Nyhetsbrev 10/2019

av | nov 21, 2019 | Nyhetsbrev

 For velferdsstatens nyhetsbrev for november lyser vi ut en ny fulltidsstilling som rådgiver i vårt sekretariat i Oslo. Vi skriver også om NAV-skandalen og om velferdsprofitørenes fremvekst i Finland.

Innholdsfortegnelse:

  1. Ledig stilling i For velferdsstaten, søknadsfrist 16.12.
  2. NAV-skandalen: Intervju med Linn Herning
  3. Barnevern: NHO forsvarer enetiltakene
  4. Velferdsprofitørenes fremvekst i Finland
  5. Utdanningsforbundet: Valgfrihetsretorikken – et narrespill
  6. Politisk pub 4. desember: Hvem skal bestemme arbeidstida?
  7. Abonnerer du på For velferdsstatens podkast?

 

1. Ledig stilling i For velferdsstaten, søknadsfrist 16.12.

For velferdsstaten søker en rådgiver i 100 prosent stilling til vårt sekretariat i Oslo. Vi søker en person med erfaring fra politikk, fagbevegelse eller annet politisk organisasjonsarbeid til spennende arbeidsoppgaver og et sterkt samfunnsengasjert fagmiljø. Ny søknadsfrist: 16. desember 2019. Du finner stillingsannonsen her.

 

2. NAV-skandalen: Intervju med Linn Herning

I kjølvannet av NAV-skandalen, hvor stønadsmottakere er uskyldig dømt for svindel og flere tusen saker kan være feilbehandlet, har debatten om de strukturelle problemene i NAV blusset opp. I et intervju i Klassekampen tar For velferdsstatens Linn Herning til orde for en mer grunnleggende debatt om utviklingen av offentlig sektor.

– Jeg mener at vi må tenke grunnleggende annerledes om NAV enn vi gjør i dag. I dag er det altfor stor avstand mellom realitetene og den politiske debatten om NAV, sier Herning i intervjuet. Hun mener at det i dag er vanskelig for NAV-ansatte å gjøre en god jobb, og at produksjonstankegangen som preger myndigheten går ut over rettssikkerheten til befolkningen og risikerer å svekke tilliten til det offentlige.

Etter intervjuet i Klassekampen ble Herning også intervjuet i NRK P2s radioprogram Ekko (34 min. inn), hvor hun blant annet forteller om forskjellen på velferdsstat og et privatisert fattigkassesystem, og om avstanden mellom topp og bunn i dagens styringsystem.

Logg inn, fyll ut, fall på kne (Klassekampen 14.11.19.) beskriver Guro Aandahl hvordan NAV-systemet fungerer for en som er syk.

 

3. Barnevern: NHO forsvarer enetiltakene

I fjor kjøpte det statlige barnevernet plasser for barn i enetiltak hos private for 650 millioner, i all hovedsak hos medlemsbedrifter i NHO. VG og Dagbladet har avdekket alvorlig svikt i systemene som skal ta seg av de mest sårbare barna. Derfor arrangerte NHO Service og Handel 13. november et spontanseminar om enetiltak «for å nyansere og reflektere om hvorfor enetiltak kan være rett tiltak for noen». For velferdsstaten var til stede blant direktørene som vil nyansere medienes kritiske blikk på deres innbringende virksomhet. Les vårt møtereferat: «Ulike nyanser av barnevernsblått».

 

4. Velferdsprofitørenes fremvekst i Finland

Journalist Hellivi Raita i det finske fagforbundet JHL har avdekket omsorgsskandaler, eierstrukturer og velferdsprofitører i finsk velferd. Sakene som er avdekket i Finland ligner tilsvarende saker som er avdekket i Norge og i Sverige. Mange av de kommersielle velferdskonsernene har virksomhet i flere av de nordiske landene.

Omsorgssektoren i Finland privatiseres i stor fart, gjennom markedsrettede omsorgsreformer. I 2019 har skandalene i finsk kommersiell omsorg avløst hverandre. Det er avdekket at de kommersielle velferdsselskapene driver med for lite personal og ansatte med manglende utdanning og opplæring.

