Tøyelige tall fra velferdsprofitør

Skrevet av Helene Bank, fungerende daglig leder i For velferdsstaten
Innlegget sto på trykk i Klassekampen 9.7.2020

To direktører i Stendi AS (tidligere Aleris) Ingvild Kristiansen, adm.dir. og Cathrine Rugås, Områdedirektør Seniortjenester klager (6.7.20) på Fokus-teksten (30.6.20) der jeg takker jeg av Attendo AB, som ikke tjente nok på norsk velferd.

Kommersiell virksomhet har profitt som mål. Nå har Stendi- direktørene fortalt at deres eieres mål er at de skal tjene 9.5 prosent mer enn annen mulig avkastning på kapital. Det skal de tjene på velferdstjenester finansiert av fellesskapet, og som skal ivareta våre svakeste. Å hindre at dette skjer er ikke bare et spørsmål om rette tall, det er politikk.

Jeg argumenterte for at den avgjørende grunnen for at Attendo selger seg ut er politisk. I Norge har stadig nye kommuner fått flertall som finner at innbyggerne ut fra et helhetlig perspektiv er best tjent med at kommunen driver tjenestene selv, og at det har blitt stadig mer fokus på hvordan kommersielle aktører skaffer seg overprofitter gjennom å spare på kostnader til ansatte og materiell.

Stendi-direktørene slenger like gjerne på en klage over Arbeiderpartiet i samme innlegg. Da er det greit å gå i rette med den òg. Direktørene siterer feil og bruker selv tall som er lite presise. Likevel gir de oss en viktig informasjon. De forteller at deres kommersielle eier, Ambea AB, har et lønnsomhetsmål på 9,5 prosent. Vi kan takke for det tallet, for et mål for lønnsomhet er ikke et faktum, men antakelig et minimum for profitt mer enn det som samme oppkjøp kunne gitt om det var investert i annen virksomhet innen eiendom eller olje e.l.

Men et mål er bare et mål. Det er totalrentabiliteten – den reelle profitten som er relevant. Den vet vi først i etterkant. Det vi vet om profitt innen barnevern (der også Ambea AB/Stendi har kjøpt seg opp) har over årene 2011-15 vært opp mot 20 prosent. Ifølge Statistisk sentralbyrå (tabell 07371) var det i samme tidsrom for helse- og omsorgssektoren på 10-12 prosent. Begge er betydelig mer enn summen av alle ikke-finansielle selskaper i Norge i samme periode.

Direktørene klager også over min henvisning til at FrPs utstillingsvindu Austevoll nå tar drift av sykehjemmet tilbake. H-ordfører Storebø sa til NRK (31.1.19) at «Særleg har me vore opptatt av at dei ikkje heilt har klart å levera på dei kvalitative måla, mellom anna sjukepleiardekning.» Men viktigst av alt er den helhetlige politikken – «Me gjer det me meiner er best for innbyggjarane med den kunnskapen me har», sa ordføreren. Hvis Stendi-direktørene mener jeg er upresis får klager til NRK.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.