Rapport: «Barnevernet i markedsliberalismens tidsalder: Da markedsbarnevernet fortrengte samfunnsbarnevernet»

Hva vil vi med barnevernet, og hvordan fungerer det i dag?

Skal barnevernet sette barna eller økonomien først?

Bør markedshensyn eller samfunnshensyn være styrende?

Målene med barnevernreformen i 2004 var:

Å sikre en bedre faglig og økonomisk styring av barnevernet, å sikre likeverdige tilbud i hele landet til barn og unge som trenger barneverntjenester, å utvikle et bedre samarbeid og bedre tjenester til kommunene, å sikre en god kvalitet i alle ledd innen barnevernet, å bidra aktivt til at det skjer en faglig videreutvikling av tjenestetilbudet til barnevernet, å bidra til bedre samarbeid med tilgrensede tjenester.

Det er ikke mulig å si at målene med barnevernsreformen i 2004 er nådd. Denne rapporten drøfter årsaker til dette, som finnes i måten barnevernet er organisert, finansiert og ledet på. Rapporten beskriver utviklingen fra et kommunalt og fylkeskommunalt drevet barnevern, til et sentralisert markedsbarnevern. Rapporten peker på noen endringer som må til for å realisere et nytt samfunnsbarnevern og en tillitsreform. Vi håper rapporten kan være et bidrag til en systemkritisk debatt om norsk barnevern.

Les og last ned «Barnevernet i markedsliberalismens tidsalder: Da markedsbarnevernet fortrengte samfunnsbarnevernet» her.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.