I de finske kommunale helse- og omsorgstjenestene, innenfor psykisk helsetjeneste og rehabiliteringstjenestene, utgjør nå selskaper som Attendo, Humana, Meholäinen (som i 2012 fusjonerte med Ambea) og Esperi Care, en stadig større andel. På eiersiden i de kommersielle selskapene finnes oppkjøpsfond. Det er dokumentert at selskapene har stor kapitalavkastning, at noen bedriver skattefusk og at noen oppnår null-skatt. Også I Finland er nå offentlig oppmerksomhet rettet mot at flere selskaper har eierskap via skatteparadis.

Artikkelen Med fingrarna djupt nere i skattebetalarnas ficka: Vårdbolagen växer fort – Vinsterna försvinner till skatteparadis, beskriver denne utviklingen og avsluttes med et intervju av For velferdsstatens Linn Herning om For velferdsstatens og andres arbeid mot kommersialisering av velferden i Norge.

 

5. Utdanningsforbundet: Valgfrihetsretorikken – et narrespill

«Valgfrihet – det er et snedig begrep. Det gir demokratiske assosiasjoner, om selvstendighet og rett til å ta viktige beslutninger i egne liv. Dette er viktig. Frihet til å påvirke eget liv er en verdi vi må verdsette høyt, men frihet kan bare være en verdi for den enkelte, hvis den også tillater de andre den samme friheten. Valgfrihet på bekostning av andres valgfrihet, er ikke ordentlig valgfrihet», sa Utdanningsforbundets leder Steffen Handal i sin landsmøtetale (4.11.2019). Valgfrihet basert på karaktersnitt er bare valgfrihet for noen få. Det opprettholder og forsterker ulikhet.

Blant mange viktige poenger i Handals tale har For velferdsstaten spesielt trukket ut talens del om valgfrihet. Han siterte her Sveriges tidligere statsminister, Tage Erlander, som beskrev politikkens oppdrag som «å bygge dansegulv der folk kan danse sine liv». Det er et vakkert bilde, mente Handal. «Vårt felles dansegulv, med plass til alle. Noen vil bytte det ut, med et lagdelt varehus der folk kan shoppe sine liv. Det er ikke bærekraftig. Det bidrar ikke til små forskjeller. Det prosjektet skal de ikke lykkes med!»

For velferdsstaten ønsker Utdanningsforbundet lykke til med store oppgaver i neste valgperiode.

 

6. Politisk pub 4. desember: Hvem skal bestemme arbeidstida?

Politisk pub: Hvem skal bestemme arbeidstida? på Kulturhuset i Oslo, 4. desember kl 18.00, tar for seg arbeidstid. Lønn og arbeidstid er de to grunnelementene i en arbeidsavtale og i en tariffavtale. Men også retten til forutsigbar og ordna arbeidstid er under press. Hvilket press opplever ansatte og tillitsvalgte på arbeidsplassene?

Politisk pub i Oslo er ansattes og tillitsvalgtes arena. Tillitsvalgte fra offentlig og privat sektor og Ebba Wergeland, spesialist i arbeidsmedisin og forfatter av den nye pamfletten Med fare for liv og helseUforsvarlig arbeidstider og hvordan vi avskaffer dem, vil bidra. Arrangører er LO i Oslo, For velferdsstaten, De Facto og Forlaget Manifest.

 

7. Abonnerer du på For velferdsstatens podkast?

I For velferdsstatens podkast kan du høre spennende og inspirerende debatter, taler og intervjuer. Podkasten oppdateres jevnlig med nye episoder. I siste episode kan du høre Eirik Riis Mossefinn, en av forfatterne bak boken Privatskoleparadokset. Kunsten å tjene penger i et marked som forbyr profitt, fortelle om konsekvensene av, og alternativene til, kommersialiseringen av norsk skole. Boksamtalen ble arrangert av Stavanger SV 28. august 2019.

Alle For velferdsstatens podkaster finner du på ItunesSpotify og SoundCloud. God lytting!

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.