Ber om offentlig datakontroll

av | mai 4, 2020 | Folkestyre

Informasjon om hvor innbyggere i Norge er og om de er smittet av korona, ligger på amerikanske Microsofts servere i Irland. De andre IT-gigantene Google, Apple og Bluetooth er også involvert i den statlige appen Smittestopp. I en artikkelserie spør Klassekampen om staten bør ta større kontroll over digital infrastruktur, som datalagring og tekniske systemer. For velferdsstatens Helene Bank begrunner i artikkelen: Ber om statlig datakontroll (18.4.20),  at Norge må sikre seg digital selvråderett og at alle offentlige data må lagres i Norge. Det bør bygges opp infrastruktur for offentlige statlige digitale tjenester etter mal av det som gjøres i Tyskland. Dette er et krav som også Norsk Tjenestemannslag har fremmet.

I oppfølgingen  av spørsmålet har Klassekampen også intervjuet NHOs Abelia-direktør Øystein Eriksen Søreide (20.4.20), som er skeptisk til en digital selvråderett. «Norge er et lite land med relativt små datasett på helseområdet. Vi ønsker å legge til rette for å kople helsedata fra flere land i en felles database.» Søreide sier at han ser utfordringen ved at et lite knippe selskaper har enorm makt over opplysninger om oss: «Det er markedsmessig og konkurransemessig krevende når enkeltaktører blir så store at de misbruker sin markedsmakt. Men hovedtilnærmingen vår er å bidra til internasjonale spilleregler. Hvis norske teknologiaktører skal ha sjans til å vokse internasjonalt og bli store, er de også tjent med å få tilgang til internasjonale data.»

Ole Jacob Sunde, styreleder i Schibsted, mener Norge må bygge opp egne digitale tjenester (Klassekampen 22.4.20) . Fra toppen av Norges største mediekonsern har han i flere år ropt varsko om at vi lar oss overkjøre av Google og Facebook. Sunde er kritisk til at data fra norske skolebarn overføres til amerikanske IT-giganter. «Vi lar oss frivillig lede inn i en verden som ikke kan ivareta de frihetene vi har tatt for gitt», sier han.

Samme bekymring har Anja Salzmann som er teknologiforsker og stipendiat i medievitenskap ved Universitetet i Bergen (Klassekampen 27.4.20). Salzmann synes det er påfallende at Norge ligger på verdenstoppen i bruk av ny teknologi, mens den kritiske debatten om den samme teknologien er nærmest fraværende. «Det føles som om vi er i situasjonen før boktrykkingen startet, da vi hadde en liten maktelite som leste Bibelen på latin», sier hun. Hun deltar nå i et internasjonalt forskningsprosjekt om overvåkingsteknologier og er bekymret for den enorme skjevheten i makt og kunnskap. «Dette åpner for en ny instrumentell makt hos noen få aktører og kan føre til en historisk enestående konsentrasjon av rikdom, makt og kunnskap», mener Salzmann.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.