Foreldreundersøkelsen uegnet til å sammenlikne barnehager

Skrevet av Elin Myrekrok Skrede
Trykket i Budstikka 4.3.2020

I forrige uke ble resultatene fra Utdanningsdirektoratets Foreldreundersøkelse i barnehage publisert. Resultatene viser at norske foreldre jevnt over er fornøyd med barnehagetilbudet, men rangering etter score kan være misvisende.

Det er selvsagt fint at vi foreldre blir spurt om hvordan vi opplever barnehagen, men undersøkelsen er først og fremst ment som et internverktøy for barnehagen. Resultatene er ikke egnet til å si noe om hvor god barnehagen er, ei heller til å sammenlikne barnehager. Som direktoratet selv påpeker er undersøkelsen ”ikke statistisk representativ”.

Utformingen og bruken av Foreldreundersøkelsen har de siste årene blitt problematisert flere ganger, blant annet i Utdanningsnytt. I Budstikkas sak om undersøkelsene i helgen hadde avisen listet opp de åtte barnehagene i Asker og Bærum ”foreldre er mest tilfreds med”. Men slike rangeringer har sjeldent noe for seg, og avisens toppliste er et godt eksempel på hvordan resultatene kan være villedende.

Med på lista er Nøtteliten Familiebarnehage Gamle Drammensvei. Den har fått full score på ”total tilfredshet”, men på barnehagefakta.no kommer det frem at barnehagen har 6 barn, og en svarprosent på undersøkelsen som ligger rett over 50. At barnehagen har fått en plass på Budstikkas toppliste er altså et resultat av svar fra mindre enn en håndfull foreldre. Disse foreldrene er unektelig veldig fornøyde, men det er et tynt grunnlag å konkludere noe ut fra. Andre barnehager kan ha langt flere fornøyde foreldre, men likevel få lavere score.

Enda mer relevant er selvsagt å påpeke at høy foreldretilfredshet ikke er det samme som god kvalitet. Vi foreldre er ikke tilstede i barnehagen gjennom dagen, og internasjonale studier viser at foreldre kan lite om hva som utgjør kvalitet i barnehagen.

Foreldreundersøkelsen har svært begrenset nytteverdi som rangeringsverktøy. Det er det viktig at foreldre, så vel som avisredaksjoner og folkevalgte, er klar over.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.