Pengene eller livet

av | jul 18, 2020 | Velferdsstaten

Skrevet av Helene Bank, fungerende daglig leder i For velferdsstaten
Innlegget sto på trykk i Klassekampen 16.7.2020

Milliarder av offentlige kroner, €, og US$ bevilges til utvikling av COVID-19 vaksine, -behandling og -diagnostikk. Eksisterende medisiner testes. Nye vaksiner utvikles og testes. Norge alene har gitt 13 milliarder skattekroner. Offentlige universiteter og sykehus er satt inn i arbeidet. Men det stilles ikke betingelser til rettighetene til medisinene eller metodene. Hvor er politikken?

Hvem skal tjene penger på Covid-19-medisiner? Hvem skal eie rettighetene? Hvem skal eie testopplysninger og testresultater?

Verdens helseorganisasjon (WHO) hadde sitt årlige World Health Assembley i mai 2020. Koronakrisen var selvfølgelig sentralt på dagsorden.

WHO og vertslandet Costa Rica foreslo en frivillig patentpool: Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP), som 35 land har signert. «Slikt som kan hindre, diagnostisere og behandle Covid-19 er et globalt fellesgode som må være tilgjengelig for alle mennesker» sa WHOs generalsekretær Dr Ghebreyesus ved lanseringen (The Telegraph, 29.5.20)

Den globale farmasøytiske industri er ikke enig. “… patenter er en fundamental del av vår industri og hvis vi ikke har patentbeskyttelse er det omtrent ingen incentiver for noen til innovasjon», sa direktøren for AstraZeneca, Pascal Soriot, til The Telegraph (29.5.20). AstraZeneca har både samarbeidsavtaler med offentlige universitet og får finansiering av våre skattepenger.

Aksjene til medisinselskapet Novavax går opp 2500 prosent på Wall street, (DN 7.7.20), etter støtte på 1,6 milliarder dollar fra den amerikanske staten til en mulig COVID-19-vaksine.

Ebola-medisinen Remdesivir kan redusere dødeligheten av Covid-19 med nær 80 prosent, ifølge et stort internasjonalt forskningsprosjekt der danske og norske sykehus er med og leder arbeidet (Dagsavisen 23.5.20). Den Det amerikanske Gilead Science Inc har patentrettighetene.

Den som får patent på en medisin eller testmetode har monopol og rett til å bestemme pris og hvem som skal selge i 20 år. Det er oftest gigantiske farmasøytiske selskap som har rettighetene, ikke forskerne eller fellesskapet. Medisinmonopoler har redusert tilgang til mange essensielle medisiner både i Norge og andre land de siste årene. Det skjer selv om den internasjonale avtale om såkalt immaterielle rettigheter i Verdens handelsorganisasjon (TRIPs) gir anledning til unntak av hensyn til menneskers helse, spesielt under en pandemi.

WHOs forslag om en patent-pool er fantastisk, men det er naivt å forvente frivillig deltakelse. Pandemien er først og fremst en profittarena for farmasøytisk industri. Her trengs politikk.

Den norsk-initierte og -ledede vaksinealliansen CEPI, som i tillegg er støttet av Melinda og Bill Gates foundation har ikke uttrykt støtte til eller nevnt C-TAP. Det er kanskje ikke så rart. Gates har sin inntekt fra sterk patentbeskyttelse. Regjeringen Solberg har i sin koronastrategi vist stor villighet til å dele ut fellesskapets penger, men total uvilje mot å stille betingelser til utdelingene.  CEPI har fått 2.2 milliarder kroner fra Norge til utvikling av Covid-vaksine

Vi har en global pandemi. Fellesskapets penger går til å utvikle medisiner og testmetoder. Denne teknologien er et globalt fellesgode.  En patentpool kan ikke være avhengig av kommersielle selskapers gode vilje. Det et er politisk spørsmål å hindre monopolrettigheter og -priser for diagnose, behandling og vaksiner. Rettigheter til COVID-lisenser, gensekvenser, testdata og testresultater må ligge hos WHO – som representant for et globalt fellesskap.

Kanskje denne pandemien kan være en ny start for hvordan vi håndtere medisinproduksjon og -forskning. Livet må bli viktigere enn pengene.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.