VUP-kampanjen: Om kampanjen

Kampanjen «Velferd uten profitt» var en partipolitisk uavhengig kampanje som hadde som mål å sette en stopper for velferdsprofitørene. Kampanjen ble første gang startet opp i forkant av Stortingsvalget 2017 og ble avsluttet etter Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

Budskapet til kampanjen var et ønske om velferd uten profitt – der skattepengene til barnehage, barnevern, skole, sykehjem og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt. Disse velferdstjenestene bør drives av offentlige og ideelle aktører, ikke av aktører med kommersielle motiv for sin virksomhet.

Både ved Stortingsvalget 2017 og Kommune- og fylkestingsvalget 2019 ble kampanjen satt i gang av en aksjonsgruppe, hvor alle medlemmene har hatt erfaringer med, eller har spesiell kunnskap om, konsekvensene av å slippe aktører med kommersielle motiv for sin virksomhet inn i velferdstjenestene. Du kan lese mer om medlemmene av begge aksjonsgruppene lenger ned på denne siden.

I 2017 ble kampanjens sekretariat driftet av For Velferdsstaten og Manifest Tankesmie og i 2019 av kun For velferdsstaten.

 

Aksjonsgruppa 2019:

Kronikken «Nå skal vi sette en stopper for velferdsprofitørene», ble skrevet av medlemmene av aksjonsgruppa 2019.

Annika Sander
Koordinator for kampanjen 2019Annika er tidligere student ved Westerdals. Hun var medlem av aksjonsgruppa i 2017 og har skrevet boken Privatskoleparadokset. Kunsten å tjene penger i et marked som forbyr profitt (2019) sammen med Eirik Riis Mossefinn.


Linn Herning
Daglig leder i For velferdsstaten og forfatter av boken Velferdsprofitørene.
Linn var talsperson for kampanjen 2017 og medlem av aksjonsgruppa.


Asbjørn Sagstad
Sosionom og diakon med lang erfaring fra ideellt barnevern. Asbjørn var en av medlemmene av aksjonsgruppa som sto bak kampanjen 2017. Les mer om Asbjørns engasjement mot velferdsprofitt her.


Lina Aas-Eng
Lina oppdaget hvordan kommersielle barnehager operer for å melke profitt, da datteren selv begynte i barnehage. Det ble starten på et engasjement for å verne velferdstjenestene våre mot profitt.


Eirik Riis Mossefinn
Tekstforfatter, og tidligere student ved Westerdals. Eirik var medlem av aksjonsgruppa for kampanjen 2017 og har sammen med Annika Sander skrevet boken Privatskoleparadokset. Kunsten å tjene penger i et marked som forbyr profitt (2019).


Elin Myrekrok Skrede
Forelder som varslet da hun og mannen hennes oppdaget økonomiske misforhold i barnehagen til datteren. Etter det har Elin gjort en grundig jobb med å følge opp lovbruddene i barnehagen og delta i debatten om barnehageprofitt. Hun har blant annet skrevet kronikken «Ingen kontroll med barnas penger» i Dagbladet.


Royne K. Berget
Styrer i en ideell, foreldredrevet barnehage. Royne er en viktig stemme for de ideelle barnehagene som risikerer å bli skviset ut av de store kommersielle barnehagekjedene. Han har blant annet skrevet kronikken «Med barna som innsats i potten» i Utdanningsnytt.


Heidi Simensen
Tidligere styrer i foreldreeid barnehage, nå pensjonert. Heidi har, som Royne, vært en viktig stemme for de ideelle barnehagene og hun har skrevet kronikken «Kommersialisering av barnehager».


Thomas Johansen
Nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn og leder i Statens Helsetilsyn sitt brukerråd. Thomas jobber som saksbehandler i barnevernstjenesten, og har tidligere jobbet både i kommunalt sykehjem og barnehage.


Linda Hægdahl
Tidligere ansatt og tillitsvalgt i et kommersiellt velferdskonsern. Linda har opplevd hvordan jakten på profitt i kommersielle sykehjem gikk utover arbeidsmiljøet og vilkårene til de ansatte, og hvordan kostnadskutt i ytterste konsekvens kunne gå ut over pasienttilbudet.


Renie Engeseth
Tidligere ansatt og tillitsvalgt i et kommersiellt velferdskonsern. Renie har opplevd hvordan jakten på profitt i kommersielle sykehjem gikk utover arbeidsmiljøet og vilkårene til de ansatte, og hvordan kostnadskutt i ytterste konsekvens kunne gå ut over pasienttilbudet. 


Kenneth Arctander Johansen
PhD-kandidat i sosialt arbeid. Kenneth har tidligere jobbet i en kommersiell barnevernsinstitusjon. Ler med om erfaringene hans her. 


Birgit Berg
Pensjonert sykepleier og tidligere tillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund ved Midtåsen sykehjem. Har engasjert seg mot kommersiell overtakelse av arbeidsplassen.


Kim Pilgaard
Autorisert psykisk helsefagarbeider som jobbet som «konsulent» i et kommersielt velferdskonsern i 13 år. Kim var en av saksøkerne i den såkalte Aleris-saken og den første som stod fram i mediene. Han er en engasjert stemme mot velferdsprofitørene.


 

 

Aksjonsgruppa «Stans velferdsprofitørene» 2017:

Kronikken «Stans velferdsprofitørene!», ble skrevet av medlemmene av aksjonsgruppa 2017.

 

Linn Herning
Daglig leder i For velferdsstaten og forfatter av boken Velferdsprofitørene.
linn.herning[at]velferdsstaten.no


Geir Kjetil Sandve
Forelder i barnehage som ble konkurranseutsatt. Har skrevet debattinnlegget «Verdien av et fang å sitte på» i Aftenposten.

Asbjørn Sagstad
Sosionom, diakon og sentralstyremedlem i Det Norske Diakonforbund. Les mer om Asbjørns engasjement mot velferdsprofitt her.

Annika Sander
Journalist og tidligere student ved Westerdals. Hun har skrevet debattinnlegget «Westerdals-studentene er ført bak lyset» i Natt og Dag sammen med medstudent Eirik Mossefinn.

Birgit Berg
Pensjonert sykepleier og tidligere tillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund ved Midtåsen sykehjem. Har engasjert seg mot kommersiell overtakelse av arbeidsplassen.

Eirik Mossefinn
Tekstforfatter, og tidligere student ved Westerdals. Har sammen med Annika Sander engasjert seg i Westerdalssaken.

Heidi Simensen
Styrer i foreldreeid barnehage. Har skrevet kronikk om kommersialisering av barnehager på barnehage.no.

Ida Søraunet Wangberg

Kenneth Arctander Johansen
PhD-kandidat i sosialt arbeid.

Sturla Haugsgjerd
Skribent og aktivist. Har skrevet debattinnlegget «Velferdens pris» i Dagbladet.

Tilde Broch Østborg
Lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Stavanger Universitetssykehus. Har skrevet debattinnlegget «Vi driver sykehus – ikke pølsebod, Hagen!» i Aftenposten.

Trine Kielland
Styrer og daglig leder i en foreldredrevet barnehage i Tromsø.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.