Årets 1. mai: viktigere enn noen gang

Vi må holde avstand – men vi skal stå sammen.

For første gang i historien skal 1. mai-markeringer gjennomføres digitalt, og ikke i gatene. På www.1mai2020.no vil de tradisjonelle lokale 1. mai-markeringene skje på ulike steder i landet: Tromsø, Sortland, Namsos, Stjørdal, Trondheim, Knarvik, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Oslo, Asker og Raufoss. Fra et norgeskart kan alle klikke seg inn på sitt lokale 1. mai-arrangement. Det skal strømmes direkte taler og appeller fra LO sentralt fra Folkets Hus i Oslo.

Torsdag 30.4. klokka 18.30 blir den tradisjonsrike allsangkveld med arbeidersanger med LO i Oslo og Sosialistisk kor i Oslo delt med hele landet. Du kan synge med! Sjekk inn påhttps://lo-oslo.no/allsang2020/

1. mai klokka 19.00 arrangerer Norsk folkehjelps Solidaritetsungdom, Sound of Solidarity, sammen med Fagforbundet og LO live fra Rockefeller. Arrangementet strømmes på Facebook fra klokka 19.00.

Det er 130 år siden arbeiderbevegelsen første gang markerte arbeidernes internasjonale kampdag 1. mai. Da var kampen 8-timersdagen. Arbeiderbevegelsens historiske seire er ikke selvsagte. I urolige tider, som den vi opplever nå, må gamle seire forsvares. Vi kjemper for medbestemmelse og trygghet på arbeidsplassen, mot økte forskjeller og mot tap av demokratiske rettigheter.

Vi skal fortsette den internasjonale kampen for de som systematisk taper under dagens markedsliberalistiske system, for de som frykter sult mer enn korona. Arbeidernes internasjonale kampdag er dagen for samhold og felleskap mellom arbeidere på tvers av land og sektorer. Nå er det en arbeidsledighet på linje med den på 1930-tallet. Krisetiden viser hvor viktig fagbevegelsen er og mange har meldt seg inn i fagforeninger siden nedstengingen av landet.

Når krisa rammer er det fellesskapets ordninger, velferdsstaten og kommunene, som skal stille opp. Fellesskapsløsninger skal ta oss videre. Kampen for hele faste stillinger og medbestemmelse på arbeidsplassen, og kampen mot svekkelsene og for å styrke arbeidsmiljøloven skal fortsette. Det skal også kampen for at skattefinansiert velferd skal drives av fellesskapet.

Uten fagbevegelsen hadde ikke regjeringen blitt holdt like sterkt i tømme. Kriser og unntakstilstand gir økt spillerom for dem som vil utnytte kaos og frykt for å oppnå egen gevinst, personlig, økonomisk og politisk. Krisesituasjoner brukes til å omforme samfunn i en markedsbasert, nyliberal retning, om vi ikke stiller opp og står sammen. Under kriser tilsløres klassemotsetninger. Tiltak kan introduseres som et «felles løft», men i realiteten føre til svekkelse av rettigheter. Vi må kjempe mot en ny normaltilstand der fellesskapets evne til å balansere ressurser og makt i vårt samfunn, svekkes.

Vi ønsker alle en viktig og god 1. mai markering.

Helene Bank, fungerende daglig leder i For velferdsstaten

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.