Solidaritetens grenser?

Koronakrisa har gjort samfunnets skjevheter og sårbarheter åpenbare, skriver Jonas Bals i Dagsavisen (27.5.20). Korona-pandemien tvinger fram en diskusjon om hvordan vi har organisert viktige samfunnsfunksjoner. «Er det et uttrykk for tvilsom nasjonalisme å se kritisk på hvordan vi har ordnet arbeidslivet, samfunnsberedskapen og matproduksjonen vår?», spør han.

Bals minner oss på hvordan fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen historisk sett er global, men også hvor lett det er å hindre en slik internasjonal solidaritet: «Spørsmål som matforsyning, samfunnsberedskap, arbeidskraftbehov og miljømessig bærekraft blir enklere dersom det ikke kastes ut beskyldninger om nasjonalisme og proteksjonisme i tide og utide», skriver han.

Dette innlegget bidrar til å skape en ramme for kritikk og nye forslag innen både handelspolitikk, beredskap og arbeidslivet, samtidig som det skapes et helt nødvendig skille til høyrenasjonalisme og fremmedfrykt.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.