Useriøst, herr minister

Det lover ikke godt for debatten fremover når nyslått arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen (H), stempler all politikk til venstre for seg selv som ytterste venstre.

Som forfatter av boken Velferdsprofitørene – om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene (2015), tar jeg ansvar for at begrepet «velferdsprofitører» havnet i den offentlige debatten. Med sitt innlegg viser Isaksen hvorfor det var og fortsatt er behov for et slikt begrep.

Poenget med ordet «velferds-profitør» er å få frem at det er et grunnleggende skille mellom ideelle og kommersielle velferdsaktører, selv om begge gjerne omtales som «private», slik som Isaksen gjør i sin kronikk. Kritikk av kommersialisering av velferden og åpningen for profittsøkende aktører i skattefinansierte velferdstjenester starter omtrent én millimeter til venstre for Isaksen i det politiske landskapet. Hans eget parti forsvarer fortsatt et forbud mot privat profitt fra skoler som mottar statsstøtte. Et forbud som Isaksen selv skjerpet inn i sin tid som kunnskapsminister.

Vi kan gjerne diskutere retorikk, begrepsbruk og gråsoner, men så lenge samlebetegnelsen «privat» brukes som så forskjellige aktører som Frelsesarmeen og skatteparadisregistrerte oppkjøpsfond, vil jeg hevde at ordet «velferdsprofitør» har sin relevans. Samtidig fremstår det ikke særlig seriøst fra ministerhold å påstå at det er politikk fra ytterste venstre å kreve profittforbud i barnehagene så lenge det er anstendig høyrepolitikk å stå for det samme i skolesektor

Som forfatter av boken Velferdsprofitørene – om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene (2015), tar jeg ansvar for at begrepet «velferdsprofitører» havnet i den offentlige debatten. Med sitt innlegg viser Isaksen hvorfor det var og fortsatt er behov for et slikt begrep.

Poenget med ordet «velferdsprofitør» er å få frem at det er et grunnleggende skille mellom ideelle og kommersielle velferdsaktører, selv om begge gjerne omtales som «private», slik som Isaksen gjør i sin kronikk. Kritikk av kommersialisering av velferden og åpningen for profittsøkende aktører i skattefinansierte velferdstjenester starter omtrent én millimeter til venstre for Isaksen i det politiske landskapet. Hans eget parti forsvarer fortsatt et forbud mot privat profitt fra skoler som mottar statsstøtte. Et forbud som Isaksen selv skjerpet inn i sin tid som Kunnskapsminister.

Vi kan gjerne diskutere retorikk, begrepsbruk og gråsoner, men så lenge samlebetegnelsen «privat» brukes som så forskjellige aktører som Frelsesarmeen og skatteparadisregistrerte oppkjøpsfond, vil jeg hevde at ordet «velferdsprofitør» har sin relevans. Samtidig fremstår det ikke særlig seriøst fra ministerhold å påstå at det er politikk fra ytterste venstre å kreve profittforbud i barnehagene så lenge det er anstendig høyrepolitikk å stå for det samme i skolesektoren.

Av Linn Herning, forfatter av boken Velferdsprofitørene
Svarreplikk, Aftenposten 04.02.20

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.