Takk Attendo AS – for at dere drar

Skrevet av Helene Bank, fungerende daglig leder i For velferdsstaten
Opprinnelig publisert i Klassekampen 29.6.20

«Attendo bedömer att det saknas förutsättningar för privata företag att utveckla långsiktigt bärkraftig verksamhet inom äldreomsorg i Norge» (http://investors.attendo.com/2.6.20)

Denne meldingen ga det svenske velferdskonsernet og oppkjøpsfondet 2.6.20 til dagens og fremtidige investorer.

En ekte gladsak, for Attendos melding forteller om profittmuligheter.

Mange års kamp mot kommersiell drift i vår velferd fører fram. Attendo tapte på grunn av valgene mange av oss gjorde i kommunevalgene 2015 og 2019. Samtidig kjemper Stendi AS og Norlandia Health & Care Group AS om sine kommersielle interesser. De er fremdeles store og ekspanderer på markedsliberalismen til dagens regjering innen barnevern, barnehage og helse.

Historien om kommersielle i Norge (som i Sverige) er en historie om skandaler knyttet til stadige kutt i kostnader, til ansatte, til kompetanse og til materiell.

Hva betyr det at Attendo mener at det ikke er forutsetninger for langsiktig og bærekraftig virksomhet i norsk velferd?

«Langsiktig» viser nok til at stadig flere bykommuner har fått politiske allianser som erklærer at de ikke vil konkurranseutsette velferdstjenester, og at de vil drive selv når kontraktene går ut. Til og med i FrPs utstillingsvindu Austevoll, går Høyre inn for å avvikle kommersiell drift av sykehjemmet. «Kommunen er den som er best i stand til å drifta denne sektoren», sa ordfører Morten Storebø (H) til NRK 31.1.19.

«Bærekraftig» i kommersiell tankegang er profitt, ikke bare en fast årlig avkastning på investeringen/oppkjøpet, men at avkastningen også må øke hvert år. Innen kommersiell velferd er det godt dokumentert at det spesielt er innsparinger på personalkostnader som er profittmuligheten. Når et politisk flertall på Stortinget nå har vedtatt at det skal avklares hvordan kommuner kan prioritere ikke-kommersielle aktører innen velferden, og at privat velferd ikke skal kunne konkurrere med lavere lønns- og arbeidsbetingelser, skvises den kommersielle «bærekraften».

Dagens Arena  skrev (3.5.20) at «Ambea og Attendo fortsetter å ekspandere innen eldreomsorgen i Sverige og Norden. Samtidig som risikokapitalens krav til fortjeneste tvinger selskapene å spare. Nå hjemsøker covid- 19 eldreomsorgen i Sverige, og konsekvensene av sparingen blir tydelige.» I Norge eier Ambea selskapet Stendi (tidligere Aleris).

Ordfører Storebø (H) sa til NRK at «Særleg har me vore opptatt av at dei ikkje heilt har klart å levera på dei kvalitative måla, mellom anna sjukepleiardekning.»

I Norge har vi en sterk kommunal sektor som uavhengig av regjeringsideologi kan velge å drifte etter det som er best for innbyggerne. Eller som Storebø sa: – Eg trur det er veldig attkjennande i lokalpolitikk at me ikkje tar så ideologiske eller dogmatiske avgjerder. Me gjer det me meiner er best for innbyggjarane med den kunnskapen me har.»

Selv om regjeringen Solbergs Granavolden-erklæring lover økt privatisering innen kommunal omsorg gir det åpenbart ikke Attendo nok trygghet, for vi og våre kommuner har fått nok, og bak Solberg lurer Stortingsvalget 2021.

Etterarbeid ved avkommersialisering trengs. Diakonissehuset Lovisenberg og Stavanger kommune tar over kommersielle kontrakter. Fagforbundet og Sykepleierforbundet bør sikre at Attendo betaler for all lønn og feriepenger ansatte har krav på. Det må også sikres at ansatte får oppgradert stillingsprosentene til det de faktisk har jobbet, og faktisk får lønn etter tariffen før overdragelsen. Det har både Stavanger og Lovisenberg all interesse av. Attendo har råd til det, for soliditeten er god selv om de mener at profitten i framtida kommer til å bli for lav i Norge.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.