger til tjenester for barn, syke og eldre skal gå til felles velferd, ikke privat profitt. 2) Profittmotiv og konkurranse truer kvaliteten i velferden. 3) Kommersialisering av velferden truer folkestyret. 4) Privat kapital bør investeres i privat sektor. 5) Kommersialisering av velferden øker forskjellene.

Vi presenterer også situasjonen innen sektorene barnehage, barnevern, skole og omsorg. PamflettenVelferd uten profitt er skrevet av Annika Sander, Linn Herning og Ida Søraunet Wangberg, og kan kjøpes i Forlaget Manifest sin nettbutikk.

 

4. Kampanjen «Velferd uten profitt» i media

Kampanjen «Velferd uten profitt» ble startet opp med kronikken Nå skal vi sette en stopper for Velferdsprofitørene! i Dagbladet 26. april. Kronikken er skrevet av aksjonsgruppen som står bak kampanjen, hvor alle har erfaringer med, eller spesiell kunnskap om, konsekvensene av å slippe kommersielle aktører inn i velferdstjenestene. Etter oppstarten har kampanjen og aksjonsgruppen vært mye synlig i media. Magasinet Velferd fulgte opp kampanjstarten med saken Ny kampanje mot kommersiell velferd 30. april.

7. mai sto kronikken Ikke undergrav oss, Norlandia, skrevet av Linda Hægdahl og Renie Engseth fra aksjonsgruppa, på trykk i Dagsavisen. Linda og Renie er tidligere ansatte og tillitsvalgte i Norlandia Care, og har sett og kjent på hvordan kommersielle sykehjem ser ut fra innsiden. Etter at kronikken sto på trykk ble de begge invitert til Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune, for å fortelle om erfaringene sine.

Annika Sander, koordinator for årets kampanje, ble intervjuet om kommersiellt barnevern i Dagens Perspektiv 16. mai. Royne K Berget, medlem av aksjonsgruppa og styrer i en ideell foreldreeid barnehage, var med i podcasten «Bergstø & bra folk» for å fortelle om Konsekvensene av de kommersielle barnehage-kjedenes makt 20 mai.

Følg med på siste nytt om kampanjen på FacebookInstagramTwitter, og på hjemmesiden www.velferd-uten-profitt.no.

 

5. Lansering av boken Privatskoleparadokset

Velkommen til lansering av boken Privatskoleparadokset: Kunsten å tjene penger i et marked hvor profitt er forbudt i bakgården på Jaeger i Oslo, 13. juni 2019. Boken er skrevet av Annika Sander og Eirik Riis Mossefinn som er tidligere studenter ved den private høyskolen Westerdals i Oslo, hvor eierne i 2015 tok ut et overskudd på over 100 millioner kroner fra skolen – til tross for at det er forbudt å tjene penger på statsstøttede privatskoler.

Begge forfatterne er medlemmer av aksjonsgruppa som står bak kampanjen «Velferd uten profitt» 2019. I Privatskoleparadokset forteller de om privatskoleskandaler i Norge, samtidig som de avdekker hullene i det norske privatskolesystemet. Hva kan gjøres for å sikre at statsstøtte og skolepenger går til utdanning, og ikke til privat profitt?

Boken Privatskoleparadokset kan forhåndsbestilles her.

 

6. Abonnerer du på For velferdsstatens podcast?

I For velferdsstatens podcast kan du høre spennende og inspirerende debatter, taler og intervjuer. Podcasten oppdateres jevnlig med nye episoder. I de siste to episodene kan du høre opptak fra Politisk Pub: En inkluderende boligpolitikk – gode boliger til alle og Sean Sweeneys innledning om Fagbevegelsen og klimakrisa fra Wahl-konferansen.

Du finner For velferdsstatens podcast på ItunesSpotify og SoundCloud. God lytting!

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.